Báo cáo Kết quả kiểm tra các cơ sở hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử máy bắn cá trên địa bàn thành phố Nha Trang

Tải văn bản tại đây