Tuyên truyền hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” 04/10/2021

HƯỚNG DẪN Hoạt động thông tin, tuyên truyền hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” 04/10/2021 trên địa bàn thành phố

Tải hướng dẫn tại đây.