Kế hoạch tổ chức Hội thi "Ẩm thực truyền thống quê hương" lần 2 hưởng ứng Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa năm 2019

Tải văn bản tại đây