Phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức sinh hoạt chính trị và dâng hương tại Khu Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thôn Phước Tân, xã Phước Đồng kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 19/5/1890-19/5/2018)

Để thiết thực chào mừng kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 19/5/1890-19/5/2018), Ngày 18/5/2018, Chi bộ, chính quyền, công đoàn cơ quan Phòng Văn hóa và Thông tin đã tổ chức sinh hoạt chính trị trong cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên nhằm ôn lại về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố dâng hương tại Khu Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; tình cảm yêu mến, kính trọng của Nhân dân Việt Nam và thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời trong buổi sinh hoạt chính trị cũng được phổ biến, giáo dục những nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên trong đơn vị, từ đó vận dụng liên hệ với bản thân trong thực tiễn công tác và phải ra sức phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng đạo đức phẩm chất cách mạng của người cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên làm tròn trách nhiệm được giao.
Sau buổi sinh hoạt chính trị, cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên đã tiến hành dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ muôn vàn kính yêu tại Khu Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thôn Phước Tân, xã Phước Đồng, đứng trước anh linh của Bác Hồ toàn thể trong cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên của đơn vị nguyện thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tác giả bài viết: Văn Cường