First First First First First Second Third Four
08:42 ICT Thứ hai, 17/06/2019

Kế hoạch tổ chức hoạt động Ngày nhặt rác hưởng ứng Festival Biển 2015, Ngày Môi trường thế giới 05/6, Ngày Đại dương thế giới 08/6, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2015

Thứ năm - 28/05/2015 09:44
Để đảm bảo mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường nhằm hưởng ứng Festival Biển 2015, Ngày Môi trường thế giới 05/6, Ngày Đại dương thế giới 08/6, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2015, UBND thành phố Nha Trang tổ chức hoạt động Ngày nhặt rác, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU:
        1. Mục đích
        - Hưởng ứng Festival Biển 2015, Ngày Môi trường thế giới 05/6, Ngày Đại dương thế giới 08/6, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2015, trên địa bàn thành phố Nha Trang.
- Tăng cường quảng bá hình ảnh về quê hương và con người Nha Trang – Khánh Hòa văn minh thân thiện với bạn bè trong và ngoài nước.
- Tuyên truyền về tầm quan trọng của biển đảo đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Từ đó, nâng cao nhận thức bảo vệ tài nguyên - môi trường biển đảo, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần dân tộc của mỗi người dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.
        - Phát động phong trào bảo vệ môi trường; tập trung các cá nhân, đoàn thể,… cùng nhau dọn dẹp vệ sinh, nhặt rác với mục đích tuyên truyền kêu gọi mọi người không xả rác bừa bãi, biết cách bảo vệ, sống thân thiện với môi trường.     
        2. Yêu cầu
        - Thực hiện tổng vệ sinh bãi biển và trên toàn thành phố Nha Trang, tăng cường công tác quản lý, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị.
        - Các hoạt động phải tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn về mọi mặt;
        - Hoạt động phải được tổ chức ấn tượng, tạo không khí vui tươi, an toàn, thân thiện và tiết kiệm, huy động được nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia.
        II.  NỘI DUNG TRIỂN KHAI
        1. Lễ phát động ra quân làm vệ sinh môi trường
        - Địa điểm: Công viên phía Nam cầu Trần Phú
        - Thời gian: Từ 05h30 đến 06h30 ngày 06/6/2015 (Thứ bảy)
        - Lực lượng tham gia: Khoảng 1000 người, trong đó Thành đoàn 500 người; Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị 50 người; UBND các phường nội thành 450 người.
        - Đơn vị tổ chức thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các phòng, ban, xã phường.
2. Tổ chức ra quân tổng vệ sinh tại các địa điểm như sau:
        a. Dọn vệ sinh bãi biển:
        + Địa điểm: Khu vực đường Bờ Kè chân cầu Trần Phú và chân cầu Xóm Bóng, khu vực bãi biển dọc đường Phạm Văn Đồng (từ chân Cầu Vượt đến UBND tỉnh Khánh Hòa).
        + Thời gian: 6h30 ngày 06/6/2015 (Thứ bảy).
        + Lực lượng tham gia: do Thành đoàn triệu tập 500 đoàn viên tham gia tổng vệ sinh.
        b. Tổng vệ sinh tại các điểm ô nhiễm trên địa bàn 27 xã, phường:
        + Thời gian: Bắt đầu triển khai thực hiện vào lúc 6h30 ngày 06/6/2015 (Thứ bảy)
        + Thành phần: Nhân dân và lực lượng CB-CNVC tại UBND các xã, phường.
        III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:           
        1. Phòng Tài nguyên và Môi trường:
        - Chủ trì xây dựng kịch bản hoạt động Ngày nhặt rác; lập dự toán kinh phí cho buổi lễ phát động và mua bao tay, túi đựng rác cho lực lượng tham gia hoạt động Ngày Nhặt rác.
        - Chủ trì, phối hợp các phòng, ban liên quan tổ chức triển khai các chương trình hoạt động tại buổi lễ phát động ngày 06/6/2015.
        - Lập danh sách và gửi giấy mời đại biểu tham dự lễ phát động ngày 06/6/2015.
        - Hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai kế hoạch hoạt động của các xã, phường và các đơn vị liên quan; kiểm tra, giám sát các điểm tổng vệ sinh trên địa bàn các xã, phường.       
        - Cử 10 CB-VC tham gia buổi lễ phát động vào sáng ngày 06/6/2015.
        - Tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện của các đơn vị về UBND thành phố.  
        2. Thành đoàn Nha Trang:
        - Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức Ngày nhặt rác.
        - Triệu tập 500 đoàn viên tham gia lễ phát động và tổng vệ sinh khu vực đường Bờ Kè chân cầu Trần Phú và chân cầu Xóm Bóng, khu vực bãi biển dọc đường Phạm Văn Đồng từ chân Cầu Vượt đến UBND tỉnh Khánh Hòa.
        3. Phòng Văn hóa - Thông tin:
        - Hướng dẫn UBND các xã, phường tuyên truyền trên các loa đài về việc vận động nhân dân và các hộ gia đình tổng vệ sinh ngày 06/6/2015 để hưởng ứng Festival Biển 2015, Ngày Môi trường thế giới 05/6, Ngày Đại dương thế giới 08/6, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2015.
        - Thông báo đến các công ty, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, nhất là trên tuyến đường Trần Phú, Phạm Văn Đồng tích cực tham gia tổng vệ sinh vào ngày 06/6/2015.
        4. Phòng Kinh tế:
        Đôn đốc Ban quản lý các chợ thực hiện tổng vệ sinh tại các chợ và có văn bản đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố dọn vệ sinh vào ngày 06/6 để bảo đảm vệ sinh môi trường hưởng ứng Festival Biển 2015, Ngày Môi trường thế giới 05/6, Ngày Đại dương thế giới 08/6, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2015.
        5. Phòng Quản lý Đô thị:
        Xây dựng Kế hoạch phân luồng giao thông và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, tránh ùn tắc giao thông khu vực tổ chức lễ phát động vào sáng ngày 06/6/2015.
        6. Phòng Tài chính – Kế hoạch:
Tham mưu giải quyết kinh phí hoạt động cho các đơn vị.
        7. Đài Truyền thanh Nha Trang:
        Tuyên truyền kế hoạch triển khai công tác tổng vệ sinh môi trường.
        8. Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang:
        - Chủ động phối hợp với Thành đoàn Nha Trang và UBND các xã, phường có kế hoạch tổng vệ sinh và thu gom rác tồn đọng tại các điểm tập kết rác gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng mỹ quan đô thị.
        - Cử lực lượng 50 người tham gia lễ phát động vào sáng ngày 06/6/2015.
        - Huy động lực lượng công nhân tập trung tổng vệ sinh, thu gom và vớt rác trên sông, biển và các xóm đảo.
        - Bố trí công nhân và xe tại các điểm diễn ra các hoạt động vào sáng ngày 06/6/2015 để kịp thời thu gom, vận chuyển rác đến bãi rác thành phố để bảo đảm vệ sinh môi trường.
        9. Công an Thành phố:
        Xây dựng Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, tại khu vực tổ chức lễ phát động và trong suốt quá trình triển khai ra quân nhặt, thu gom rác.
        10. Đội Thanh niên xung kích thành phố:
        - Phối hợp với Công an thành phố, Phòng Quản lý Đô thị đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là dọc bãi biển Trần Phú, Phạm Văn Đồng trong quá trình dọn vệ sinh.
        - Xây dựng Kế hoạch bố trí điểm giữ xe và người trông xe miễn phí cho các lực lượng tham gia, phương án bãi đỗ xe ô tô cho các đơn vị (thông báo cụ thể cho các đơn vị, có sơ đồ hướng dẫn).
        11. Ban Quản lý các chợ:
        Tổ chức ra quân tổng vệ sinh tại khu vực chợ và xung quanh chợ trong ngày 06/6/2015.
        12. Các phòng, ban trực thuộc thành phố:
        Tổ chức vận động cán bộ, nhân viên cơ quan ra quân tổng vệ sinh tại cơ quan, đơn vị vào ngày 06/6.
        13. Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Nha Trang và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố:
        Phối hợp vận động các thành viên, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia hoạt động tổng vệ sinh. Mỗi đơn vị có kế hoạch tổng vệ sinh cơ quan vào ngày 06/6/2015, góp phần giải quyết tình trạng ô nhiễm bảo vệ môi trường thành phố, xây dựng cơ quan xanh – sạch – đẹp.
          14. UBND các xã, phường:
        - Xây dựng kế hoạch tổng vệ sinh, tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia góp phần cải thiện chất lượng môi trường ở địa phương và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.
        - Tuyên truyền trên đài truyền thanh địa phương đến mọi người dân tham gia tổng vệ sinh, chăm sóc cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường nơi công cộng.         
        - Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể tại địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn trât tự mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường.
        - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi đổ rác, nước thải ra lòng lề đường và tập kết rác không đúng quy định.
        - Tổ chức ra quân làm sạch đường làng, ngõ xóm, khối phố, khu dân cư, nơi họp chợ, bến tàu xe nhằm tạo cảnh quan môi trường vệ sinh, sạch đẹp vào sáng ngày 06/6/2015.
        - Phối hợp Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang thống nhất thời gian thu gom rác trên địa bàn và thông báo thời gian thu gom rác của Công ty để người dân biết, thực hiện theo đúng quy định.
        - Sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường của địa phương để chi hoạt động tổng vệ sinh thu gom rác thải tại các tụ điểm ô nhiễm môi trường trên địa bàn.
        * Riêng đối với các phường nội thành thành phố Nha Trang: mỗi phường cử 25 người (nhân dân và CB-CNV) tập trung tại công viên phía Nam cầu Trần Phú vào lúc 5g30 sáng 06/6/2015 để tham dự lễ phát động. Mỗi phường chuẩn bị một bảng tên (ghi rõ tên UBND phường).                                  
        Để hoạt động Ngày Nhặt rác hưởng ứng Festival Biển 2015, Ngày Môi trường thế giới 05/6, Ngày Đại dương thế giới 08/6, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2015 tổ chức thành công tốt đẹp, UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND xã, phường, Thủ trưởng các phòng, ban, Công ty liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch và báo cáo kết quả về UBND thành phố Nha Trang trước ngày 15/6/2015, thông qua phòng Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp./.     
Tải văn bản đầy đủ tại đây.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Đăng ký cấp chứng thư số cơ quan và cá nhân
Video phải
Góp ý dự thảo văn bản
ngay gia dinh 2
Bien Đảo
Công Báo Khánh hoà
Cổng thông tin điện tử Khánh Hoà
Bộ Văn hóa Thể thao
Sở Văn hóa Thể thao
Hình ảnh hoạt động

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 51


Hôm nayHôm nay : 427

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 18120

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1127362