HƯỚNG DẪN Hoạt động thông tin, tuyên truyền triển khai đợt cao điểm công tác đảm bảo trật tự An toàn giao thông trong dịp tết Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn thành phố Nha Trang (từ ngày 25/12/2018 đến ngày 25/3/2019)

Tải văn bản: tại đây