Tăng cường tuyên truyền phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố

Tải văn bản tại đây