First First First First First Second Third Four
21:05 EDT Thứ tư, 18/09/2019

BÁO CÁO Công tác văn hóa và thông tin Tháng 02 năm 2017

Thứ ba - 21/02/2017 01:40
I. CÔNG TÁC THAM MƯU, ĐIỀU HÀNH
1. Công tác tham mưu:
 Trong tháng, Phòng đã tham mưu UBND thành phố ban hành 07 văn bản, trong đó:
- Kế hoạch số 696/KH-UBND-VHTT ngày 13/2/2017 Về tổ chức Đại hội TDTT các cấp thành phố lần thứ VIII năm 2017.
- Quyết định số 810/QĐ-UBND ngày 10/2/2017 Về viện kiện toàn Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày nâng thị xã Nha Trang lên thành phố.
- Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 10/2/2017 Về viện kiện toàn các Tiểu ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày nâng thị xã Nha Trang lên thành phố.
- Công văn 838/UBND-VHTT ngày 20/2/2017 V/v đề nghị cấp mới, cấp lại mật khẩu và xóa các tài khoản thư điện tử công vụ cá nhân.
- Công văn số 704/UBND-VHTT ngày 14/2/2017 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức Ngày sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2017 và Quy chế tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
- Công văn số 687/UBND-VHTT ngày 13/2/2017 V/v thực hiện kiểm tra, xử lý biển hiệu, quảng cáo không đúng nơi quy định trên địa bàn thành phố Nha Trang.
- Công văn số 703/UBND-VHTT ngày 14/2/2017 V/v góp ý Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động ngành du lịch Khánh Hòa năm 2017.
2. Công tác điều hành:
Trong tháng lãnh đạo đơn vị đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:
- Xây dựng Kế hoạch Cải cách hành chính và Kế hoạch thực hiện công tác văn thư – lưu trữ của đơn vị.
- Tham mưu UBND thành phố tổ chức dâng hương tại Tượng Đài Trần Hưng Đạo năm 2017.
- Phục vụ Khai mạc và bế mạc Hội Hoa xuân Nha Trang – Khánh Hòa năm 2017.
- Tổ chức kiểm tra công tác tuyên truyền trực quan về 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, công tác gọi công dân nhập ngũ năm 2017 và treo Quốc kỳ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.
- Tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; quảng cáo; trò chơi điện tử, lịch blốc;  kiểm tra, xử lý chèo kéo khách tại các điểm tham quan du lịch và hướng dẫn xã, phường ra quân tẩy xóa quảng cáo không đúng nơi quy định đảm bảo tình hình mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố phục vụ dịp Tết Dương lịch, tết nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.
- Tổ chức phổ biến các văn bản theo chỉ đạo của UBND thành phố như: Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Chỉ thị 19/CT-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020.
          II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
1. Công tác thông tin - tuyên truyền
- Đã Hướng dẫn nội dung tuyên truyền trực quan về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.
- Hướng dẫn tuyên truyền triển khai đợt cao điểm lập lại trật tự an toàn giao thông trong đợt tết Đinh Dậu 2017; công tác gọi công dân nhập ngũ năm 2017.
- Đã phối hợp với Phòng Nghiệp vụ văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao và Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố đã thực hiện 84 m2 pano tuyên truyền về Hội nghị APEC 2017 tại Cụm pano Công an thành phố và Nguyễn Thiện Thuật.
- Kết quả tuyên truyền trực quan thực hiện nhiệm vụ tháng 1 – 2/2017: Có 27 xã, phường thực hiện 237 băng- rôn tuyên truyền về An toàn giao thông, 309 băng rôn tuyên truyền 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 22 băng- rôn và  148 pano (1x2) tuyên truyền về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.
- Kết quả treo Quốc kỳ dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017: toàn thành phố đạt 95,3%.
2. Về quản lý văn hoá- thông tin và quảng cáo:
a) Công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật và cấp phép hoạt động kinh doanh karaoke:
Tham mưu UBND thành phố cấp 01 giấy phép kinh doanh karaoke.
          b) Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực văn hóa- thông tin:
Trong tháng 02/2017, không có kiểm tra.
 c) Công tác quảng cáo:
Trong tháng, Phòng tiếp nhận hồ sơ Thông báo quảng cáo băng rôn do Sở Văn hóa và Thể thao cấp gồm 08 đơn vị, trong đó, băng rôn ngang 100 tấm, băng - rôn dọc 375 tấm, khác 01.
4. Công tác xây dựng đời sống văn hoá:
a) Về xây dựng gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa:
          - Hoàn thành việc phúc tra đề nghị công nhận và công nhận lại danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” của các xã, phường năm 2016.
          - Hướng dẫn xã, phường đăng ký thời gian tổ chức Lễ phát động xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” năm 2017.
 
 
          b) Kết quả vận động không rải vàng mã:
          + Việc cưới: có 117 đám cưới, trong đó có 00 trường hợp tổ chức theo nếp sống mới.
          + Việc tang: Tháng 02/2017 trên địa bàn thành phố có 137 đám tang Trong đó:
- 136 trường hợp chấp hành rải vàng mã, tiền thật trên đường đưa tang đạt tỷ lệ 99 % (trong đó có 21 trường hợp là gia đình đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức).
- 01 trường hợp không chấp hành rải vàng mã, tiền thật trên đường đưa tang (trong đó có không có trường hợp là gia đình đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức).  
5. Công tác di sản văn hoá:
a) Về tu bổ di tích:  
b) Công tác quản lý, kiểm tra các lễ hội, di tích:
Trong tháng 02/2017, trên địa bàn thành phố Nha Trang có 02 đình tổ chức lễ cúng xuân.
6. Công tác thể dục, thể thao:
Tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch Đại hội Thể dục thể thao các cấp thành phố lần thứ VIII năm 2017.
7. Công tác du lịch:
- Trong tháng 02/2017, tổng số khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại thành phố là 407.702 người; trong đó khách quốc tế là 157.251 người; khách nội địa là 250.451 người. Số ngày khách lưu trú 1.088.248 ngày khách; trong đó ngày khách quốc tế là 538.398 ngày; khách nội địa là 549.850 ngày. Tổng doanh thu du lịch đạt 539,247 tỷ đồng.
- Tổ Kiểm tra liên ngành về buôn bán hàng rong, chèo kéo khách du lịch thành phố đã tổ chức kiểm tra 05 lượt kiểm tra tại các điểm tham quan du lịch, đảm bảo cho 01 tàu khách quốc tế cập cảng Nha Trang với 2.200 lượt khách du lịch quốc tế lên bờ tham quan.
- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tham gia ngày tổng vệ sinh trên địa bàn thành phố phục vụ Hội nghị APEC.
- Theo dõi và tổng hợp tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ phục vụ Hội nghị APEC diễn ra trên địa bàn thành phố.
8. Công tác gia đình:
- Hướng dẫn xã, phường lập danh sách đề nghị biểu dương, khen thưởng đối với các gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn xây dựng gia đình hạnh phúc tiêu biểu nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2017.
- Trong tháng, trên địa bàn thành phố không xảy ra bạo lực gia đình.
9. Công tác báo chí, phát thanh, xuất bản: 
a) Công tác báo chí:
b) Công tác phát thanh:
- Hướng dẫn tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở về tăng cường công tác tuyên truyền gọi công dân nhập ngũ lên đường bảo vệ Tổ quốc năm 2017. Tổng số lượt phát các bài tuyên truyền theo hướng dẫn 220 lượt.
- Trong tháng 02/2017, số cụm loa hoạt động: 333 cụm, trong đó 08 cụm không hoạt động, 325 cụm hoạt động bình thường.
- Có 23 xã, phường báo cáo đúng hạn, 04 xã, phường chưa báo cáo là Vĩnh Trung, Vĩnh Lương, Vĩnh Thạnh, Phước Đồng.
c) Xuất bản – Photocopy, in ấn:
10. Công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin:
Tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản đề nghị cấp mới, cấp lại mật khẩu và xóa các tài khoản thư điện tử công vụ cá nhân của 27 xã, phường.
          11. Công tác bưu chính- viễn thông:        
 Internet:
+ Về cấp phép Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ Trò chơi điện tử công cộng: Phòng đã tiếp nhận 04 đơn xin cấp Giấy chứng nhận. Đã kiểm tra cấp phép có 03 hồ sơ đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận, 01 hồ sơ không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận.
b) Bưu chính:
Tiếp tục phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông sao gửi tài liệu tuyên truyền về số hóa truyền hình năm 2016 đến các hộ dân trên địa bàn thành phố.
12. Thực hiện Quy chế nếp sống văn minh đô thị: Tổ Kiểm tra liên ngành văn minh đô thị đã làm việc với các xã, phường ra quân tẩy xóa quảng cáo rao vặt tại một số tuyến đường: Nguyễn Tất Thành, Trần Phú, Nguyễn Đức Cảnh, Dã Tượng, Lý Tự Trọng, Quang Trung, Đinh Tiên Hoàng, đường 2 tháng 4, 23 tháng 10,… Thực hiện kiểm tra 01 lượt tại Chùa Long Sơn, thực hiện tháo gỡ 02 pano tuyên truyền bị rách và 07 băng- rôn quảng cáo thương mại treo mất mỹ quan đô thị.
13. Hoạt động văn hoá - thông tin cơ sở:
a) Về công tác tuyên truyền trực quan:  Công chức Văn hóa – Xã hội, đã tham mưu chính quyền cơ sở tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa bàn. Thực hiện được 731 câu băng rôn và 38m2 pano.
b) Về công tác kiểm tra văn hóa: Trong tháng 02/2017 có 06 phường tổ chức kiểm tra được 19 lượt quảng cáo rao vặt; quảng cáo biển hiệu, internet, karaoke; qua kiểm tra đã lập biên bản nhắc nhở và thu giữ được 190 tờ rơi quảng cáo.
c) Về hoạt động văn hóa- văn nghệ: Đã tổ chức được 35 buổi văn hóa- văn nghệ mừng Đảng – Mừng Xuân 2017 phục vụ nhân dân nhân.
          III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
a) Ưu điểm: Trong tháng, đơn vị đã tập trung triển khai thực hiện tốt các  nhiệm vụ chính trị của thành phố giao như hoạt động thông tin tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng các ngày kỷ niệm, công tác gọi công dân nhập ngũ 2017; Hội nghị APEC 2017; công kiểm tra treo Quốc kỳ nhân dịp tết Nguyên đán 2017; kiểm tra văn minh đô thị và chèo kéo khách du lịch tại các điểm tham quan đảm bảo cho Hội nghị APEC diễn ra trên địa bàn thành phố.
IV. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 03 NĂM 2017
1. Hướng dẫn thông tin, tuyên truyền trực quan. Tuyên truyền Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2017; Hưởng ứng giờ Trái đất 2017; Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày nâng thị xã Nha Trang lên thành phố ( 30/3/1977-30/3/2017). Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, dịch bệnh ở người; An toàn giao thông, phòng, chống các tệ nạn xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm và tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố năm 2017.
2. Thực hiện các Kế hoạch kiểm tra các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, hoạt động kinh doanh du lịch; quảng cáo thương mại; văn minh đô thị; hoạt động kinh doanh Internet và trò chơi điện tử.
3. Kiểm tra tình hình buôn bán hàng rong, chèo kéo khách du lịch tại các điểm tham quan du lịch trên địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự, mỹ quan đô thị.
4. Tham mưu UBND thành phố tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017.
5. Tham mưu UBND thành phố tổ chức Hội nghị gặp mặt và tuyên dương các Gia đình hạnh phúc tiêu biểu nhân kỷ niệm Ngày Hạnh phúc 20/3/2017.
6. Tham mưu UBND thành phố tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày nâng thị xã Nha Trang lên thành phố.
7. Tham mưu UBND thành phố tổ chức sơ kết phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2016.
         
Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động tháng 02/2017 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 03/2017 của Phòng Văn hóa và Thông tin.

Tải văn bản đầy đủ tại đây

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Đăng ký cấp chứng thư số cơ quan và cá nhân
Video phải
Góp ý dự thảo văn bản
ngay gia dinh 2
Bien Đảo
Công Báo Khánh hoà
Cổng thông tin điện tử Khánh Hoà
Bộ Văn hóa Thể thao
Sở Văn hóa Thể thao
Hình ảnh hoạt động

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 72


Hôm nayHôm nay : 1015

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 28954

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1257921