HD tuyên truyền công tác khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho công dân nhập ngũ năm 2020 trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở.

Tải văn bản tại đây.