First First First First First Second Third Four
20:58 EDT Thứ tư, 18/09/2019

Báo cáo Công tác văn hóa và thông tin Tháng 11 năm 2016

Thứ ba - 22/11/2016 20:54
I. CÔNG TÁC THAM MƯU, ĐIỀU HÀNH
1. Công tác tham mưu:
 Trong tháng, Phòng đã tham mưu UBND thành phố ban hành 13 văn bản, trong đó:
- Công văn số 6521/UBND-VHTT ngày 11/11/2016 V/v báo cáo kết quả hoạt động thông tin đối ngoại.
- Công văn số 6588/UBND-VHTT ngày 15/11/2016 V/v thực hiện đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT năm 2016 của UBND thành phố Nha Trang.
- Công văn số 6285/UBND-VHTT ngày 02/11/2016 V/v tăng cường kiểm tra khách tàu biển cập cảng Nha Trang.
- Công văn số 6526/UBND-VHTT ngày 11/11/2016 V/v đề nghị cấp mới mật khẩu, xóa các tài khoản thư điện tử công vụ.
- Công văn số 6504/UBND-VHTT ngày 11/11/2016 V/v đề nghị cấp chứng thư số cá nhân cho các đơn vị thuộc thành phố.
- Quyết định số 7743/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 V/v thành lập BTC Hội Hoa Xuân Nha Trang – Khánh Hòa 2017.
- Công văn số 6225/UBND-VHTT ngày 31/10/2016 V/v xử lý thông tin báo chí phản ánh về thành phố Nha Trang ngày 12/10/2016.
- Công văn số 6212/UBND-VHTT ngày 31/10/2016 V/v xử lý thông tin báo chí phản ánh về thành phố Nha Trang ngày 14/10/2016.
- Công văn số 6211/UBND-VHTT ngày 31/10/2016 V/v xử lý thông tin báo chí phản ánh về thành phố Nha Trang ngày 17/10/2016.
- Công văn số 6213/UBND-VHTT ngày 31/10/2016 V/v xử lý thông tin báo chí phản ánh về thành phố Nha Trang ngày 17/10/2016.
- Công văn số 6210/UBND-VHTT ngày 31/10/2016 V/v xử lý thông tin báo chí phản ánh về thành phố Nha Trang ngày 12/10/2016.
- Công văn số 6175/UBND-VHTT ngày 27/10/2016 V/v góp ý dự thảo Nghị định số 131 và nghị định 158.
- Công văn số 6059/UBND-VHTT ngày 24/10/2016 V/v góp ý dự thảo Quyết định quy định chế độ thu, quản lý khai thác vị trí để lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Nha Trang và đại lộ Nguyễn Tất Thành (huyện Cam Lâm và thành phố Nha Trang).
2. Công tác điều hành:
Trong tháng lãnh đạo đơn vị đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:
- Xây dựng Chương trình công tác trọng tâm năm 2017.
- Chấm điểm thi đua cơ sở năm 2016 đối với ngành văn hóa và thông tin.
- Tổ chức Hội nghị phổ biến Đề án xây dựng “Đô thị văn minh – Công dân thân thiện” của thành phố Nha Trang cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố.
- Tổ chức phổ biến các văn bản theo chỉ đạo của UBND thành phố như: Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Chỉ thị 19/CT-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020.
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
1. Công tác thông tin - tuyên truyền
- Đã hướng dẫn hoạt động thông tin tuyên truyền trực quan về Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với Phụ nữ 25/11; Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho công dân nhập ngũ năm 2017; An toàn giao thông đợt 3; Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông năm 2016; phòng, chống dịch bệnh Zika và Sốt xuất huyết.
- Tổ chức kiểm tra tuyên truyền trực quan về công tác Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho công dân nhập ngũ năm 2017; An toàn giao thông đợt 3; và phòng, chống dịch bệnh Zika và Sốt xuất huyết.
Kết quả kiểm tra:
+ Về tuyên truyền khám sức khỏe gọi công dân nhập ngũ năm 2017 có 24/27 xã, phường thực hiện nghiêm túc với 272 băng-rôn dọc, còn 03 xã, phường thực hiện chưa tốt đó là phường Vĩnh Hòa, Phước Long và Phước Đồng.
+ Về tuyên truyền phòng, chống sốt xuất huyết và Zika có 23/27 xã, phường thực hiện nghiêm túc với 151 băng-rôn dọc, còn 03 xã, phường thực hiện chưa tốt đó là Vĩnh Hòa,Vĩnh Thạnh, Phước Tân và 01 xã không thực hiện là Phước Đồng.
+ Về tuyên truyền an toàn giao thông có 25/27 xã, phường thực hiện nghiêm túc với 89 băng-rôn dọc, còn 02 xã, phường thực hiện chưa tốt đó là Phước Đồng và Phước Tân.
2. Về quản lý văn hoá- thông tin và quảng cáo:
a) Công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật và cấp phép hoạt động kinh doanh karaoke:
Đã tiếp nhận 01 hồ sơ xin phép biểu diễn nghệ thuật do Sở Văn hóa và Thể thao cấp trên địa bàn thành phố của các đoàn nghệ thuật từ các tỉnh, thành phố khác đến biểu diễn.
          b) Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực văn hóa- thông tin:
 Trong tháng, Đội Kiểm tra liên ngành văn hoá - thông tin thành phố đã tiến hành kiểm tra 15 cơ sở hoạt động kinh doanh (trong đó: 01 cơ sở quảng cáo bảng, băng rôn; 14 cơ sở biển hiệu, quảng cáo bằng tiếng nước ngoài). Qua kiểm tra, chưa phát hiện cơ sở nào vi phạm.
c) Công tác quảng cáo:
- Trong tháng, Phòng tiếp nhận hồ sơ Thông báo quảng cáo băng rôn do Sở Văn hóa và Thể thao cấp gồm 12 đơn vị, trong đó băng - rôn ngang 02 tấm, băng - rôn dọc 100 tấm, khác 04.
d) Hoạt động văn hóa và văn nghệ:
Tổ chức thành công Hội thi thông tin lưu động An toàn giao thông năm 2016, với 14 đơn vị tham gia của 24/27 xã, phường.
4. Công tác xây dựng đời sống văn hoá:
a) Về xây dựng gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa:
          - Báo cáo đánh giá thực trạng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cấp huyện, xã.
          b) Kết quả vận động không rải vàng mã:
          + Việc cưới: có 201 đám cưới, trong đó có 00 trường hợp tổ chức theo nếp sống mới.
          + Việc tang: 23/27 xã, phường. 04 xã, Phường không báo cáo: Vĩnh Trung, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Hòa, Vĩnh Hải.
Trong đó:
- 110 trường hợp chấp hành rải vàng mã, tiền thật trên đường đưa tang đạt tỷ lệ 100 % (trong đó có 20 trường hợp là gia đình đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức).
5. Công tác di sản văn hoá:
a) Về tu bổ di tích:  
b) Công tác quản lý, kiểm tra các lễ hội, di tích:
- Trong tháng 11/2016, trên địa bàn thành phố Nha Trang có 01 đình tổ chức lễ hội cúng thu.
- Báo cáo đánh giá công tác quản lý và tổ chức Lễ hội dân gian trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2016.
 6. Công tác thể dục, thể thao:
Hoàn thành hồ sơ đề nghị Sở Văn hóa và Thể theo xem xét công nhận 11 đơn vị thể dục thể thao tiên tiến cấp tỉnh năm 2016.
7. Công tác du lịch:
- Trong tháng, tổng số khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại thành phố là 294.500 người; trong đó khách quốc tế là 91.200 người; khách nội địa là 203.300 người. Số ngày khách lưu trú 699.750 ngày khách; trong đó ngày khách quốc tế là 308.750 ngày; khách nội địa là 361.000 ngày. Tổng doanh thu du lịch đạt 598.787 tỷ đồng.
- Tổ Kiểm tra liên ngành về buôn bán hàng rong, chèo kéo khách du lịch thành phố đã tổ chức kiểm tra 04 lượt kiểm tra tại các điểm tham quan du lịch, đảm bảo cho 04 tàu khách với 8.250 lượt khách du lịch quốc tế lên bờ tham quan.
- Báo cáo công tác quản lý nhà nước về du lịch năm 2016.
8. Công tác gia đình:
- Hướng dẫn các xã, phường Vạn Thạnh, Vĩnh Nguyên và Vĩnh Phương triển khai điểm công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống gia đình Việt Nam giai đoạn 2016-2020.
- Trong tháng, trên địa bàn thành phố không xảy ra bạo lực gia đình.
9. Công tác báo chí, phát thanh, xuất bản: 
a) Công tác báo chí:
Trong tháng, đã tham mưu UBND thành phố ban hành 04 văn bản chỉ đạo xử lý thông tin báo chí phản ánh về thành phố Nha Trang.
b) Công tác phát thanh:
- Hướng dẫn tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở về khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho công dân nhập ngũ năm 2017. Với tổng số lượt tuyên truyền là 322 lượt.    
- Số cụm loa hoạt động: 370 cụm, trong đó 04 cụm không hoạt động, 366 cụm hoạt động bình thường.
- Có 23 xã, phường báo cáo đúng hạn; 4 xã, phường chưa báo cáo: Vĩnh Ngọc, Phước Đồng, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hòa.
c) Xuất bản – Photocopy, in ấn:
- Đã tổ chức kiểm tra 46/51 cơ sở hoạt động kinh doanh photocopy trên địa bàn thành phố năm 2016.
- Kiểm tra về thu hồi xuất bản phẩm vi phạm, qua kiểm tra 04 cơ sở  kinh doanh không phát hiện cơ sở nào có lưu hành xuất bản phẩm vi phạm “I- Learn Smart Star”.
10. Công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin:
          - Hướng dẫn các đơn vị thuộc thành phố thực hiện việc đánh giá, xếp hạng ứng dụng CNTT năm 2016 của đơn vị và xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2017.
          - Hướng dẫn các đơn vị thành phố một số biện pháp đảm bảo an ninh thông tin; hướng dẫn sử dụng thư điện tử công vụ tỉnh Khánh Hòa trên các trình duyệt web thông dụng và trên phần mền Microsoft Outlook
11. Công tác bưu chính- viễn thông:       
 Internet:
+ Về cấp phép Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ Trò chơi điện tử công cộng: trong tháng Phòng đã tiếp nhận 06 đơn xin cấp Giấy chứng nhận. Đã kiểm tra cấp phép cho 06 hồ sơ đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận.
b) Bưu chính:
12. Thực hiện nếp sống văn minh đô thị:
13. Hoạt động văn hoá - thông tin cơ sở: Trong tháng có 25/27 xã  phường báo cáo tháng rieng xã Phước Đồng và Vĩnh Ngọc không báo cáo tháng.
a) Về công tác tuyên truyền trực quan:  Công chức Văn hóa – Xã hội, đã tham mưu chính quyền cơ sở tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa bàn. Thực hiện được 503 câu băng rôn ngang, 311 băng rôn dọc.
b) Về công tác kiểm tra văn hóa: Trong tháng có 09 phường tổ chức kiểm tra được 36 cơ sở, qua kiểm tra đã lập biên bản nhắc nhở và không phát hiện trường hợp nào vi phạm hành chính đối, thu giữ được 450 tờ rơi quảng cáo.
c) Về hoạt động văn hóa- văn nghệ: Đã tổ chức được 47 buổi văn hóa- văn nghệ phục vụ nhân dân nhân.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
a) Ưu điểm: Trong tháng, đơn vị đã tập trung triển khai thực hiện tốt các  nhiệm vụ chính trị của thành phố giao như hoạt động thông tin tuyên truyền cổ động trực quan các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của thành phố, công tác kiểm tra về quảng cáo biển hiệu chữ tiếng nước ngoài, photocopy, thể dục, thể thao, công nghệ thông tin xã, phường và chèo kéo khách du lịch tại các điểm tham quan.
b) Hạn chế: Công tác kiểm tra, tháo gỡ quảng cáo bằng băng-rôn, rao vặt làm mất mỹ quan đô thị, hoạt động dịch vụ kinh doanh văn hóa trên địa bàn các xã, phường còn xem nhẹ, không quan tâm có tâm lý ỷ lại thành phố.
IV. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 12 NĂM 2016
1. Hướng dẫn thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan: kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1944 – 22/12/2016); 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến ( 19/12/1946 - 19/12/2016), tuyên truyền công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2017, Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2016.
        2. Tổ chức kiểm tra tình hình buôn bán hàng rong, chèo kéo khách du lịch  tại các điểm tham quan du lịch, công tác văn minh đô thị trong hoạt động quảng cáo.
           3. Thực hiện phúc tra thôn, tổ dân phố văn hóa năm 2016.
4. Chấm điểm thi đua công tác văn hóa- thông tin, Đài Truyền thanh, Treo quốc kỳ, thôn, tổ dân phố văn hóa, Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016 cho các xã, phường.
 
Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động tháng 11/2016 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 12/2016 của Phòng Văn hóa và Thông tin.

Tải văn bản đầy đủ tại đây

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Đăng ký cấp chứng thư số cơ quan và cá nhân
Video phải
Góp ý dự thảo văn bản
ngay gia dinh 2
Bien Đảo
Công Báo Khánh hoà
Cổng thông tin điện tử Khánh Hoà
Bộ Văn hóa Thể thao
Sở Văn hóa Thể thao
Hình ảnh hoạt động

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 19

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 18


Hôm nayHôm nay : 1015

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 28865

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1257832