Thành phố Nha Trang thực hiện tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố trên địa bàn thành phố

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa, UBND thành phố Nha Trang tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố.
Tổ chức tuyên truyền xe lưu động về phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Nha Trang
Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết bắt đầu bùng phát từ tháng 8 năm 2018 đến cuối năm 2018 số ca mắc bệnh là 3.280 ca, chết 01 ca. Hiện nay, dịch bệnh vẫn chưa có chiều hướng giảm, tính đến đầu năm 2019 tổng số ca mắc bệnh là 1.888 ca; bệnh tập trung cao nhất ở các xã, phường như Phước Long, Vĩnh Hải, Vĩnh Phước, Vĩnh Hòa, Vĩnh Ngọc, Phước Đồng, Phước Hải.
Để giảm số ca mắc mới, hạn chế tử vong do sốt xuất huyết Dengue và khống chế không để bùng phát thành dịch lớn trên địa bàn thành phố. Phòng Văn hóa và Thông tin  đã tổ chức hướng dẫn đẩy mạnh triển khai công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết bằng nhiều hình thức như treo băng-rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trực quan tại các khu đông dân cư; tổ chức tuyên truyền bằng xe lưu động trên các tuyến đường trung tâm thành phố và tăng cường phát thanh trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở.

Cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh cơ sở thực hiện phát thanh tuyên truyền về dịch bệnh sốt xuất huyết

Trong đó, từ ngày 26/02/2019 đến ngày 04/3/2019, thành phố và xã, phường tổ chức tuyên truyền lưu động bằng xe về phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên từng địa thôn, tổ dân phố.
Từ ngày 28/02/2019 đến ngày 31/3/2019, Đài Truyền thanh xã, phường  thực hiện phát thanh liên tục về công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết.
Đến ngày 04/3/2019, toàn thành phố đã thực hiện tuyên truyền trực quan bằng băng-rôn gần 210 câu.

Tác giả bài viết: Hà Vy