Kết quả triển khai thực hiện chương trình hành động ngành du lịch trên địa bàn thành phố Nha Trang 6 tháng đầu năm 2019

Tải văn bản tại đây.