Về việc trả lời đơn kiến nghị đặt tên đường trong khu tái định cư thuộc dự án Khu trung tâm đô thị Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang

Tải văn bản tại đây
Tải văn bản tại đây
Tải văn bản tại đây
Tải văn bản tại đây
Tải văn bản tại đây