Báo cáo kiểm kê tài sản và tiền mặt cuối năm 2019


Tải văn bản tại đây.