Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa khai giảng Lớp tập huấn nghiệp vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Ngày 28-3-2014, tại Hội trường Khách sạn Hải Âu, thành phố Nha Trang, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Lớp tập huấn “Nghiệp vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí” cho hơn 70 người phát ngôn của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị thuộc UBND thành phố Nha Trang.
Học viên tìm hiểu những kỹ năng cơ bản của người phát ngôn.
          Thời gian tập huấn 01 ngàyÔng Phạm Duy Lộc, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, đến dự và phát biểu khai mạc Lớp tập huấn.
          Tại Lớp tập huấn, các học viên được giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đặc biệt, báo cáo viên đã đi sâu trình bày, phân tích các nội dung Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí vừa được UBND tỉnhKhánh Hòa ban hành.
         
Trong đó nhấn mạnh đến chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất; quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; tiêu chuẩn của người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn… Bên cạnh đó, học viên còn được hướng dẫn các kỹ năng như: kỹ năng trả lời phỏng vấn báo chí; kỹ năng tổ chức họp báo định kỳ, đột xuất; kỹ năng xử lý sự cố phát ngôn; kỹ năng thiết lập mối quan hệ với giới truyền thông.