First First First First First Second Third Four
08:42 ICT Thứ hai, 17/06/2019

Kế hoạch tổ chức Hội thi câu cá thành phố Nha Trang năm 2015

Thứ năm - 28/05/2015 09:45
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Hưởng ứng Chương trình Festival biển Nha Trang – Khánh Hòa năm 2015 “Hòa bình và Sáng tạo”.
- Giới thiệu môn thể thao giải trí, thú vị, bổ ích, lành mạnh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Nha Trang, Khánh Hòa để nhân dân và du khách biết, tham gia hưởng ứng.
- Quảng bá rộng rãi loại hình du lịch thể thao, giải trí: câu cá biển... thông qua đó đa dạng  hóa hình thức quảng bá hình ảnh Nha Trang - Khánh Hòa.
2. Yêu cầu:
- Các hoạt động phải tuân thủ các quy định pháp luật, bảo đảm an toàn về mọi mặt: giao thông thủy nội địa, bảo tồn biển, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội...
- Kinh phí tổ chức hội thi: chủ yếu do các vận động viên (“cần thủ” của các đội) tự đóng góp, kết hợp vận động các nhà tài trợ tham gia hỗ trợ, hạn chế đến mức thấp nhất kinh phí chi từ ngân sách nhà nước.
- Mọi tổ chức, cá nhân thuộc các ngành, nghề, các thành phần kinh tế đều có thể tham gia nhưng không gây ảnh hưởng xấu đến tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là đời sống, sản xuất kinh doanh của ngư dân biển đảo và vùng phụ cận.
- Hội thi phải được tổ chức an toàn, tiết kiệm, huy động được nhiều tổ chức, cá nhân tham gia, vận động nhân dân và du khách tích cực hưởng ứng, hướng về Festival biển 2015.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Hội thi câu cá là hoạt động trọng tâm, là môn thể thao giải trí lành mạnh, mang tính đặc thù của người dân các vùng ven biển, thông qua đó để quảng bá loại hình du lịch thể thao giải trí đối với khách du lịch trong và ngoài nước.
2. Phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí quảng bá hoạt động của Hội thi Câu cá thành phố Nha Trang trong chương trình Festival Biển 2015.
III. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian tổ chức: Từ 4h30 đến 12h00(kèm theo Chương trình Hội thi) sáng ngày 12/7/2015 (Chủ nhật).
- Thời gian Khai mạc: 5h00 sáng ngày 12/7/2015 tại Bến tàu du lịch Cầu Đá – Vĩnh Nguyên.
- Thời gian Bế mạc: 11h30 sáng ngày 12/7/2015 tại Bến tàu Công ty TNHH MTV Yến Sào Khánh Hòa (Cầu Đá – Vĩnh Nguyên – Nha Trang)
2. Địa điểm: Ngư trường phía nam Hòn Tre (phía đông Bãi Dài từ vùng biển Bãi Dài các mốc giới hạn bắc giáp Hòn Mun, Hòn Một; nam giáp Bãi Dài; phía đông giáp Hòn Nội, Hòn Ngoại; phía tây giáp bờ biển dọc Đại lộ Nguyễn Tất Thành).
3. BTC đặt tại: Bến tàu Công ty TNHH MTV Yến Sào Khánh Hòa (Cầu Đá – Vĩnh Nguyên – Nha Trang)
IV. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
1. Đối tượng tham gia Hội thi câu cá
- Các cần thủ là công dân Việt Nam và du khách Quốc tế (tự nguyện tham gia thực hiện đầy đủ thủ tục và được Ban Tổ chức chấp thuận đơn), các cần thủ tự thành lập đội của mình, tự đặt tên riêng, tự quản mọi mặt, tự lo kinh phí tham gia (phương tiện, thiết bị, nhiên liệu, hậu cần…). Chịu trách nhiệm trước Ban Tổ chức Hội thi và pháp luật hiện hành.
2. Đối tượng tham gia tài trợ, hỗ trợ chương trình
Tất cả các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trực tiếp đóng góp, tham gia tài trợ,  hỗ trợ cho các hoạt động của Ban Tổ chức.
3. Khách mời
- Khách Trung ương, khách của Ban Tổ chức Festival Biển 2015.
- Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa.
- Lãnh đạo các Huyện, Thị xã và Thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa.
- Các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn.
- Đại diện nhân dân và du khách
4. Khách tham quan:
- BTC tạo điều kiện, cung cấp thông tin, định hướng để các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch có thể tham gia phục vụ nhân dân và du khách tham gia và theo dõi Hội thi ...;
- Du khách và nhân dân có thể liên hệ tại Phòng Quản lý Bến tàu và dịch vụ du lịch (thuộc Ban Quản lý Vịnh Nha Trang) để thực hiện hợp đồng trọn gói hoặc đưa đón tham quan Hội thi...
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Để Hội thi câu cá thành phố Nha Trang năm 2015 trong Chương trình hoạt động Festival Biển 2015 thành công tốt đẹp, các lực lượng và trang thiết bị phương tiện tham gia chủ yếu do các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tự nguyện tham gia. Mọi hoạt động đều phải tuân thủ chương trình, kế hoạch chính thức và phải có sự chấp thuận của Ban Tổ chức.
- Ban Tổ chức được thành lập và phân công nhiệm vụ như sau:
1. Lãnh đạo UBND thành phố Nha Trang (Trưởng ban)
Chịu trách nhiệm chung về việc tổ chức Hội thi, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để tổ chức thực hiện Hội thi theo kế hoạch và theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
2. Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa -  Thể thao thành phố Nha Trang (02 người) (Phó ban)
Có trách nhiệm xây dựng Điều lệ Hội thi, chuẩn bị các biểu mẫu liên quan đến hội thi, tiếp nhận đơn đăng ký dự thi. Thay mặt Ban Tổ chức thành lập Ban giám khảo, huy động lực lượng thực hiện giám sát, giám khảo và công bố kết quả thi.
3. Lãnh đạo Văn Phòng HĐND và UBND thành phố Nha Trang (Ủy viên)
- Mở trang Web để mời du khách trong và ngoài nước tham dự;
- Chịu trách nhiệm vận động nguồn kinh phí tài trợ;
- Liên hệ mời các tỉnh bạn tham gia Hội thi.
4. Lãnh đạo Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Nha Trang (Ủy viên)
- Tổng hợp và thẩm định kinh phí trình UBND thành phố phê duyệt;
- Phối hợp với Ban Tổ chức vận động nguồn kinh phí tài trợ.
5. Mời Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản (Ủy viên)
- Chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn quy định cá được phép câu.
6. Lãnh đạo Ban quản lý Vịnh Nha Trang
- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao tổ chức Lễ khai mạc Hội thi tại khu vực Phòng Quản lý bến tàu và du lịch;
- Tạo điều kiện, hướng dẫn, giúp đỡ các đơn vị, du khách khi có nhu cầu hợp đồng phương tiện dự thi;
- Thành lập Đội cứu hộ hỗ trợ công tác cứu hộ cho Hội thi;
- Chịu trách nhiệm vận động nguồn kinh phí tài trợ
7. Các thành viên khác:
a. Văn phòng HĐND và UBND thành phố Nha Trang, Trung tâm Y tế thành phố Nha Trang, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Nha Trang, Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố Nha Trang, Ban Quản lý Vịnh Nha Trang và UBND Phường Vĩnh Nguyên có trách nhiệm:
- Giúp Trưởng Ban Tổ chức kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị và việc triển khai thực hiện kế hoạch này.
- Huy động lực lượng, phương tiện giúp Trưởng Ban Tổ chức các công tác: hậu cần, y tế, quan sát cứu hộ.
- Nhiệm vụ cụ thể do Trưởng Ban phân công.
b. Đề nghị Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa:
- Tuyên truyền, quảng bá về Hội thi; vận động các tổ chức, cá nhân tham gia Hội thi và hỗ trợ các hoạt động khác.
c. Đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, Công an tỉnh Khánh Hòa:
- Huy động lực lượng, phương tiện đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường thủy ... đảm bảo an toàn cho Hội thi.
d. Đề nghị các Trường, Viện và Học viện: Viện Hải dương học,Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III, Học viện Hải quân, Đại học Nha Trang:
- Huy động cán bộ CNV, giáo viên, sinh viên tích cực tham gia Hội thi.
- Huy động phương tiện, hỗ trợ kỹ thuật, tạo điều kiện để Hội thi câu cá thành phố Nha Trang năm 2015 tổ chức thành công, mang lại hiệu quả thiết thực.
11. Tiến độ thực hiện
- Tháng 04/2015:
+ Xây dựng Kế hoạch Hội thi Câu cá
+ Ban hành các văn bản kêu gọi tài trợ cho Hội thi;
+ Chuẩn bị các nội dung giới thiệu, quảng bá, tuyên truyền Hội thi…
- Tháng 5/2015
+ Ban hành chính thức Kế hoạch Hội thi Câu cá;
+ Thành lập Ban Tổ chức Hội thi Câu cá ;
+ Tổng hợp các đơn vị thống nhất tài trợ;
+ Xây dựng Chương trình, dự toán kinh phí cho Hội thi Câu cá.
- Tháng 6/2015
+ Ban hành Điều lệ Hội thi Câu cá;
+ Kiểm tra rà soát lần cuối kinh phí tài trợ, kinh phí được ngân sách hỗ trợ cho Hội thi Câu cá
+ Hoàn tất các khâu chuẩn bị: Xây dựng Chương trình, dự trù kinh phí, khảo sát địa điểm Hội thi, địa điểm khai mạc và tổng kết Hội thi;
+ Tuyên truyền quảng bá Hội thi Câu cá
- Tháng 7/2015
Tổ chức Hội thi Câu cá thành phố Nha Trang năm 2015
 VI. KINH PHÍ
Nguồn kinh phí tổ chức Hội thi Câu cá thành phố Nha Trang được trích từ nguồn ngân sách Tỉnh và Thành phố hỗ trợ (kèm theo bảng dự trù kinh phí) cùng nguồn xã hội hóa
Tải văn bản đầy đủ tại đây.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Đăng ký cấp chứng thư số cơ quan và cá nhân
Video phải
Góp ý dự thảo văn bản
ngay gia dinh 2
Bien Đảo
Công Báo Khánh hoà
Cổng thông tin điện tử Khánh Hoà
Bộ Văn hóa Thể thao
Sở Văn hóa Thể thao
Hình ảnh hoạt động

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 60


Hôm nayHôm nay : 436

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 18129

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1127371