HƯỚNG DẪN Thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố đợt 3 - 2019

Tải văn bản tại đây