Hướng dẫn tuyên truyền cổ động trực quan về ngăn chặn tai nạn giao thông do uống rượu, bia

Tải văn bản tại đây