Mẫu Tờ trình đề nghị công nhận lại thôn/tổ dân phố văn hóa

Tải văn bản tại đây