Hướng dẫn chuẩn bị nội dung bình xét công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa; Thôn, Tổ dân phố văn hóa năm 2019

Tải văn bản tại đây