Hướng dẫn tuyên truyền Cuộc thi ảnh nghệ thuật về chủ đề “Tự hào một dải biên cương” trên Đài truyền thanh cơ sở

Tải văn bản tại đây