Hướng dẫn tuyên truyền trực quan Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017

Tải văn bản đầy đủ tại đây