Họp giao ban thường kỳ tháng 5/2015

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, phường
Trân trọng kính mời:
- Công chức Văn hóa – Xã hội
- Cán bộ chuyên trách công tác Gia đình, Thể dục thể thao và Du lịch.

 Vào lúc:  14  giờ 00  ngày  21  tháng 5  năm 2015
 Đến tại : Hội trường Khu Liên cơ quan thành phố - Số 30 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang.
 Nội dung: Họp giao ban thường kỳ tháng 5/2015.
Rất mong sự có mặt dự họp đầy đủ của các đồng chí./.