Phương án cung ứng lương thực, thực phẩm sau thời gian cách ly toàn xã hội

Để chủ động trong việc cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân sau thời gian cách ly toàn xã hội trên địa bàn thành phố, UBND thành phố thông báo các mô hình cung ứng lương thực, thực phẩm được áp dụng triển khai thực hiện theo 3 mô hình như sau:
- Mô hình “đưa chợ ra phố” và bán hàng bằng “xe lưu động”
- Mô hình mua hàng Online
- Mô hình mua hộ thông qua Tổ cứu trợ thôn, tổ dân phố
Trong đó:
1. Đối với các thôn, tổ “vùng xanh”
+ Phát Thẻ 03 ngày/lần, theo khung giờ, theo khu vực (buổi sáng và buổi chiều).
+ Mua hàng trực tiếp hoặc thông qua Tổ cứu trợ.
2. Đối với các thôn, tổ “vùng đỏ, cam, vàng
Tiếp tục thực hiện theo hình thức mua hàng online hoặc mua hộ thông qua Tổ cứu trợ.
Ủy ban nhân dân thành phố khuyến khích các đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm tổ chức mô hình “đưa siêu thị, cửa hàng ra phố” nhưng cần đảm bảo thực hiện tốt quy định 5K và công tác phòng chống dịch bệnh theo quy định.
UBND thành phố thông báo đến Nhân dân trên địa bàn được biết./.

Văn bản hd tuyên truyền tại đây