Hướng dẫn tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm trên Đài Truyền thanh cơ sở

tải văn bảntại đây