Thành phố Nha Trang tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phục vụ và hưởng ứng các hoạt động trong chương trình Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa 2017

Sáng ngày 4/8/2017, tại Hội trường Văn phòng HĐND và UBND thành phố Nha Trang đã diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác phục vụ và hưởng ứng các hoạt động trong chương trình Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa 2017. Đến dự Hội nghị Tổng kết có ông Nguyễn Sỹ Khánh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố, UBND các xã, phường và các cá nhân đạt thành tích xuất sắc được UBND thành phố tặng giấy khen.
Ông Nguyễn Sỹ Khánh – Thành ủy viên Phó Chủ tịch UBND thành phố trao giấy khen cho những tập thể và các nhân có thành tích xuất sắc
Tại Hội nghị, UBND thành phố đã đánh giá cao những kết quả mà thành phố đạt được trong việc triển khai thực hiện công tác  phục vụ và hưởng ứng các hoạt động trong chương trình Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa 2017 như công tác chỉnh trang đô thị, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội…để phục vụ và tổ chức tốt các chương trình hoạt động hưởng ứng Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa 2017. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng nêu ra một số hạn chế như chưa huy động được quãng đại quần chúng tham gia, công tác tổ chức vẫn còn nhiều lúng túng, thiếu khoa học ở một số hoạt động. Cần rút kinh nghiệm cho công tác chuẩn bị chương trình Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa vào 2019.
Đồng thời để khích lệ và động viên tinh thần của các tập thể, cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, UBND thành phố đã tặng giấy khen cho 26 tập thể và 16 cá nhân đạt  thành tích xuất sắc trong công tác phục vụ và tổ chức các hoạt động hưởng ứng trong Chương trình Festival Biển năm 2017. 

Tác giả bài viết: Hà Vy