Hướng dẫn tuyên truyền về khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự trên Đài Truyền thanh

Tải văn bản: tại đây