First First First First First Second Third Four
21:06 EDT Thứ tư, 18/09/2019

Báo cáo công tác văn hóa và thông tin tháng 3 năm 2017

Thứ ba - 21/03/2017 22:00
I. CÔNG TÁC THAM MƯU, ĐIỀU HÀNH
1. Công tác tham mưu:
 Trong tháng, Phòng đã tham mưu UBND thành phố ban hành 21 văn bản, trong đó:
- Công văn 879/UBND-VHTT ngày 21/2/2017 V/v triển khai Quyết định số 4011/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin và đăng tải thông tin xử phạt vi phạm hành chính trên Cổng thông tin điện tử Khánh Hòa.
- Thông báo số 92/TB-UBND-VHTT ngày 22/2/2017 về kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang tại cuộc họp BCĐ ứng dụng và phát triển CNTT năm 2016.
- Công văn số 991/UBND-VHTT ngày 23/2/2016 V/v xây dựng chuyên mục tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) trên Cổng thông tin điện tử thành phố.
- Công văn số 1003/UBND-VHTT ngày 24/2/2017 V/v xử lý thông tin báo chí phản ánh về thành phố Nha Trang từ ngày 08/2/2016-13/2/2016.
- Công văn số 1007/UBND-VHTT ngày 24/2/2017 V/v không ban hành quyết định xử phạt VPHC đối với DNTN P&H-28.
- Kế hoạch số 1048/KH-UBND-VHTT ngày 28/2/2017 về tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017.
- Công văn số 1126/UBND-VHTT ngày 03/3/2017 về xã hội hóa trụ hộp đèn kết hợp tuyên truyền chính trị và quảng cáo thương mại của Cty TNHH Quảng cáo Toàn Dũng.
- Công văn số 1122/UBND-VHTT ngày 03/3/2017 về xử lý thông tin báo chí phản ánh về thành phố Nha Trang từ ngày 15/2/2017-22/2/2017.
- Quyết định số 1028/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 về xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” năm 2017.
- Công văn số 1130/UBND-VHTT ngày 03/3/2017 về báo cáo công tác phục vụ Festival Biển 2017.
- Công văn số 1235/UBND-VHTT ngày 08/3/2017 về tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3.
- Quyết định số 10963/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 về phê duyệt Kết quả thẩm định Đề cương nhiệm vụ và dự toán Đề án: Đặt tên các tuyến đường chưa có tên trên địa bàn thành phố Nha Trang.
- Công văn số 1285/UBND-VHTT ngày 10/3/2017 về báo cáo rà soát, thống kê hiện trạng thiết chế văn hóa xã và kế hoạch đầu tư giai đoạn 2017-2020.
- Công văn số 1292/UBND-VHTT ngày 10/3/2017 về góp ý dự thảo Quyết định thành lập, quy chế hoạt động, tổ thư ký Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ II – năm 2018.
- Báo cáo số 1345/BC-UBND-VHTT ngày 13/3/2017 về thực hiện nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa cơ sở thành phố Nha Trang (2000-2016).
- Công văn số 1351/UBND-VHTT ngày 13/3/2017 về hủy văn bản số 1126/UBND-VHTT ngày 03/3/2017 của UBND thành phố Nha Trang.
- Công văn số 1443/UBND-VHTT ngày 16/3/2017 về triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày sách Việt Nam 21/4” năm 2017 trên địa bàn thành phố.
- Báo cáo số 1491/BC-UBND-VHTT ngày 17/3/2017 về báo cáo tình hình phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí Quý I/2017.
- Công văn số 1480/UBND-VHTT ngày 17/3/2017 về xin treo Quốc kỳ trong dịp lễ kỷ niệm 40 năm thị xã Nha Trang lên thành phố.
- Thông báo số 154/UBND-BCĐ ngày 20/3/2017 về phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017.
- Công văn số 155/UBND-VHTT ngày 20/3/2017 về phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ Đại hội TDTT các cấp thành phố lần thứ VIII năm 2017.
2. Công tác điều hành:
Trong tháng lãnh đạo đơn vị đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:
- Thành lập Tổ rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Phòng Văn hóa và Thông tin năm 2017; phân công việc thực hiện kiểm tra, giám sát kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan.
- Tham mưu UBND thành phố tổ chức Hội nghị biểu dương khen thưởng các Gia đình hạnh phúc tiêu biểu 2016 nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3.
- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra biển hiệu, bảng quảng cáo số xố điện toán Vietlot trên địa bàn thành phố năm 2017.
- Tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; quảng cáo; trò chơi điện tử, lịch blốc;  kiểm tra, xử lý chèo kéo khách tại các điểm tham quan du lịch và hướng dẫn xã, phường ra quân tẩy xóa quảng cáo không đúng nơi quy định đảm bảo tình hình mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố phục vụ dịp Tết Dương lịch, tết nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.
- Tổ chức phổ biến các văn bản theo chỉ đạo của UBND thành phố như: Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Chỉ thị 19/CT-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020.
          II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
1. Công tác thông tin - tuyên truyền:
Tổ chức hướng dẫn tuyên truyền trực quan: Chào mừng kỷ niệm 40 năm  thị xã Nha Trang lên thành phố (30/3/1977-30/3/2017); Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 và kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975-02/4/2017)và 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017).
2. Về quản lý văn hoá- thông tin và quảng cáo:
a) Công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật và cấp phép hoạt động kinh doanh karaoke:
          b) Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực văn hóa- thông tin:
Trong tháng 3/2017, Đội Kiểm tra liên ngành văn hoá - thông tin thành phố đã tiến hành kiểm tra 21 cơ sở hoạt động kinh doanh (trong đó karaoke 15 cơ sở và đại lý Internet 06 cơ sở). Qua kiểm tra, phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính 08 trường hợp (trong đó kararoke 05 trường hợp; trò chơi điện tử 03 trường hợp). Đề xuất Chủ tịch UBND thành phố ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 102.250.000 đồng.
 c) Công tác quảng cáo:
Trong tháng, Phòng tiếp nhận hồ sơ Thông báo quảng cáo băng rôn do Sở Văn hóa và Thể thao cấp gồm 13 đơn vị, trong đó, băng - rôn dọc 809 tấm, khác 01.
d) Hoạt động văn hóa và văn nghệ:
4. Công tác xây dựng đời sống văn hoá:
a) Về xây dựng gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa:
          - Tham mưu UBND thành phố công nhận và công nhận lại danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” của các xã, phường năm 2016.
          - Tiếp tục hướng dẫn xã, phường đăng ký thời gian tổ chức Lễ phát động xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” năm 2017.
          b) Kết quả vận động không rải vàng mã:
          + Việc cưới: có 152 đám cưới, trong đó có 00 trường hợp tổ chức theo nếp sống mới.
          + Việc tang: có 25/27 xã, phường báo cáo, phường Vĩnh Hải và xã Vĩnh Lương không báo cáo. Tháng 3/2017, trên địa bàn thành phố có 97 đám tang. Trong đó:
- 97 trường hợp chấp hành rải vàng mã, tiền thật trên đường đưa tang đạt tỷ lệ 100 % (trong đó có 15 trường hợp là gia đình đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức).
5. Công tác di sản văn hoá:
a) Về tu bổ di tích:  
b) Công tác quản lý, kiểm tra các lễ hội, di tích:
Trong tháng 03/2017, trên địa bàn thành phố có 08 đình tổ chức lễ cúng Xuân.
6. Công tác thể dục, thể thao:
- Hướng dẫn các xã, phường tổ chức Đại hội TDTT các cấp thành phố lần thứ VIII năm 2017 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017.
- Báo cáo tổ chức hoạt động TDTT quý I /2017.
7. Công tác du lịch:
- Trong tháng 3/2017, tổng số khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại thành phố là 441.722 người; trong đó khách quốc tế là 209.750 người; khách nội địa là 231.972 người. Số ngày khách lưu trú 1.117.789 ngày khách; trong đó ngày khách quốc tế là 760.400 ngày; khách nội địa là 357.349 ngày. Tổng doanh thu du lịch đạt 1.214,16 tỷ đồng (trong đó doanh thu từ cơ sở lưu trú là 513,65 tỷ đồng).
- Tổ Kiểm tra liên ngành về buôn bán hàng rong, chèo kéo khách du lịch thành phố đã tổ chức kiểm tra 06 lượt kiểm tra tại các điểm tham quan du lịch, đảm bảo cho 06 tàu khách quốc tế cập cảng Nha Trang với 8.500 lượt khách du lịch quốc tế lên bờ tham quan.
- Hướng dẫn xã, phường thực hiện chế độ báo cáo công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn
8. Công tác gia đình:
- Đã tham mưu UBND thành phố tổ chức thành công Hội nghị biểu dương và khen thưởng 43 gia đình hạnh phúc tiêu biểu năm 2016 nhân kỷ niệm Ngày  Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2017.
- Trong tháng, trên địa bàn thành phố không xảy ra bạo lực gia đình.
9. Công tác báo chí, phát thanh, xuất bản: 
a) Công tác báo chí:
- Tham mưu báo cáo tình hình phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí Quý I/2017 trên địa bàn thành phố.
- Tham mưu UBND thành phố ban hành: 02 văn bản về xử lý thông tin báo chí phản ảnh về thành phố Nha Trang.
b) Công tác phát thanh:
- Hướng dẫn tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở về hưởng ứng Giờ trái đất 25/3/2017; Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3. Tổng số lượt phát các bài tuyên truyền do phòng hướng dẫn 232 lượt.
- Trong tháng 03/2017, số cụm loa hoạt động: 392 cụm, trong đó 08 cụm không hoạt động, 384 cụm hoạt động bình thường.
- Có 26 xã, phường báo cáo đúng hạn, xã Vĩnh Thạnh không báo cáo.
c) Xuất bản – Photocopy, in ấn:
10. Công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin:
Tiến hành kiểm tra hiệu quả việc trao đổi văn bản điện tử trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành (E-Office) của 27 xã, phường.
          11. Công tác bưu chính- viễn thông:       
 Internet:
+ Về cấp phép Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ Trò chơi điện tử công cộng: Phòng đã tiếp nhận 05 đơn xin cấp Giấy chứng nhận. Đã kiểm tra cấp phép có 05 hồ sơ đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận.
b) Bưu chính:
- Báo cáo triển khai thực hiện Đề án số hóa truyền hình năm 2016 trên địa bàn thành phố.
- Đề xuất 05 danh mục thủ tục hành chính ngành văn hóa – thông tin được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công.
12. Thực hiện nếp sống văn minh đô thị:
13. Hoạt động văn hoá - thông tin cơ sở:
a) Về công tác tuyên truyền trực quan:  Công chức Văn hóa – Xã hội, đã tham mưu chính quyền cơ sở tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa bàn. Thực hiện được 556 câu băng rôn và 348 m2  pano.
b) Về công tác kiểm tra văn hóa: Trong tháng 03/2017 có 06 phường tổ chức kiểm tra được 14 lượt quảng cáo rao vặt; quảng cáo biển hiệu, internet, karaoke; qua kiểm tra đã lập biên bản nhắc nhở và tháo gỡ 03 phướn quảng cáo; thu giữ 150 tờ rơi quảng cáo.
c) Về hoạt động văn hóa- văn nghệ: Đã tổ chức được 20 buổi văn hóa- văn nghệ mừng Đảng – Mừng xuân 2017 phục vụ nhân dân nhân.
          III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
- Ưu điểm: Trong tháng, đơn vị đã tập trung triển khai thực hiện tốt các  nhiệm vụ chính trị của thành phố giao nhất là công tác tham mưu chuẩn bị Lễ kỷ niệm 40 năm thị xã Nha Trang lên thành phố ( 30/3/1977-30/3/2017), Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3, công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, chèo kéo khách du lịch.
IV. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 04 NĂM 2017
1. Hướng dẫn thông tin, tuyên truyền trực quan kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975-02/4/2017) và 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017); Ngày Sách Việt Nam 21/4. Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, dịch bệnh ở người; An toàn giao thông, phòng, chống các tệ nạn xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm và tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố năm 2017.
2. Thực hiện các Kế hoạch kiểm tra các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, hoạt động kinh doanh du lịch; quảng cáo thương mại; văn minh đô thị; hoạt động kinh doanh Internet và trò chơi điện tử.
3. Kiểm tra tình hình buôn bán hàng rong, chèo kéo khách du lịch tại các điểm tham quan du lịch trên địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự, mỹ quan đô thị.
4. Phối hợp với Sở Du lịch Khánh Hòa về triển khai Bộ quy tắc ứng xử và các quy định về tham quan Chùa Long Sơn, Nhà thờ Chánh Tòa với các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành trên địa bàn thành phố.
5. Tham mưu UBND thành phố tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày nâng thị xã Nha Trang lên thành phố.
          Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động tháng 3/2017 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 4/2017 của Phòng Văn hóa và Thông tin.
Kính báo cáo./.

Tải văn bản đầy đủ tại đây

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Đăng ký cấp chứng thư số cơ quan và cá nhân
Video phải
Góp ý dự thảo văn bản
ngay gia dinh 2
Bien Đảo
Công Báo Khánh hoà
Cổng thông tin điện tử Khánh Hoà
Bộ Văn hóa Thể thao
Sở Văn hóa Thể thao
Hình ảnh hoạt động

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 71


Hôm nayHôm nay : 1015

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 28965

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1257932