Kế hoạch Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường, nhà hàng quầy bar rượu trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2020

Tải văn bản tại đây