First First First First First Second Third Four
00:34 ICT Chủ nhật, 17/10/2021

Công tác văn hóa và thông tin 9 tháng đầu năm 2015

Thứ hai - 28/09/2015 13:55
I. CÔNG TÁC THAM MƯU, ĐIỀU HÀNH
1. Công tác tham mưu:
9 tháng đầu năm 2015, Phòng đã tham mưu UBND thành phố ban hành 86 văn bản, trong đó có ban hành 16 kế hoạch:
- Kế hoạch số 121/KH-UBND-VHTT ngày 13/01/2015 về triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2015;
- Kế hoạch số 141/KH-UBND-VHTT ngày 14/01/2015 về triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2015;
- Kế hoạch số 325/KH-UBND-VHTT ngày 23/01/2015 về tổ chức phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2015 thành phố Nha Trang;
- Kế hoạch số 912/KH-UBND-VHTT ngày 09/3/2015 về tổ chức các hoạt động Thông tin tuyên truyền – Văn hóa văn nghệ - Thể dục thể thao hưởng ứng các ngày lễ lớn trong năm 2015 trên địa bàn thành phố Nha Trang;
- Kế hoạch số 984/KH-UBND-VHTT ngày 16/3/2015 về triển khai tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975-02/4/2015) và hưởng ứng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/41975-30/4/2015);
- Kế hoạch số 1330/KH-UBND-VHTT ngày 09/4/2015 tổ chức Hội nghị Sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Nha Trang năm 2014;
- Kế hoạch số 1531/KH-UBND-VHTT ngày 20/4/2016 V/v Thông tin, tuyên truyền trực quan, văn hóa- văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố Nha Trang lần thứ XVI tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng;
- Kế hoạch số 1642/KH-UBND-VHTT ngày 24/4/2015 Lễ hội Lân – Sư – Rồng đường phố phục vụ Chương trình Festival Biển 2015;
- Kế hoạch số 1753/KH-UBND-VHTT ngày 05/5/2015 về triển khai hoạt động thông tin đối ngoại năm 2015;
- Kế hoạch số 2035/KH-UBND-VHTT ngày 19/5/2015 về tuyên truyền giáo dục quốc phòng – an ninh năm 2015 trên địa bàn thành phố Nha Trang;
  - Kế hoạch số 2064/KH-UBND-VHTT ngày 20/5/2015 Hành động phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Nha Trang,
  - Kế hoạch số 2285/UBND-BCĐ ngày 29/5/2015 của BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH thành phố Nha Trang Tổ chức Liên hoan các Làng văn hóa thành phố Nha Trang năm 2015,
  - Kế hoạch số 2399/KH-UBND-VHTT ngày 04/6/2015 Hội thi “Gia đình hạnh phúc” thành phố Nha Trang lần thứ I năm 2015,
  - Kế hoạch số 2509/KH-UBND-VHTT ngày 09/6/2015 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2015,
  - Kế hoạch số 2625/KH-UBND-VHTT ngày 16/6/2015 ra quân tẩy xóa, tháo gỡ quảng cáo không đúng quy định nhằm lập lại mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố Nha Trang,
- Kế hoạch số 4254/KH-UBND-VHTT ngày 18/9/2015 về thực hiện Đề án: Truyền thông về xây dựng xã hội học tập đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Nha Trang.
2. Công tác điều hành:
9 tháng đầu năm 2015, Lãnh đạo đơn vị đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:
- Tổ chức Hội nghị tổng kết ngành văn hóa – thông tin năm 2014 và ký kết giao ước thi đua thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu văn hóa – thông tin, gia đình, thể thao và du lịch và công tác truyền thanh năm 2015 cho 27 xã, phường.
- Tham mưu UBND thành phố đi thăm và tặng quà cho 15 Thôn, Tổ dân phố văn hóa tiêu biểu năm 2014 nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc; 08 cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.
- Tổ chức thành công Hội thi múa Lân thành phố Nha Trang lần thứ XIX – 2015 và Liên hoan Hát dân ca nhạc cổ thành phố lần thứ IX -2015; Hội nghị gặp mặt, biểu dương các gia đình hạnh phúc tiêu biểu nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3; Hội thi Gia đình hạnh phúc lần thứ nhất năm 2015 hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2015; Hội nghị điển hình tiên tiến Phòng Văn hóa và Thông tin giai đoạn 2011-2015; Liên hoan các Làng Văn hóa thành phố Nha Trang lần thứ 3 năm 2015.
- Kiểm tra công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, treo Quốc kỳ 27 xã, phường vào Tết dương lịch năm 2015 và Tuần lễ mừng Đảng – mừng Xuân Ất Mùi 2015; 40 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975-02/4/2015); kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015); kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015); Đại hội Đảng bộ các cấp, Hội nghị điển hình tiên tiến thành phố Nha Trang giai đoạn 2011-2015; Nếp sống văn minh đô thị và An toàn giao thông năm 2015; Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2015); 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 10 năm Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc( 19/8/1945-19/8/2015); Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII và tuyên truyền trực quan trong hoạt động quảng cáo.
- Hướng dẫn các xã, phường, Ban quản lý các chợ quản lý tốt các hoạt động trò chơi trong dịp tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015. Tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke, đại lý Internet, hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử quá giờ quy định; quảng cáo bằng băng rôn và chữ viết trong hoạt động quảng cáo; kinh doanh du lịch; kiểm tra các đối tượng chèo kéo khách.
  - Theo dõi và kiểm tra ra quân tẩy xóa, tháo gỡ quảng cáo không đúng quy định nhằm lập lại mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố Nha Trang.
          - Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho Lãnh đạo UBND và công chức văn hóa- xã hội các xã, phường; tập huấn cho đội ngũ công chức chuyên trách công nghệ thông tin thành phố bảo đảm đáp ứng khả năng tiếp nhận quản lý và vận hành ổn định các hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 theo Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của UBND thành phố; phổ biến Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ và Thông tư 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
          9 tháng đầu năm 2015, Phòng đã ban hành các kế hoạch hoạt động:
- Kế hoạch kiểm tra chữ viết trong quảng cáo trên địa bàn thành phố Nha Trang;
- Kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh băng, đĩa phim, nhân bản bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2015,
- Kế hoạch hoạt động văn hóa và thông tin “Mừng Đảng – Mừng Xuân Ất Mùi năm 2015”,
- Kế hoạch kiểm tra, xử lý các đối tượng buôn bán hàng rong, đeo bám, chèo kéo khách du lịch trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2015,
- Kế hoạch kiểm tra, thu hồi xuất bản phẩm vi phạm trên địa bàn thành phố Nha Trang,
- Kế hoạch kiểm tra về thực hiện Quy chế nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2015.
        - Kế hoạch phổ biến giáo dục, pháp luật năm 2015.
          - Kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh đại lý Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2015.
          - Kế hoạch tổ chức tuyên truyền "Quy chế thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Nha Trang" năm 2015.
          - Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2015.
          - Kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2015.
          - Kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh cà phê, giải khát, nhà hàng có sử dụng tác phẩm âm nhạc trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2015.
          - Kế hoạch kiểm tra tình hình hoạt động Đài Truyền thanh xã, phường 6 tháng đầu năm 2015.
          - Kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ TDTT, tổ chức giải TDTT và Câu lạc bộ TDTT cơ sở năm 2015.
        - Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý DTLSVH trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2015
        - Kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI (2015-2020) trên lĩnh vực văn hóa, thông tin, gia đình, du lịch, thể dục, thể thao.
          - Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 17-NQ/TU ngày 06-10-2004 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về một số giải pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương và chế độ trách nhiệm của cán bộ, công chức, đảng viên trong thi hành nhiệm vụ phục vụ nhân dân; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 03/10/2013 của UBND thành phố về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 17/10/2013 của UBND thành phố về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm.
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
1. Công tác thông tin - tuyên truyền:
 Đã tổ chức hướng dẫn thực hiện tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng các ngày lễ lớn trong năm như: Tết dương lịch năm 2015 và Tuần lễ mừng Đảng – mừng Xuân Ất Mùi 2015; Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02/1930-03/02/2015); Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975-02/4/2015); Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015) và Quốc tế Lao động 1/5; Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ IV tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX; Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015); 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2015) đặc biệt là thông tin, tuyên truyền về Đại hội đảng bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Nha Trang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế- xã hội của đất nước, địa phương như: Chỉ thị 09/CT-BCA28 ngày 19/8/2014 của Bộ Công an; Nghĩa vụ quân sự năm 2015; Tuần lễ Quốc gia An toàn – Vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ lần thứ 17 năm 2015; Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy năm 2015, Ngày Sách Việt Nam 21/4, Tuần lễ biển, hải đảo 2015 và Luật biển 2013; Kế hoạch hành động năm vệ sinh ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp; Thông tư 33/2014/TT-BLĐTBXH ngày 24/12/2015; lặp lại trật tự văn minh đô thị và an toàn giao thông; Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2015; Ngày dân số thế giới 11/7/2015; phòng, chống dịch bệnh ở người và gia súc; Luật phòng, chống tác hại thuốc lá.
2.  Hoạt động văn hóa -văn nghệ:
- Phối hợp Trung tâm Văn hoá – Thể thao thành phố tổ chức các hoạt động văn hóa- văn nghệ như: Hội thi múa lân thành phố lần thứ XIX – 2015, Liên hoan Tiếng hát dân ca-nhạc cổ thành phố Nha Trang lần thứ IX-2015; Liên hoan các Làng Văn hóa thành phố Nha Trang lần thứ 3 năm 2015; Chương trình ca-múa –nhạc chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975-02/4/2015) tại Quảng trường 2/4. 
- Tham mưu UBND thành phố tổ chức 9 đêm chương trình văn nghệ phục vụ tại Hội Hoa xuân năm 2015 từ 11/2/2015 đến 18/2/2015 và 23/2/2015 (nhằm ngày 23 tháng Chạp năm Giáp Ngọ đến 30 tháng Chạp năm Giáp Ngọ và Mùng 5 tháng Giêng năm Ất Mùi).
- Tổ chức thành công Hội thi Gia đình hạnh phúc thành phố Nha Trang lần thứ I năm 2015 nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2015.
 
3.  Công tác quản lý nhà nước về văn hoá, thông tin và hoạt động quảng cáo:
a) Công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật và cấp phép hoạt động kinh doanh karaoke:
- 9 tháng đầu năm 2015, Phòng đã tham mưu UBND thành phố ký cấp phép 05 giấy phép kinh doanh karaoke.
- Đã tiếp nhận 26 hồ sơ xin phép biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn thành phố của các đoàn nghệ thuật từ các tỉnh, thành phố khác đến biểu diễn.
b) Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực văn hóa- thông tin
9 tháng đầu năm 2015, Đội Kiểm tra liên ngành văn hoá - thông tin thành phố đã tiến hành kiểm tra 277 cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa - thông tin. Qua kiểm tra phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 40 trường hợp ( 01 trường hợp kinh doanh nhà hàng – giải khát; 09 cơ sở kinh doanh băng đĩa; 01 cơ sở karaoke và 04 trường hợp quảng cáo, 25 cơ sở với các hành vi kinh doanh trò chơi điện tử). Đề xuất Chủ tịch UBND thành phố ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 117.725.000 đồng, tịch thu 130 đĩa DVD, tiến hành tháo gỡ 32 băng rôn dọc và 147 phướn quảng cáo treo không đúng nơi quy định.
c) Công tác quảng cáo:
9 tháng đầu năm 2015, Phòng tiếp nhận hồ sơ Thông báo quảng cáo băng rôn do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp gồm 181 đơn vị, trong đó băng- rôn dọc 12.639 tấm, băng rôn ngang 836 tấm; khác: 44.
4. Công tác xây dựng đời sống văn hoá:
a) Về xây dựng gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa:
-  Đã tham mưu UBND thành phố kiểm tra đề nghị công nhận mới, công nhận lại danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa cho 155 thôn, tổ dân phố năm 2014 và tổ chức Hội nghị sơ kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Nha Trang năm 2014.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 2572/UBND-VHTT ngày 04/6/2012 của UBND thành phố về Thực hiện phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Nha Trang giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020. Trong đó tập trung triển khai đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa năm 2015, đã có 78.123/79.051 hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 98,8%.
- Hướng dẫn Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” các xã, phường  triển khai đăng ký giải quyết dứt điểm các vấn đề nổi cộm về vệ sinh môi trường tại các thôn, tổ dân phố trong thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH”.
        - Tham mưu UBND thành phố làm việc với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về xây dựng nếp sống văn minh, “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” trên địa bàn thành phố Nha Trang giai đoạn 2011-2014”.
           b) Về thực hiện Nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội:
Kết quả vận động: (số liệu của 27/27 xã, phường báo cáo)
          + Việc cưới: có 1.548 đám cưới, có 51 trường hợp tổ chức theo nếp sống mới).
          + Việc tang: có 975 đám tang, trong đó có 846 trường hợp khai tử đúng hạn, có 227 trường hợp hỏa táng.
+ Có 933 trường hợp chấp hành không rải vàng mã, rắc tiền thật trên đường đưa tang chiếm tỷ lệ 96%, còn 41 gia đình có người qua đời nhưng vẫn còn rải vàng mã, tiền thật trên đường đưa tang.
5. Công tác di sản văn hoá:
a) Về tu bổ di tích:
- Tiếp tục đôn đốc các xã, phường thực hiện Nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 18/7/2013 của HĐND thành phố Về hỗ trợ tu bổ các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn thành phố, 9 tháng đầu năm 2015, đã tu bổ xong di tích Đình Vĩnh Châu, xã Vĩnh Hiệp với kinh phí 636 triệu đồng.
- Phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di tích thực hiện kiểm kê di tích giai đoạn 2014-2015 trên địa bàn thành phố.
b) Công tác quản lý, kiểm tra các lễ hội, di tích:
- Hướng dẫn các xã, phường có đình, đền, lăng, miếu chỉ đạo tổ chức, quản lý lễ hội và tiến hành trang trí các di tích lịch sử văn hóa đón Tết cổ truyền dân tộc 2015.
- Đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tốt Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 Âm lịch) và lễ hội Tháp Bà ponagar.
- Tham mưu UBND thành phố báo cáo cho Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về Giám sát công tác quản lý nhà nước đối với các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn thành phố.
- 9 tháng đầu năm 2015, Phòng đã tiến hành kiểm tra 12 di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn thành phố, qua kiểm tra chưa phát hiện di tích nào bị xâm hại.
6. Công tác gia đình:
- Tiếp tục đôn đốc thực hiện Kế hoạch số 1516/UBND-VHTT ngày 26/4/2013 của UBND thành phố về Thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn thành phố Nha Trang.
- Tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2015 và tổ chức, hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch công tác gia đình năm 2015 cho các xã, phường.
- Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ( Khóa IX) về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và báo cáo kết quả tình hình hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình thành phố giai đoạn 2008-2015.
- Tham mưu Ban Chỉ đạo công tác Gia đình thành phố tổ chức thành công Hội nghị gặp mặt, biểu dương các gia đình hạnh phúc tiêu biểu nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3; tổ chức Hội thi Gia đình hạnh phúc thành phố Nha Trang lần thứ I năm 2015.
- Báo cáo kết quả triển khai Đề án tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước giai đoạn 2010-2015.
- 9 tháng đầu năm 2015, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 06 vụ bạo lực gia đình, 01 vụ xã tại Vĩnh Ngọc; 03 vụ tại xã Vĩnh Lương; 01 vụ tại phường Vạn Thạnh; 01 vụ tại phường Vĩnh Trường, cả 06 vụ đã được hòa giải thành.
          7. Công tác thể dục, thể thao:
          - Tham mưu UBND thành phố tổ chức thành công lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2015 cho 17 phường nội thành.
- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang kiểm tra hồ sơ Đơn đăng ký Tiên tiến Giáo dục thể chất của các trường học do thành phố quản lý.
- Đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố tổ chức tập huấn công tác thể dục, thể thao cho công chức phụ trách thể dục, thể thao các xã, phường.
          - Triển khai các hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ em nhân tháng hành động vì trẻ em.
          8. Công tác du lịch:
          - Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các phòng, ban liên quan triển khai thực hiện Chương trình kích cầu Du lịch Khánh Hòa năm 2015 trên địa bàn thành phố và Kế hoạch hoạt động của ngành Du lịch thành phố năm 2015.
- 9 tháng đầu năm 2015, tổng số khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại thành phố là 2.659.825 người; trong đó khách quốc tế là 620.900 người; khách nội địa là 2.374.925 người. Số ngày khách lưu trú 6.641.350 ngày; trong đó ngày khách quốc tế là 1.976.960 ngày; khách nội địa là 4.665.190 ngày. Tổng doanh thu du lịch đạt 4,438 tỷ đồng và có 42 lượt tàu khách quốc tế cập cảng, có 37.873 du khách lên bờ tham quan thành phố.
- Trong dịp nghỉ lễ (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5) năm 2015, Phòng đã phối hợp với phường Lộc Thọ, Vạn Thạnh và Xương Huân tiến hành kiểm tra đột xuất 09 cơ sở hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch, qua kiểm tra hầu hết các cơ sở đều chấp hành tốt việc niêm yết công khai giá dịch vụ.
- Phối hợp 07 phường trọng điểm: Lộc Thọ, Tân Lập, Xương Huân, Vĩnh Hải, Vĩnh Phước, Vĩnh Thọ, Vĩnh Hòa kiểm tra 2 lượt về điểm đặt bàn, bán vé tour tại vỉa hè, trước khách sạn và nhà hàng. Qua kiểm tra, phát hiện có 5 điểm đặt bàn bán vé tour, Tổ kiểm tra đã lập biên bản nhắc nhở, yêu cầu chủ cơ sở khách sạn, nhà hàng không để các công ty du lịch đặt bàn bán vé tour trước khách sạn và nhà hàng; các Công ty lữ hành không đặt bàn bán vé tour tại vỉa hè và hoạt động đúng địa chỉ đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
          - 9 tháng đầu năm 2015, Tổ Kiểm tra liên ngành về hoạt động kinh doanh du lịch kiểm tra được 68 cơ sở lưu trú du lịch và 06 cơ sở kinh doanh lữ hành, qua kiểm tra chưa phát hiện cơ sở nào vi phạm trong hoạt động kinh.
- Tổ Kiểm tra liên ngành về buôn bán hàng rong, chèo kéo khách du lịch thành phố đã tổ chức kiểm tra 55 lượt nhằm kịp thời, chấn chỉnh, nhắc nhở công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm tham quan phục vụ khách du lịch trong dịp lễ lớn trong năm 2015.
9. Công tác báo chí, phát thanh, xuất bản: 
a) Công tác báo chí:
- 9 tháng đầu năm, Phòng đã tổng hợp 389 tin bài viết về thành phố Nha Trang phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy và UBND thành phố.
- Báo cáo tình hình phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí Quý I/2015; 6 tháng đầu năm 2015 và Quý III/2015.
 
b) Công tác phát thanh:
9 tháng đầu năm, Phòng đã biên tập 18 tin và hướng dẫn tuyên truyền về thực hiện Luật giao thông đường bộ, đường thủy nội địa và đường sắt; Luật Biển Việt Nam; tuyên truyền thực hiện Quy chế nếp sống văn minh đô thị trong hoạt động Quảng cáo và Trật tự đô thị và An toàn giao thông; tăng cường công tác phòng, chống dịch lở mồm, long móng gia súc trên địa bàn thành phố; công tác tuyên truyền gọi công dân nhập ngũ; Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; tăng cường phòng chống bệnh dịch sốt xuất huyết và tay chân miệng; triển khai dự án đầu tư xây dựng Chợ Đầm Nha Trang trên hệ thống Đài truyền thanh cơ sở; tuyên truyền Thông tư 33/2014/TT-BLĐTBXH ngày 24/12/2014 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thực hiện một số Điều của Luật An toàn thực phẩm; Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2015; Đại hội Đảng bộ thành phố Nha Trang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2015) và Luật phòng, chống tác hại thuốc lá; tăng cường phòng, chống dịch bệnh tay, chân, miệng và sốt xuất huyết; Bộ luật Lao động năm 2012; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Bảo hiểm y tế.
- Theo dõi hoạt động hệ thống loa truyền thanh không dây dọc tuyến công viên bờ biển đường Trần Phú. Biên soạn tin thông báo các chương trình Festival Nha Trang – Khánh Hòa 2015 băng 2 thứ tiếng (Anh và Việt) phát trên hệ thống loa không dây dọc bờ biển công viên đường Trần Phú.
c) Công tác xuất bản:
- Phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thanh tra một số cơ sở in ấn trên địa bàn thành phố.
- Tổ chức kiểm tra 16 cơ sở xuất bản phẩm về kiểm tra thu hồi sách vi phạm trên địa bàn thành phố Nha Trang theo chỉ đạo của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa.
10. Công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin:
          - Tham mưu BBT Cổng thông tin điện tử thành phố phê duyệt Quyết định ban hành quy chế quản lý, vận hành Cổng thông tin điện tử thành phố; Quyết định ban hành Quy trình kiểm tra, duyệt và xuất bản thông tin Cổng thông tin điện tử thành phố; Quyết định ban hành Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin trên Cổng thông tin điện tử thành phố.
- Ban hành Quyết định số 238/QĐ-VHTT-CNTT ngày 09/2/2015 về ban hành quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử Phòng Văn hóa và Thông tin.
          - Ban hành Quyết định số 239/QĐ-VHTT-CNTT ngày 09/2/2015 về Quy trình kiểm tra, duyệt và xuất bản thông tin trên Trang thông tin điện tử Phòng Văn hóa và Thông tin.
          - Tổ chức Tổ kiểm tra, giám sát tình hình ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước thuộc thành phố.
- Tham mưu UBND thành phố thay thiết bị hệ thống mạng nội bộ khu liên cơ quan thành phố.
- Hướng dẫn các xã, phường công bố, niêm yết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TT&TT Khánh Hòa.
- Hướng dẫn các cơ quan, phòng, ban trên địa bàn thành phố đăng ký cấp chứng thư số chuyên dùng.
- Triển khai tập huấn cho đội ngũ công chức chuyên trách công nghệ thông tin phòng, ban thuộc thành phố và các xã, phường bảo đảm đáp ứng khả năng tiếp nhận quản lý và vận hành ổn định các hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 theo Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của UBND thành phố.
11. Công tác bưu chính- viễn thông:              
a) Internet:
+ Về cấp phép Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ Trò chơi điện tử công cộng: 9 tháng đầu năm, Phòng đã tiếp nhận 183 đơn xin cấp Giấy chứng nhận. Đã kiểm tra cấp phép có 135 hồ sơ đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận, 48 hồ sơ không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận.
          b) Bưu chính, viễn thông:
- Báo cáo danh sách các cơ sở kinh doanh điện thoại di động trên địa bàn thành phố.
- Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông xác nhận tiêu chí 8 về Bưu điện trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới của đơn vị xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thạnh thành phố Nha Trang.
12. Thực hiện nếp sống văn minh đô thị:
- Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền “Quy chế nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Nha Trang” năm 2015.
- Tham mưu UBND thành phố tổ chức ra quân thực hiện tẩy xóa, tháo gỡ quảng cáo không đúng quy định nhằm lập lại mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố Nha Trang (ngày 21/6/2015 và 29/6/2015) chào mừng Festival Biển 2015 và Đại hội Đảng bộ thành phố.
- Tổ Kiểm tra liên ngành thực hiện Quy chế nếp sống VMĐT đã kiểm tra 12 lượt, Tổ đã lập biên bản nhắc nhở các cơ sở đảm bảo vệ sinh môi trường và chấm dứt các hành vi vi phạm.
13. Hoạt động văn hoá - thông tin cơ sở:
a) Về công tác tuyên truyền trực quan:  Công chức văn hóa – xã hội, thể thao, gia đình và du lịch 27 xã, phường đã tham mưu tổ chức thực hiện tốt hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan. Kết quả thực hiện như sau:
- 2.829 câu khẩu hiệu; 886,82 m2 pano, 234 lượt cổ động bằng xe và 4.830 lượt tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh xã, phường.
b) Về công tác kiểm tra văn hóa: Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra hoạt động văn hoá, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, kiểm tra văn minh đô thị trên địa bàn. Đã kiểm tra 328 lượt cơ sở, phát hiện và xử lý 10 trường hợp, với số tiền phạt 34.500.000 đồng. 
c) Về hoạt động văn hóa- văn nghệ: Đã tổ chức được 250 buổi văn hóa- văn nghệ phục vụ nhân dân nhân.
 14. Thực hiện công tác xã hội hóa về hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan:
Đã vận động tài trợ tuyên truyền trực quan về an toàn giao thông được 200m2; chào mừng năm mới 2015 và giao nhận quân năm 2015 được 10 băng- rôn ngang, 320 băng-rôn; Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 được 150 băng-rôn dọc; Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975-02/4/2015), 300 băng rôn dọc. Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, băng rôn dọc 200 tấm; Chào mừng Liên hoan các Làng Văn hóa thành phố Nha Trang năm 2015. Số lượng: 50 tấm băng - rôn dọc 0.8m x 2m; Kỷ niệm 70 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Số lượng: 250 tấm băng - rôn dọc 0.8m x 2m. Tổng số tiền là : 135.164.000 đồng.
15. Công tác cải cách hành chính:
- 9 tháng đầu năm, Phòng đã kịp thời tham mưu UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố thuộc các lĩnh vực do ngành quản lý.
- Đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Phòng Văn hóa và Thông tin năm 2015.
- Đã tham mưu UBND thành phố ký ban hành 86 văn bản các loại thuộc lĩnh vực Văn hóa – Thông tin trên địa bàn thành phố.
- Đã tham mưu UBND thành phố cấp 05 giấy phép đăng ký kinh doanh karaoke và 135 Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ Trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố, thực hiện đúng quy trình, đúng thời gian theo quy định, không có hồ sơ tồn đọng, trễ hạn.
16. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:
          Trong 9 tháng đầu năm 2015, Phòng đã nhận 07 trường hợp về giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân. Phòng đã trả lời đơn thư và giải quyết 04 trường hợp, tham mưu UBND thành phố giải quyết 02 trường hợp theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.
17. Công tác phòng, chống tham nhũng:
          9 tháng đầu năm 2015, Phòng đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phổ biến kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, công chức và nhân viên; đồng thời đề ra kế hoạch, biện pháp triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực hoạt động, quản lý của đơn vị, nên trong 9 tháng đầu năm tình hình nội bộ cơ quan không xảy ra các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Mỗi cán bộ, công chức và nhân viên đều có ý thức chấp hành tốt các quy chế, nội quy, quy định của cơ quan, tập trung thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm: 9 tháng đầu năm 2015, đơn vị đã kịp thời tham mưu UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ của ngành và hướng dẫn các xã, phường triển khai thực hiện tốt các hoạt động thông tin, tuyên trực quan chào mừng các ngày lễ lớn trên địa bàn thành phố và các nhiệm vụ kinh tế, chính trị của UBND thành phố chỉ đạo. Chỉ đạo kiểm tra kịp thời các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, cơ sở lưu trú du lịch, ,các Công ty lữ hành không đặt bàn bán vé tour tại vỉa hè và hoạt động không đúng địa chỉ đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, xuất bản phẩm, Internet, công tác kiểm tra chèo kéo khách du lịch.
2. Hạn chế: Tình trạng quảng cáo trên trụ điện, cột điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh vẫn còn xẩy ra, nhiều xã, phường ít quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tổ Kiểm tra liên ngành văn minh đô thị thành phố chưa thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở nên tình hình mỹ quan đô thị còn nhếch nhác nhất là về vệ sinh môi trường, lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh buôn bán. Tình trạng quảng cáo thương mại không có giấy tiếp nhận đăng ký quảng cáo, treo quảng cáo không đúng vị trí đăng ký vẫn còn diễn ra khá phổ biến.
IV. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2015
1. Tổ chức hướng dẫn thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan kỷ niệm 70 năm ngày Khánh Hòa kháng chiến (23/10/1945- 23/10/2015); tuyên truyền 85 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam ( 18/11/1930-18/11/2015) và Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời tập trung tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế- xã hội của tỉnh, thành phố như: Tuyên truyền công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự thành phố năm 2016; tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn giao thông, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, văn minh trong việc tang; phòng chống dịch bệnh, phòng, chống các tệ nạn xã hội, phòng, chống bão, lụt giảm nhẹ thiên tai năm 2015, giữ gìn vệ sinh môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm, tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh….
2. Tập trung tham mưu triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nhất là thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh trong việc tang và hướng dẫn các xã, phường báo cáo kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" năm 2015 và đề  nghị công nhân danh hiệu “ Thôn, Tổ dân phố văn hóa năm 2015.
3. Tập trung kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; cà phê giải khát, trò chơi điện tử, Internet, điện thoại di động và xuất bản phẩm, in ấn, photocoppy.
4. Tham gia Liên Hoan các Làng Văn hóa cấp tỉnh năm 2015.
5. Triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình nhất là tổ chức tốt các hoạt động Ngày gia đình Việt Nam 28/6 và thực hiện báo cáo công tác thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định tại Thông tư 23/2011/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2011
6. Tổ chức kiểm tra, khảo sát công tác triển khai mô hình phòng, chống bạo lực gia đình xã, phường năm 2015.
7. Tổ chức kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11/2015;
8. Kiểm tra đơn vị đăng ký thể dục thể thao tiên tiến cấp tỉnh và cấp thành phố năm 2015.
9. Bình xét thi đua hoạt động văn hóa – thông tin, thể thao, gia đình và du lịch các xã, phường năm 2015.
10. Kiểm tra, đánh giá công tác văn hóa, thông tin năm 2015 và bình xét danh hiệu thi đua ngành văn hoá – thông tin năm 2015.
Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm 2015 và nhiệm vụ công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2015 của Phòng Văn hóa và Thông tin./.
Kính báo cáo./.
Tải văn bản đầy đủ tại đây.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Chung tay day lui Covid
Nha Trang Diem Den An Toan
Nói không với tin giả về covid-19
Đăng ký cấp chứng thư số cơ quan và cá nhân
Video phải
Góp ý dự thảo văn bản
Pho bien giao duc phap luat
Tuyen truyen Bien Dao
Công Báo Khánh hoà
Cổng thông tin điện tử Khánh Hoà
Bộ Văn hóa Thể thao
Sở Văn hóa Thể thao
Hình ảnh hoạt động

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 8

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 7


Hôm nayHôm nay : 62

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 203573

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4881196