Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố tổ chức Hội nghị phổ biến Nghi định 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 quy định về hoạt động in

Sáng ngày 06/4/2018, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố Nha Trang, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đã tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 quy định về hoạt động in và Thông tư 03/2015/TT-BTTTT ngày 6/3/2015 cho cán bộ, công chức Văn hóa – xã hội các xã, phường và các cơ sở kinh doanh hoạt động in ấn, photocopy trên địa bàn thành phố Nha Trang.
Bà Nguyễn Thị Cẩm Trang – Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố phổ biến tại Hội nghị
Tại hội nghị, Bà Nguyễn Thị Cẩm Trang – Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đã phổ biến một số nội dung cơ bản của Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 quy định về hoạt động in bao gồm những hành vi bị nghiêm cấm, xử lý vi phạm trong hoạt động in, hướng dẫn khai báo hoạt động và trách nhiệm của cở sở dịch vụ photocopy; sử dụng, đăng ký, chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu quy định tại Khoản 2,3 và 4 Điều 30; xử phạt vi phạm quy định về hoạt động in, nhập khẩu, đăng ký, sử dụng máy photocopy màu quy định tại Điều 24 và 26 của Nghị định 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.
Cũng trong Hội nghị, Bà Nguyễn Thị Cẩm Trang đã hướng dẫn các cơ sở kinh doanh hoạt động in ấn, photocopy trên địa bàn thành phố thực hiện các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư 03/2015/TT-BTTTT như báo cáo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy, cách thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy. Bên cạnh đó, qua kiểm tra trong năm 2017, Đội Kiểm tra liên ngành phát hiện một số cơ sở kinh doanh chưa có giấy phép kinh doanh, dó đó thông qua Hội nghị Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn các chủ cơ sở quy trình, thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động in và thực hiện báo cáo hoạt động in theo đúng định kỳ hàng năm.
Qua đó, các cơ sở kinh doanh hoạt động in ấn, photocopy trên địa bàn thành phố đã nắm bắt được những quy định của Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 quy định về hoạt động in để tránh vi phạm pháp luật trong quá trình kinh doanh./.
                                                                                                                 

Tác giả bài viết: Hà Vy