Thông báo lịch làm việc về công tác chuẩn bị xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn, tổ dân phố văn hóa” năm 2019

Tải văn bản tại đây