Báo cáo tình hình triển khai thực hiện các hoạt động chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2018)

Tải văn bản tại đây