Hướng dẫn Thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh virus corona ( nCoV) trên địa bàn thành phố (ngày 9/3/2020)

Tải văn bản tại đây.