Kế hoạch tổ chức Liên hoan các Câu lạc bộ Hip Hop hưởng ứng sự kiện Festival BIển Nha Trang - Khánh Hòa 2019

Tải văn bản tại đây