First First First First First Second Third Four
21:05 EDT Thứ tư, 18/09/2019

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2015

Thứ ba - 09/06/2015 21:56
Để tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2015 trên địa bàn thành phố Nha Trang theo Công văn số 3189/UBND-VX ngày 25/5/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2015, UBND thành phố Nha Trang yêu cầu các phòng, ban, đoàn thể và UBND 27 xã, phường thực hiện những nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Đề cao trách nhiệm của lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và gia đình quan tâm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững.
- Tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của Gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng; kế thừa truyền thống tốt đẹp của Gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị mới, tiến bộ.
 - Tổ chức các hoạt động đảm bảo tính thiết thực, tiết kiệm, mang lại hiệu quả.
II. CHỦ ĐỀ, Ý NGHĨA TUYÊN TRUYỀN, THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNG
1. Chủ đề, ý nghĩa tuyên truyền:
Tiếp tục tuyên truyền chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam năm 2015 “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”.
2. Ý nghĩa tuyên truyền:
- Nhằm trân trọng những giây phút sum họp của mọi gia đình Việt Nam bên bữa cơm gia đình hạnh phúc, đầm ấm;
- Bữa cơm là thành quả lao động của các thành viên trong gia đình, là nơi truyền nhận những kinh nghiệm giáo dục, đạo đức, lối sống trong gia đình. Thể hiện sự quan tâm, chia sẻ và gắn kết tình cảm giữa các thành viên để cùng nhau xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc;
- Nêu cao những giá trị vô giá của gia đình, đó là tình cảm ông bà, cha mẹ, con cháu, vợ chồng, anh em, tôn kính bậc sinh thành, yêu thương, chăm sóc con trẻ. “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” gắn với chủ đề truyền thông về công tác gia đình năm 2015 là “Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”.
3. Các thông điệp truyền thông
- Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.
- Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương.
- Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.
- Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.
- Gia đình là tế bào xã hội, thành trì của Tổ quốc.
- Xây dựng môi trường văn hóa gia đình – cộng đồng – xã hội lành mạnh.
Ngoài các thông điệp trên, có thể lựa chọn các thông điệp khác phù hợp với chủ đề tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2015 gắn với lĩnh vực hoạt động và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương.
III. THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN
- Tuyên truyền, vận động các gia đình tổ chức thực hiện bữa cơm gia đình vào ngày Chủ nhật – 28/6/2015 (Ngày Gia đình Việt Nam);
- Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam năm 2015 từ ngày 20/6/2015 đến ngày 30/6/2015 phù hợp vời điều kiện của từng gia đình, cơ quan, đơn vị, địa phương.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1.Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố:
- Hướng dẫn Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố, các đơn vị, phòng, ban, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố và UBND các xã, phường thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan tại trụ sở cơ quan, địa bàn dân cư, các tuyến đường trên địa bàn thành phố với nội dung thông điệp nêu trên.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, phòng, ban, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tổ chức Hội thi “Gia đình hạnh phúc” thành phố Nha Trang lần thứ I năm 2015 hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, bao gồm các thành phần sau (đại diện lãnh đạo UBND và cán bộ phụ trách Gia đình các xã, phường và 27 hộ gia đình của các xã, phường).
2.  Đài Truyền thanh thành phố:
 Tăng cường các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về ý nghĩa “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”, hạnh phúc gia đình và phòng chống bạo lực gia đình; xây dựng tin, bài tuyên truyền về chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam, nêu gương điển hình trong việc xây dựng Gia đình hạnh phúc, đặc biệt tập trung cao điểm vào ngày 28/6/2015. Đưa tin về Hội thi “Gia đình hạnh phúc” thành phố lần I năm 2015.
3. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố:
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, triển khai, lồng ghép sự kiện tháng hành động vì trẻ em năm 2015 gắn với chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”.
- Phối hợp phòng Văn hóa và Thông tin thành phố tổ chức tốt Hội thi “Gia đình hạnh phúc” thành phố lần I năm 2015.
4. UBND các xã, phường:
- Chỉ đạo Cán bộ, công chức Văn hóa – Xã hội phối hợp với các cơ quan, ban ngành cùng cấp xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan về Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2015 với các thông điệp về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
- Chỉ đạo phát động tổ chức “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” đối với toàn thể các hộ gia đình trên địa bàn quản lý vào ngày 28/6/2015.
- Tăng cường công tác chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, nắm bắt tình hình triển khai các hoạt động tại cơ sở; bố trí kinh phí đảm bảo tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả; vận động, huy động các nguồn lực xã hội chung sức xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.
5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố và các tổ chức thành viên khác của Mặt trận chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 bằng các hoạt động thiết thực, phù hợp với chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường triển khai thực hiện tốt các nội dung nêu trên; báo cáo kết quả hoạt động về UBND thành phố (thông qua Phòng Văn hóa và Thông tin) trước ngày 03/7/2015 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.
Tải văn bản đầy đủ tại đây.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Đăng ký cấp chứng thư số cơ quan và cá nhân
Video phải
Góp ý dự thảo văn bản
ngay gia dinh 2
Bien Đảo
Công Báo Khánh hoà
Cổng thông tin điện tử Khánh Hoà
Bộ Văn hóa Thể thao
Sở Văn hóa Thể thao
Hình ảnh hoạt động

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 71


Hôm nayHôm nay : 1015

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 28962

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1257929