HD tuyên truyền Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia

Tải văn bản tại đây.