Hướng dẫn tuyên truyền về biện pháp chằng chống nhà cửa khi mưa bão đổ bộ

Tải văn bản: tại đây