Thông báo kết quả điểm xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, “phường đạt chuẩn văn minh đô thị” năm 2018

Tải văn bản tại đây