First First First First First Second Third Four
21:00 EDT Thứ tư, 18/09/2019

Báo cáo Công tác văn hóa và thông tin Tháng 10 năm 2016

Thứ hai - 24/10/2016 05:38
I. CÔNG TÁC THAM MƯU, ĐIỀU HÀNH
1. Công tác tham mưu:
 Trong tháng, Phòng đã tham mưu UBND thành phố ban hành 22 văn bản, trong đó:
- Quyết định số 4158/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 V/v xây dựng “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” năm 2016.
- Kế hoạch số 5234/KH-UBND-VHTT ngày 22/9/2016 về tổ chức Hội thi thông tin lưu động An toàn giao thông thành phố Nha Trang năm 2016.
- Công văn số 5233/UBND-VHTT ngày 22/9/2016 V/v cung cấp thông tin để đưa các tổ chức, cá nhân bị xử phạt VPHC lên website cổng thông tin điện tử.
- Công văn số 5337/UBND-VHTT ngày 27/9/2016 V/v góp ý dự thảo đề xuất nội dung Thông tư hướng dẫn kinh phí thực hiện công tác gia đình.
- Công văn số 5440/UBND-VHTT ngày 29/9/2016 V/v thống nhất tồn tại các trạm BTS đã xây dựng trên địa bàn thành phố Nha Trang.
- Kế hoạch số 5416/KH-UBND-VHTT ngày 28/9/2016 về hoạt động ngành Du lịch năm 2017 trên địa bàn thành phố Nha Trang.
- Công văn số 5463/UBND-VHTT ngày 30/9/2016 V/v tổ chức thông báo đến người thân chôn cất tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa về việc di dời giải tỏa nghĩa trang Bình Hưng Hòa, thành phố HCM.
- Công văn số 5461/UBND-VHTT ngày 30/9/2016 V/v tăng cường kiểm tra khách tàu biển cập cảng Nha Trang từ tháng 10/2016 đến tháng 4/2017.
- Công văn số 5464/UBND-VHTT ngày 30/9/2016 V/v xử lý thông tin báo chí phản ánh về thành phố Nha Trang ngày 21/9/2016.
- Công văn số 5336/UBND-VHTT ngày 27/9/2016 V/v tổ chức hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ đến Vịnh Cam Ranh (18/10/1946-18/10/2016).
- Công văn số 5465/UBND-VHTT ngày 30/9/2016 V/v trả lời đơn kiến nghị việc kinh doanh karaoke gây tiếng ồn ảnh hưởng đến sức khỏe gia đình ông Phạm Văn Bầng.
- Công văn số 5604/UBND-VHTT ngày 06/10/2016 V/v hưởng ứng cuộc thi viết về tấm gương điển hình trong phòng, chống bạo lực gia đình.
- Công văn số 5601/UBND-VHTT ngày 06/10/2016 V/v thực hiện công tác tuyên truyền trực quan và treo Quốc kỳ trong các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị, tết cổ truyền của dân tộc trên địa bàn thành phố.
- Công văn số 5623/UBND-VHTT ngày 06/10/2016 V/v thực hiện Đề án xây dựng “Đô thị văn minh – Công dân thân thiện” của thành phố Nha Trang.
- Công văn số 5605/UBND-VHTT ngày 06/10/2016 V/v xử lý thông tin báo chí phản ánh về thành phố Nha Trang ngày 29/9/2016.
- Công văn số 5606/UBND-VHTT ngày 06/10/2016 V/v xử lý thông tin báo chí phản ánh về thành phố Nha Trang ngày 29/9/2016.
- Công văn số 5607/UBND-VHTT ngày 06/10/2016 V/v xử lý thông tin báo chí phản ánh về thành phố Nha Trang ngày 30/9/2016.
- Quyết định số 4409/QĐ-UBND ngày 11/10/2016 V/v thành lập BTC Hội thi thông tin lưu động ATGT thành phố Nha Trang năm 2016.
- Công văn số 5728/UBND-VHTT ngày 11/10/2016 V/v báo cáo vị trí treo băng rôn tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, quảng cáo thương mại trên địa bàn thành phố.
- Công văn 5927/UBND-VHTT ngày 20/10/2016 V/v góp ý dự thảo quy chế phối hợp cung cấp và đăng tải thông tin xử phạt vi phạm hành chính trên Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Khánh Hòa.
- Công văn số 5771/UBND-VHTT ngày 12/10/2016 V/v đính chính Công văn số 4835/UBND-VHTT ngày 07/9/2016 của UBND thành phố.
- Công văn số 5639/UBND-VHTT ngày 06/10/2016 V/v góp ý dự thảo Quy định ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành của thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa.
2. Công tác điều hành:
Trong tháng lãnh đạo đơn vị đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:
- Tham mưu UBND thành phố tổ chức Lễ đón nhận tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
          - Tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ quảng cáo; thuê bao di động trả trước; thể dục thể thao và kiểm tra, xử lý các đối tượng chèo kéo khách tại các điểm tham quan du lịch.
- Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC năm 2016.
- Tổ chức phổ biến các văn bản theo chỉ đạo của UBND thành phố như: Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Chỉ thị 19/CT-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020.
          II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
1. Công tác thông tin - tuyên truyền
- Đã hướng dẫn hoạt động thông tin tuyên truyền trực quan về kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ đến Vịnh Cam Ranh (18/10/1946-18/10/2016) và kỷ niệm 55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2016); 71 năm Ngày Nha Trang - Khánh Hòa kháng chiến (23/10/1945-23/10/2016); Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016; Ngày toàn dân PCCC 04/10; Đề án xây dựng “Đô thị văn minh – Công dân thân thiện” của thành phố Nha Trang; Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Nha Trang.
- Tổ chức kiểm tra tuyên truyền trực quan kỷ niệm tuyên truyền 71 năm Ngày Nha Trang - Khánh Hòa kháng chiến (23/10/1945-23/10/2016) và kỷ niệm 55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2016).
Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền cổ động trực quan như sau:
+ Về kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ đến Vịnh Cam Ranh (18/10/1946-18/10/2016) thực hiện 48m2 pano, 30 băng-rôn.
+ Về kỷ niệm 55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2016) thực hiện 32m2 pano, 31 băng-rôn.
+ Về kỷ niệm 71 năm Ngày Nha Trang - Khánh Hòa kháng chiến (23/10/1945-23/10/2016) thực hiện 25 băng-rôn ngang.
2. Về quản lý văn hoá- thông tin và quảng cáo:
a) Công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật và cấp phép hoạt động kinh doanh karaoke:
Đã tiếp nhận 02 hồ sơ xin phép biểu diễn nghệ thuật do Sở Văn hóa và Thể thao cấp trên địa bàn thành phố của các đoàn nghệ thuật từ các tỉnh, thành phố khác đến biểu diễn.
          b) Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực văn hóa- thông tin:
 Trong tháng, Đội Kiểm tra liên ngành văn hoá - thông tin thành phố đã tiến hành kiểm tra 08 cơ sở hoạt động kinh doanh (trong đó: 04 cơ sở quảng cáo bảng, băng rôn; 04 cơ sở biển hiệu, quảng cáo bằng tiếng nước ngoài). Qua kiểm tra, đã lập biên bản xử lý 04 cơ sở quảng cáo bằng băng rôn, tham mưu UBND thành phố ra quyết định xử phạt VPHC với số tiền 13 triệu đồng.
c) Công tác quảng cáo:
 Trong tháng, Phòng tiếp nhận hồ sơ Thông báo quảng cáo băng rôn do Sở Văn hóa và Thể thao cấp gồm 28 đơn vị, trong đó băng - rôn ngang 02 tấm, băng - rôn dọc 1650 tấm, khác 04.
d) Hoạt động văn hóa và văn nghệ:
Hướng dẫn các xã, phường dàn dựng chương trình tham gia Hội thi thông tin lưu động An toàn giao thông năm 2016.
4. Công tác xây dựng đời sống văn hoá:
a) Về xây dựng gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa:
          - Báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về khắc phục những hạn chế trong tổ chức và hoạt động của 6 Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã Vĩnh Ngọc, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Phương, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Trung, Phước Đồng.
- Hướng dẫn bình xét, công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, Thôn văn hóa - Tổ dân phố văn hóa và Sơ kết phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2016.
- Hướng dẫn Lễ phát động xây dựng “ Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”.
          b) Kết quả vận động không rải vàng mã:
          + Việc cưới: có 144 đám cưới, trong đó có 01 trường hợp tổ chức theo nếp sống mới.
          + Việc tang: 19/27 xã, phường. 07 xã, Phường không báo cáo: Vĩnh Trung, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Lương, Phước Đồng, Vĩnh Thọ, Vĩnh Nguyên, Tân Lập, Phương Sài.
Trong đó:
- 73 trường hợp chấp hành rải vàng mã, tiền thật trên đường đưa tang đạt tỷ lệ 100 % (trong đó có 09 trường hợp là gia đình đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức).
5. Công tác di sản văn hoá:
a) Về tu bổ di tích:  
b) Công tác quản lý, kiểm tra các lễ hội, di tích:
- Trong tháng 10/2016, trên địa bàn thành phố Nha Trang có 04 đình tổ chức lễ hội cúng thu.
- Hướng dẫn xã, phường lập hồ sơ thiết kế, dự toán trùng tu, tôn tạo di tích giai đoạn 2016 – 2020.
 6. Công tác thể dục, thể thao:
- Hướng dẫn các xã, phường báo cáo tổng kết và thống kê hoạt động công tác TDTT năm 2016.
- Trong tháng, Đội Kiểm tra liên ngành về hoạt động TDTT đã kiểm tra được 17 cơ sở kinh doanh thể dục, thể thao, qua kiểm tra phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính đối với 04 trường hợp, với số tiền là 37.500.000 đồng.
7. Công tác du lịch:
- Trong tháng, tổng số khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại thành phố là 313.500 người; trong đó khách quốc tế là 85.500 người; khách nội địa là 228.000 người. Số ngày khách lưu trú 665.000 ngày khách; trong đó ngày khách quốc tế là 304.000 ngày; khách nội địa là 361.000 ngày. Tổng doanh thu du lịch đạt 593,75 tỷ đồng.
- Tổ Kiểm tra liên ngành về buôn bán hàng rong, chèo kéo khách du lịch thành phố đã tổ chức kiểm tra 01 lượt kiểm tra tại các điểm tham quan du lịch, đảm bảo cho 01 tàu khách với 1.800 lượt khách du lịch quốc tế lên bờ tham quan.
8. Công tác gia đình:
- Hướng dẫn các xã, phường Vạn Thạnh, Vĩnh Nguyên và Vĩnh Phương xây dựng điểm mô hình tuyên truyền, giáo dục đạo đức , lối sống gia đình Việt Nam giai đoạn 2016-2020.
- Trong tháng, trên địa bàn thành phố xảy ra 01 vụ bạo lực gia đình tại phường Vĩnh Phước và đã được hòa giải thành.
9. Công tác báo chí, phát thanh, xuất bản: 
a) Công tác báo chí:
Trong tháng, đã tham mưu UBND thành phố ban hành 03 văn bản chỉ đạo xử lý thông tin báo chí phản ánh về thành phố Nha Trang.
b) Công tác phát thanh:
- Hướng dẫn tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở về Luật đường Sắt; Nghị định 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ Quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; Dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh và công tác phân luồng giao thông tại Hẻm 86 Trần Phú. Với tổng số lượt tuyên truyền là 417 lượt.   
- Số cụm loa hoạt động: 400 cụm, trong đó 06 cụm không hoạt động, 394 cụm hoạt động bình thường.
- Có 24/27 xã, phường báo cáo đúng hạn; có 03 xã, phường chưa báo cáo: Vĩnh Ngọc, Phước Đồng, Vĩnh Thạnh.
c) Xuất bản – Photocopy, in ấn:
Tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra các cơ sở hoạt động kinh doanh photocopy trên địa bàn thành phố năm 2016.
10. Công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin:
            Tiếp tục triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 745/TB-UBND-VHTT ngày 19/8/2016 của UBND thành phố  tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thành phố Nha Trang 6 tháng đầu năm 2016.
          11. Công tác bưu chính- viễn thông:       
a)  Về Internet:
+ Về cấp phép Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ Trò chơi điện tử công cộng:
 Trong tháng, không tiếp nhận trường hợp nào xin cấp Giấy chứng nhận.
b) Bưu chính:
Trong tháng, đội kiểm tra liên ngành Văn hóa – Thông tin đã kiểm tra được 27 cơ sở kinh doanh thuê bao di động trả trước.
12. Thực hiện nếp sống văn minh đô thị:
Tiếp tục đôn đốc 03 xã, phường thực hiện tẩy xóa quảng cáo rao vặt và  thực hiện tháo gỡ 36 băng-rôn quảng cáo gây mất mỹ quan đô thị.
13. Hoạt động văn hoá - thông tin cơ sở: Trong tháng có xã Vĩnh Ngọc không báo cáo tháng.
a) Về công tác tuyên truyền trực quan:  Công chức Văn hóa – Xã hội, đã tham mưu chính quyền cơ sở tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa bàn.
b) Về công tác kiểm tra văn hóa: Trong tháng có 17 xã, phường tổ chức kiểm tra được 85 cơ sở, qua kiểm tra đã xử lý vi phạm hành chính đối với 01 trường hợp với số tiền là 2.500.000 đồng và thu giữ được 500 tờ rơi quảng cáo.
c) Về hoạt động văn hóa- văn nghệ: Đã tổ chức được 14 buổi văn hóa- văn nghệ phục vụ nhân dân nhân.
          III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
a) Ưu điểm: Trong tháng, đơn vị đã tập trung triển khai thực hiện tốt các  nhiệm vụ chính trị của thành phố giao như hoạt động thông tin tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng các ngày kỷ niệm, các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, công tác công nghệ thông tin, tổ chức lễ phát động đăng ký xây dựng phường Đạt chuẩn văn minh đô thị, công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ thuê bao di động trả trước; thể dục, thể thao.
b) Hạn chế:
- Công tác tuyên truyền trực quan chào mừng các ngày lễ kỷ niệm trong tháng còn vài một xã, phường không thực hiện.
- Một số xã, phường chưa nghiêm túc thực hiện công tác quản lý, kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, quảng cáo, trò chơi điện tử quá giờ quy định.
IV. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 11 NĂM 2016
1. Hướng dẫn thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan như: Kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11/2016; Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11, tuyên truyền an toàn giao thông, tuyên truyền công tác phòng, chống bão lụt, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, phòng chống các tệ nạn xã hội, giữ gìn vệ sinh môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm, tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
        2. Tập trung kiểm tra tình hình buôn bán hàng rong, chèo kéo khách du lịch tại các điểm tham quan du lịch.
3. Tổ chức kiểm tra dịch vụ photocopy, biển hiệu, bảng quảng cáo viết bằng chữ tiếng nước ngoài không đúng quy định.
4. Đánh giá, bình xét thi đua năm 2016 cho các xã, phường.
5. Rà soát, đối chiếu số liệu các hoạt động kinh doanh dịch vụ do ngành quản lý.
 
Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động tháng 10/2016 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 11/2016 của Phòng Văn hóa và Thông tin.
 
 
Kính báo cáo./.

Tải văn bản đầy đủ tại đây

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Đăng ký cấp chứng thư số cơ quan và cá nhân
Video phải
Góp ý dự thảo văn bản
ngay gia dinh 2
Bien Đảo
Công Báo Khánh hoà
Cổng thông tin điện tử Khánh Hoà
Bộ Văn hóa Thể thao
Sở Văn hóa Thể thao
Hình ảnh hoạt động

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 43

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 42


Hôm nayHôm nay : 1015

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 28890

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1257857