HD tuyên truyền trực quan và lđbx về phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố


Tải văn bản tại đây.