First First First First First Second Third Four
09:07 ICT Thứ hai, 13/07/2020

BÁO CÁO Công tác văn hóa và thông tin Tháng 4 năm 2017

Thứ năm - 27/04/2017 16:19
I. CÔNG TÁC THAM MƯU, ĐIỀU HÀNH
1. Công tác tham mưu:
 Trong tháng, Phòng đã tham mưu UBND thành phố ban hành 10 văn bản, trong đó:
- Kế hoạch số 1740/KH-UBND-VHTT ngày 27/3/2017 về tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Nha Trang năm 2016.
- Công văn số 1855/UBND-VHTT ngày 31/3/2017 V/v phối hợp tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng trong Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2017 tại đền Hùng Vương – Nha Trang.
- Quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 về việc xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” năm 2017.
- Công văn số 1987/UBND-VHTT ngày 10/4/2017 V/v xử lý thông tin báo chí phản ánh về thành phố Nha Trang từ ngày 13/3/2017 đến ngày 24/3/2017.
- Công văn số 2030/UBND-VHTT ngày 11/4/2017 V/v triển khai nâng cao hiệu quả sử dụng thư điện tử công vụ tỉnh Khánh Hòa trong các cơ quan nhà nước thuộc UBND thành phố.
- Công văn số 1978/UBND-VHTT ngày 10/4/2017 V/v góp ý kế hoạch bảo tồn và phát triển nghệ thuật bài chòi năm 2017.
- Công văn số 2155/UBND-VHTT ngày 17/4/2017 V/v hỗ trợ tổ chức Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 29 năm 2017 tại Khánh Hòa.
- Báo cáo số 2128/UBND-VHTT ngày 14/4/2017 V/v rà soát, kiểm tra trang thiết bị phục vụ vui chơi, giải trí cho trẻ em.
- Báo cáo số 2154/UBND-VHTT ngày 17/4/2017 V/v sơ kết thực hiện “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Nha Trang năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.
- Công văn số 2127/UBND-VHTT ngày 14/4/2017 V/v góp ý dự thảo Đề cương ấn phẩm DVD “Khám phá văn hóa Khánh Hòa”.
2. Công tác điều hành:
Trong tháng lãnh đạo đơn vị đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:
- Tham mưu UBND thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2016.
- Tham mưu UBND thành phố dâng hương lễ hội Chiến thắng Bạch Đằng Giang và Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2017.
- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố năm 2017.
- Tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; quảng cáo; trò chơi điện tử, kiểm tra, xử lý chèo kéo khách tại các điểm tham quan du lịch.
- Tổ chức phổ biến các văn bản theo chỉ đạo của UBND thành phố như: Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Chỉ thị 19/CT-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020.
          II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
1. Công tác thông tin - tuyên truyền:
Tổ chức hướng dẫn tuyên truyền trực quan: kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2/4/1975-2/4/2017) và 42 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017); Tháng vệ sinh an toàn thực phẩm; tuyên truyền biển, đảo; Quốc phòng – An ninh năm 2017.
2. Về quản lý văn hoá - thông tin và quảng cáo:
a) Công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật và cấp phép hoạt động kinh doanh karaoke: Tham mưu UBND thành phố cấp 01 giấy phép karaoke.
          b) Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực văn hóa- thông tin:
- Trong tháng 4/2017, Đội Kiểm tra liên ngành văn hoá - thông tin thành phố đã tiến hành kiểm tra 48 cơ sở hoạt động kinh doanh (trong đó karaoke 10; quảng cáo 21 và đại lý Internet 14). Qua kiểm tra, phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính 03 trường hợp (karaoke: 01; biển hiệu: 02). Đề xuất Chủ tịch UBND thành phố ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 11.500.000 đồng.
 c) Công tác quảng cáo:
Trong tháng, Phòng tiếp nhận hồ sơ Thông báo quảng cáo băng rôn do Sở Văn hóa và Thể thao cấp gồm 25 đơn vị, trong đó, băng - rôn dọc 1.544 tấm, khác 03.
d) Hoạt động văn hóa và văn nghệ:
4. Công tác xây dựng đời sống văn hoá:
a) Về xây dựng gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa:
- Tham mưu UBND thành phố tổ chức thành công Hội nghị sơ kết Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2016 và tổ chức trao giấy công nhận lần đầu cho 27 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2016, 80 thôn, tổ dân phố văn hóa được công nhận lại danh hiệu văn hóa năm 2016.
          - Trong tháng có xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thái tổ chức Lễ phát động xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, có phường Vĩnh Nguyên, Phước Tiến, Phước Hòa, Vĩnh Hải tổ chức Lễ phát động xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” năm 2017.
          b) Kết quả vận động không rải vàng mã:
          + Việc cưới: có 199 đám cưới, trong đó có 00 trường hợp tổ chức theo nếp sống mới.
          + Việc tang: có 25/27 xã, phường báo cáo, Vĩnh Ngọc và Xương Huân không báo cáo. Tháng 4/2017, trên địa bàn thành phố có 134 đám tang. Trong đó:
- 129 trường hợp chấp hành rải vàng mã, tiền thật trên đường đưa tang đạt tỷ lệ 96,3 % (trong đó có 18 trường hợp là gia đình đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức).
- 05 trường hợp không chấp hành (trong đó 00 có trường hợp là gia đình đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức).
5. Công tác di sản văn hoá:
a) Về tu bổ di tích:  
b) Công tác quản lý, kiểm tra các lễ hội, di tích:
Trong tháng 4/2017, trên địa bàn thành phố Nha Trang có 19 đình tổ chức lễ cúng xuân.
6. Công tác thể dục, thể thao:
Thông báo nhắc nhở các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ hoạt động thể dục, thể thao lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thể dục thể thao do Giấy đã hết hạn.
7. Công tác du lịch:
- Trong tháng 4/2017, tổng số khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại thành phố là 396.932 người; trong đó khách quốc tế là 139.219 người; khách nội địa là 257.713 người. Số ngày khách lưu trú 957.047 ngày khách; trong đó ngày khách quốc tế là 432.919 ngày; khách nội địa là 524.128  ngày. Tổng doanh thu du lịch đạt 1.127 tỷ đồng.
- Tổ Kiểm tra liên ngành về buôn bán hàng rong, chèo kéo khách du lịch thành phố đã tổ chức kiểm tra 03 lượt kiểm tra tại các điểm tham quan du lịch, đảm bảo cho 03 tàu khách quốc tế cập cảng Nha Trang với 7.616 lượt khách du lịch quốc tế lên bờ tham quan.
- Báo cáo công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn Quý I/2017.
8. Công tác gia đình:
Trong tháng, trên địa bàn thành phố không xảy ra bạo lực gia đình.
9. Công tác báo chí, phát thanh, xuất bản: 
a) Công tác báo chí:
- Trong tháng 4/2017, Phòng đã tham mưu UBND thành phố ban hành: 02 văn bản về xử lý thông tin báo chí nêu về thành phố Nha Trang.
b) Công tác phát thanh:
- Hướng dẫn tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở: Nghị quyết 16-NQ/TU ngày 31/12/2009 của Thành ủy; Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ; Luật phòng, chống mua bán người; thực hiện  kế hoạch tuyên truyền biển, đảo năm 2017;
- Trong tháng 4/2017, số cụm loa hoạt động: 475 cụm, trong đó 28 cụm không hoạt động, 447 cụm hoạt động bình thường.
- Có 27 xã, phường báo cáo đúng hạn.
c) Xuất bản – Photocopy, in ấn:
10. Công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin:
Tiến hành kiểm tra hiệu quả việc trao đổi văn bản điện tử trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành (E-Office) của 27 xã, phường.
          11. Công tác bưu chính- viễn thông:       
a) Internet:
+ Về cấp phép Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ Trò chơi điện tử công cộng:
Phòng đã tiếp nhận 04 đơn xin cấp Giấy chứng nhận. Đã kiểm tra cấp phép có 04 hồ sơ đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận.
b) Bưu chính:
12. Hoạt động văn hoá - thông tin cơ sở:
a) Về công tác tuyên truyền trực quan:  Công chức Văn hóa – Xã hội, đã tham mưu chính quyền cơ sở tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa bàn. Thực hiện được 987 câu băng rôn và 144 m2  pano.
b) Về công tác kiểm tra văn hóa: Trong tháng 4/2017 có 10 phường tổ chức kiểm tra được 34 lượt quảng cáo rao vặt; quảng cáo biển hiệu, internet, karaoke; qua kiểm tra đã lập biên bản nhắc nhở và tháo gỡ 02 phướn quảng cáo; thu giữ 498 tờ rơi quảng cáo.
c) Về hoạt động văn hóa - văn nghệ: Đã tổ chức được 14 buổi văn hóa- văn nghệ mừng Đảng – Mừng xuân 2017 phục vụ nhân dân nhân.
          III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
a) Ưu điểm: Trong tháng, đơn vị đã tập trung triển khai thực hiện tốt các  nhiệm vụ chính trị của thành phố giao như hoạt động thông tin tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng các ngày kỷ niệm, các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, triển khai phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tổ chức phát động xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường đạt chuẩn văn minh đô thị.
IV. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 5 NĂM 2017
1. Hướng dẫn thông tin, tuyên truyền trực quan kỷ niệm kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2017); Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa năm 2017; An toàn giao thông, phòng, chống các tệ nạn xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm và tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố năm 2017.
2. Thực hiện các Kế hoạch kiểm tra các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, hoạt động kinh doanh du lịch; quảng cáo thương mại; văn minh đô thị; hoạt động kinh doanh Internet và trò chơi điện tử.
3. Kiểm tra tình hình buôn bán hàng rong, chèo kéo khách du lịch tại các điểm tham quan du lịch trên địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự, mỹ quan đô thị.
          4. Tham mưu UBND thành phố thành lập Ban Tổ chức, Ban giám khảo các Hội thi, Liên hoan trong chương trình hưởng ứng Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa năm 2017.
5.  Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các xã, phường tổ chức lễ phát động xây dựng “ Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “ Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”.
 
          Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động tháng 4/2017 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 5/2017 của Phòng Văn hóa và Thông tin.
 
 Kính báo cáo./.

Tải văn bản đầy đủ tại đây

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Nói không với tin giả về covid-19
Đăng ký cấp chứng thư số cơ quan và cá nhân
Video phải
Góp ý dự thảo văn bản
Pho bien giao duc phap luat
Tuyen truyen Bien Dao
Công Báo Khánh hoà
Cổng thông tin điện tử Khánh Hoà
Bộ Văn hóa Thể thao
Sở Văn hóa Thể thao
Hình ảnh hoạt động

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 11

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 10


Hôm nayHôm nay : 878

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 20235

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1683068