Báo cáo kết quả thực hiện tuyên truyền về công tác khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho công dân nhập ngũ năm 2019.

Tải văn bản: tại đây