First First First First First Second Third Four
08:55 ICT Thứ hai, 13/07/2020

BÁO CÁO Công tác văn hóa và thông tin Tháng 01 năm 2017

Thứ ba - 24/01/2017 09:14
I .CÔNG TÁC THAM MƯU, ĐIỀU HÀNH
1. Công tác tham mưu:
 Trong tháng, Phòng đã tham mưu UBND thành phố ban hành 10 văn bản, trong đó:
- Công văn số 336/UBND-VHTT ngày 17/1/2017 V/v góp ý đối với Dự thảo Kiến trúc chính quyền điện tử Khánh Hòa.
- Công văn số 190/UBND-VHTT ngày 10/1/2017 báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng.
- Công văn số 200/UBND-VHTT ngày 10/1/2017 V/v yếu cầu cung cấp hồ sơ Đồ án quy hoạch và hồ sơ Quy hoạch chi tiết của thành phố Nha Trang.
- Kế hoạch số 169/KH-UBND-VHTT ngày 10/1/2017 Về triển khai thi hành Luật An toàn thông tin mạng trong cơ quan nhà nước thuộc thành phố Nha Trang.
- Công văn số 310/UBND-VHTT ngày 16/1/2017 V/v chuẩn bị phục vụ Lễ dâng hương tại tượng đài Trần Hưng Đạo, phường Vĩnh Nguyên.
- Quyết định số 96/QĐ-CT-UBND ngày 06/1/2017 về việc thành lập các tiểu ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngầy nâng thị xã Nha Trang lên thành phố.
- Quyết định số 95/QĐ-CT-UBND ngày 06/1/2017 về việc thành lập Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngầy nâng thị xã Nha Trang lên thành phố.
- Công văn số 93/UBND-VHTT ngày 05/1/2017 V/v tổ chức phát động xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thông mới, phường đạt chuẩn văn minh đô thị” năm 2017.
- Công văn số 57/UBND-VHTT ngày 04/1/2017 V/v trả lời đơn kiến nghị việc kinh doanh ăn uống, bar gây ồn ảnh hưởng
- Công văn số 94/UBND-VHTT ngày 05/1/2017 V/v trả lời đơn phản ánh tình trạng ô nhiễm tiếng ồn trong khu dân cư của hộ kinh doanh karaoke Núi gây ra.
- Công văn số 95/UBND-VHTT ngày 05/1/2017 V/v tiếp tục kiểm tra, xử lý hoạt động kinh doanh karaoke Núi phường Phước Hải gây tiếng ồn.
2. Công tác điều hành:
Trong tháng lãnh đạo đơn vị đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:
- Xây dựng kế hoạch hoạt động tuyên truyền trực quan, văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao “Mừng Đảng – Mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017”. Hướng dẫn tuyên truyền trực quan chào đón năm mới 2017.
- Tổ chức phúc tra công nhận mới và công nhận lại các “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” của các xã, phường năm 2016.
- Tham mưu UBND thành phố thành lập đoàn đi thăm và chúc Tết Đinh Dậu năm 2017 đối với 15 thôn, tổ văn hóa tiêu biểu năm 2016.
- Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan năm 2017.
- Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác ngành văn hóa- thông tin năm 2016 và ký kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ ngành văn hóa –  thông tin xã, phường năm 2017.
- Tổ chức ký kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ Đài truyền thanh xã, phường năm 2017.
- Tổ chức kiểm tra công tác treo Quốc kỳ Tết Dương lịch 2017.
- Tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; quảng cáo; trò chơi điện tử, lịch blốc;  kiểm tra, xử lý chèo kéo khách tại các điểm tham quan du lịch và hướng dẫn xã, phường ra quân tẩy xóa quảng cáo không đúng nơi quy định đảm bảo tình hình mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố phục vụ dịp Tết Dương lịch, tết nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.
- Tổ chức phổ biến các văn bản theo chỉ đạo của UBND thành phố như: Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Chỉ thị 19/CT-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020.
          II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
1. Công tác thông tin - tuyên truyền
- Đã hướng dẫn hoạt động thông tin tuyên truyền trực quan chào mừng Hướng dẫn thông tin, tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội XII của Đảng cộng sản Việt Nam, tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trực quan, văn hóa- văn nghệ “Mừng Đảng – Mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017”; kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2017); phục vụ công tác giao, nhận quân năm 2017.
- Hướng dẫn nội dung tuyên truyền trực quan về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.
- Kết quả treo Quốc kỳ dịp tết Dương lịch 2017: Toàn thành phố đạt tỷ lệ 88,7%, công tác tuyên truyền trực quan Mừng Đảng- Mừng Xuân Đinh Dậu 2017 Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố đã thực hiện 96 m2 pano, 100 lá phướn dọc và 800 lá cờ các loại trên tuyến đường chính.
2. Về quản lý văn hoá- thông tin và quảng cáo:
a) Công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật và cấp phép hoạt động kinh doanh karaoke:
Đã tiếp nhận 02 hồ sơ xin phép biểu diễn nghệ thuật do Sở Văn hóa và Thể thao cấp trên địa bàn thành phố của các đoàn nghệ thuật từ các tỉnh, thành phố khác đến biểu diễn.
          b) Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực văn hóa- thông tin:
Trong tháng, Đội Kiểm tra liên ngành văn hoá - thông tin thành phố đã tiến hành kiểm tra 56 cơ sở hoạt động kinh doanh (trong đó karaoke 08 cơ sở; quảng cáo thương mại 01 cơ sở; biển hiệu, bảng quảng cáo 26 cơ sở và đại lý Internet 14 cơ sở và hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm, lịch blốc 07 cơ sở). Qua kiểm tra, phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính 09 trường hợp (trong đó kararoke 01 trường hợp; trò chơi điện tử 01 trường hợp; biển hiệu, bảng quảng cáo 02 trường hợp và đại lý Internet 05 trường hợp). Đề xuất Chủ tịch UBND thành phố ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 52.925.000 đồng.
 c) Công tác quảng cáo:
Trong tháng, Phòng tiếp nhận hồ sơ Thông báo quảng cáo băng rôn do Sở Văn hóa và Thể thao cấp gồm 04 đơn vị, trong đó băng - rôn dọc 80 tấm, khác 02.
d) Hoạt động văn hóav- văn nghệ:
- Tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong dịp tết Đinh Dậu năm 2017.
- Phối hợp với các đơn vị thành phố phục vụ khai mạc Hội Hoa Xuân thành phố Nha Trang- Khánh Hòa lần thứ IV năm 2017.
4. Công tác xây dựng đời sống văn hoá:
a) Về xây dựng gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa:
          - Hoàn thành việc phúc tra đề nghị công nhận và công nhận lại danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” của các xã, phường năm 2016.
          b) Kết quả vận động không rải vàng mã:
          + Việc cưới: có 149 đám cưới, trong đó có 01 trường hợp tổ chức theo nếp sống mới.
          + Việc tang: 24/27 xã, phường, 3 xã, phường không báo cáo là: Vĩnh Trung, Vĩnh Hải, Tân Lập.
Tháng 01/2017 trên địa bàn thành phố có 112 đám tang Trong đó:
- 109 trường hợp chấp hành rải vàng mã, tiền thật trên đường đưa tang đạt tỷ lệ 97.3 % (trong đó có 11 trường hợp là gia đình đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức).
- 03 trường hợp không chấp hành rải vàng mã, tiền thật trên đường đưa tang (trong đó có không có trường hợp là gia đình đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức).  
5. Công tác di sản văn hoá:
a) Về tu bổ di tích:  
b) Công tác quản lý, kiểm tra các lễ hội, di tích:
- Hướng dẫn hoạt động lễ hội tại các di tích lịch sử văn hóa trong dịp tết cổ truyền Đinh Dậu năm 2017.
- Trong tháng 01/2017, trên địa bàn thành phố Nha Trang có 02 đình tổ chức lễ cúng xuân.
- Tổ chức công tác phòng, chống cháy nổ tại 06 di tích lịch sử.
6. Công tác thể dục, thể thao:
7. Công tác du lịch:
- Trong tháng 01/2017, tổng số khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại thành phố là 277.840 người; trong đó khách quốc tế là 93.840 người; khách nội địa là 184.000 người. Số ngày khách lưu trú 648.600 ngày khách; trong đó ngày khách quốc tế là 294.400 ngày . Tổng doanh thu du lịch đạt 383 tỷ 180 đồng.
 
- Tổ Kiểm tra liên ngành về buôn bán hàng rong, chèo kéo khách du lịch thành phố đã tổ chức kiểm tra 05 lượt kiểm tra tại các điểm tham quan du lịch, đảm bảo cho 08 tàu khách quốc tế cập cảng Nha Trang với 20.350 lượt khách du lịch quốc tế lên bờ tham quan.
8. Công tác gia đình:
- Trong tháng, trên địa bàn thành phố không xảy ra bạo lực gia đình.
9. Công tác báo chí, phát thanh, xuất bản: 
a) Công tác báo chí:
b) Công tác phát thanh:
- Hướng dẫn tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở về công tác phục vụ công tác giao, nhận quân năm 2017; hướng dẫn tuyên truyền biển đảo; tuyên truyền Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 19/5/2015 với kết quả 292 lượt tuyên truyền.
- Trong tháng 01/2017, số cụm loa hoạt động: 482 cụm, trong đó 22 cụm không hoạt động, 460cụm hoạt động bình thường.
- Có 22/27 xã, phường hệ thống loa truyền thanh hoạt động bình thường, 05/27 xã, phường có nhu cầu sửa chữa, nâng cấp hệ thống loa truyền thanh cơ sở sau mưa bão: Vĩnh Hải, Tân Lập, Vĩnh Nguyên, Vĩnh Thạnh và Phước Đồng.
c) Xuất bản – Photocopy, in ấn:
- Trong tháng 01/2017, Đội Kiểm tra liên ngành đã thực hiện kiểm tra 07 cơ sở bán lịch blốc năm 2017, qua kiểm tra các cơ sở đều chấp hành việc bán lịch blốc có dán tem chống hàng giả theo quy định.
10. Công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin:
          11. Công tác bưu chính- viễn thông:        
 Internet:
+ Về cấp phép Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng: Trong tháng không có đơn xin cấp Giấy chứng nhận.
b) Bưu chính:
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông sao gửi tài liệu tuyên truyền về số hóa truyền hình năm 2016 đến các hộ dân trên địa bàn thành phố.
12. Thực hiện nếp sống văn minh đô thị: trong tháng 01/2017, Đội Kiểm tra liên ngành văn minh đô thị đã kiểm tra 05 lượt trên toàn địa bàn thành phố, trong đó lập biên bản nhắc nhở 04 trường hợp về quảng cáo không đúng nơi quy định và 02 biên bản nhắc nhở về vệ sinh môi trường.
13. Hoạt động văn hoá - thông tin cơ sở: Trong tháng có 25/27 xã, phường báo cáo, các phường Vĩnh Hải, Tân Lập không báo cáo tháng.
a) Về công tác tuyên truyền trực quan:  Công chức Văn hóa – Xã hội, đã tham mưu chính quyền cơ sở tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa bàn. Thực hiện được 654 câu băng rôn và 30m2 pano.
b) Về công tác kiểm tra văn hóa: Trong tháng 01/2017 có 10 phường tổ chức kiểm tra được 50 lượt quảng cáo rao vặt; quảng cáo biển hiệu, internet, karaoke và photocopy; qua kiểm tra đã lập biên bản nhắc nhở và phát hiện 01 trường hợp vi phạm hành chính, ra quyết định xử lý VPHC với số tiền 3.750.000đ và thu giữ được 150 tờ rơi quảng cáo.
c) Về hoạt động văn hóa- văn nghệ: Đã tổ chức được 35 buổi văn hóa- văn nghệ “Mừng Đảng – Mừng Xuân Đinh Dậu 2017”  phục vụ nhân dân nhân.
          III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm: Trong tháng, đơn vị đã tập trung triển khai thực hiện tốt các  nhiệm vụ chính trị của thành phố giao như hướng dẫn thông tin tuyên truyền cổ động trực quan Mừng Đảng- Mừng Xuân Đinh Dậu 2017, các nhiệm vụ kinh tế - xã hội; công tác kiểm tra biểu hiệu, bảng quảng cáo; văn minh đô thị và chèo kéo khách du lịch tại các điểm tham quan.
IV. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 02 NĂM 2017
1. Hướng dẫn thông tin, tuyên truyền trực quan, văn hóa - văn nghệ “Mừng Đảng – Mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017”, kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2017), 87 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930-24/2/2017), công tác gọi công dân nhập ngũ năm 2017, tuyên truyền trực quan về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017, APEC 2017, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, dịch bệnh ở người, An toàn giao thông, phòng, chống các tệ nạn xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm và tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, thành phố năm 2017.
2. Thực hiện các Kế hoạch kiểm tra các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, hoạt động kinh doanh du lịch; quảng cáo thương mại; văn minh đô thị; hoạt động kinh doanh Internet và trò chơi điện tử trong dịp tết Nguyên đán năm 2017.
3. Kiểm tra tình hình buôn bán hàng rong, chèo kéo khách du lịch tại các điểm tham quan du lịch trên địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự, mỹ quan đô thị phục vụ dịp tết Nguyên đán năm 2017 và các ngày có khách tàu biển quốc tế đến tham quan tại Nha Trang.
4. Họp Ban Chỉ đạo phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố năm 2017.
Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động tháng 01/2017 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 02/2017 của Phòng Văn hóa và Thông tin.

Tải văn bản đầy đủ tại đây

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Nói không với tin giả về covid-19
Đăng ký cấp chứng thư số cơ quan và cá nhân
Video phải
Góp ý dự thảo văn bản
Pho bien giao duc phap luat
Tuyen truyen Bien Dao
Công Báo Khánh hoà
Cổng thông tin điện tử Khánh Hoà
Bộ Văn hóa Thể thao
Sở Văn hóa Thể thao
Hình ảnh hoạt động

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 9


Hôm nayHôm nay : 851

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 20208

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1683041