Thành phố Nha Trang tổ chức tuyên truyền lưu động bằng xe về các quy định của Luật Trẻ em, Luật phòng, chống bạo lực gia đình

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2018, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đã ban hành Công văn số 709/VHTT-TTCS ngày 01/6/2018 về việc tổ chức tuyên truyền lưu động bằng xe về các quy định của Luật Trẻ em, Luật phòng, chống bạo lực gia đình.
Hình ảnh đoàn xe tuyên truyền
Từ ngày 12/6 đến ngày 15/6/2018 , Phòng Văn hóa và Thông tin đã hướng dẫn, chỉ đạo Trung Tâm Văn hóa  - Thể thao thành phố và UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền lưu động bằng xe về các quy định của Luật Trẻ em, Luật phòng, chống bạo lực gia đình.
Đợt ra quân lần này nhằm phổ biến, tuyên truyền các quy định của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đến mọi tầng lớp nhân dân trong thành phố, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi các nhân, gia đình, tổ chức và cộng đồng trong việc phòng, chống bạo lực gia đình. Đồng thời, tuyên truyền các quy định của Luật Trẻ em giúp nâng cao sự hiểu biết của xã hội thực hiện đầy đủ các quyền của trẻ em, nhất là đảm bảo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khuyết tật được hòa nhập với cộng đồng. Qua đó kêu gọi mọi người cùng chung tay bảo vệ trẻ em, ngăn chặn và đẩy lùi các nguy cơ bạo lực, hành vi xâm hại đến trẻ em./.

Tác giả bài viết: Hà Vy