Hướng dẫn thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm đợt 1 năm 2018 trên địa bàn thành phố

Tải văn bản tại đây