Ngành Văn hóa và Thông tin thành phố Nha Trang ra quân tuyên truyền công tác phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona

        Để chủ động phòng, chống bệnh bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona nCoV trên địa bàn thành phố theo Thông báo số 106/TBUBND ngày 31/01/2020 của UBND thành phố Nha Trang về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang tại cuộc họp triển khai công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra trên địa bàn thành phố Nha Trang, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đã ban hành Hướng dẫn số 100/HD-VHTT-TTCS ngày 31/01/2020 về Thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh vurus corona nCoV trên địa bàn thành phố, trong đó tập trung thực hiện các hình thức tuyên truyền sau: Tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở, tuyên truyền lưu động bằng xe và tờ rời đến tận hộ gia đình.
         Kết quả đợt ra quân tuyên truyền toàn thành phố từ ngày 31/01/2020 đến 05/02/2020 đã thực hiện như sau: treo 400 băng-rôn về phòng, chống dịch bệnh; 120 buổi tuyên truyền lưu động bằng xe; phát 210 lần trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở và 195.000 tờ rời về cẩm nang 10 câu hỏi đáp để chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona mới đến 111.000 hộ gia đình trên địa bàn thành phố.Các xã, phường ra quân tuyên truyền lưu động bằng xe

Nguồn tin: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố