BÁO CÁO Sơ kết công tác văn hóa và thông tin 9 tháng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2019