First First First First First Second Third Four
16:32 ICT Thứ năm, 02/04/2020

Báo cáo tình hình hoạt động ngành Văn hóa – Thông tin 6 tháng năm 2014

Thứ ba - 24/06/2014 14:17
I. CÔNG TÁC THAM MƯU, ĐIỀU HÀNH
1. Công tác tham mưu:
Trong 6 tháng đầu năm 2014, Phòng đã tham mưu cho UBND thành phố ban hành 50 văn bản, trong đó Phòng đã tham mưu UBND thành phố ban hành 08 kế hoạch như sau:
- Kế hoạch số 644/KH-UBND-VHTT ngày 04/3/2014 Triển khai tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân không rải tiền thật và vàng mã trên đường đưa tang;
- Kế hoạch số 837/KH-UBND-VHTT ngày 12/3/2014 Triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2014;
- Kế hoạch số 1009/KH-UBND-VHTT ngày 27/3/2014 Tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng thành phố Nha Trang lần thứ XVIII năm 2014;
- Kế hoạch số 1487/KH-UBND-VHTT ngày 28/4/2014 Kiểm tra liên ngành về hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố Nha Trang trong các ngày nghỉ lễ năm 2014;
- Kế hoạch số 1496/KH-UBND-VHTT ngày 28/4/2014 Triển khai hoạt động thông tin đối ngoại năm 2014;
- Kế hoạch số 1749/KH-UBND-VHTT ngày 13/5/2014 Triển khai tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2014-2015 trên địa thành phố Nha Trang;
- Kế hoạch số 1983/UBND-VHTT ngày 26/5/2014 về tẩy xóa, tháo gỡ quảng cáo không đúng nơi quy định nhằm lập lại mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố Nha Trang.
- Kế hoạch số 2325/UBND-VHTT ngày 17/6/2014 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2014
2. Công tác điều hành:
Trong 6 tháng đầu năm 2014, Lãnh đạo đơn vị đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:
- Tổ chức kiểm tra các cơ sở hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, hướng dẫn các xã, phường, Ban quản lý các chợ trên địa bàn thành phố quản lý tốt các hoạt động trò chơi trong dịp tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014.
- Đã chỉ đạo Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa – thông tin thành phố xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh băng đĩa, ca nhạc, sân khấu, karaoke, vũ trường trên địa bàn thành phố năm 2014 và chỉ đạo các bộ phận kiểm tra về văn minh đô thị và buôn bán hàng rong, chèo kéo khách du lịch tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, văn minh đô thị, văn minh du lịch trên địa bàn, phục vụ trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.
- Tham mưu UBND thành phố tổ chức Đoàn đi thăm và tặng quà 15 Thôn, Tổ dân phố văn hóa tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2013.
- Tổ chức kiểm tra thực tế tại 27 xã, phường về công tác tuyên truyền trực quan, treo Quốc kỳ chào mừng Tuần lễ “Mừng Đảng – Mừng Xuân” Giáp Ngọ 2014, công tác tuyên truyền trực quan phục vụ công tác gọi công dân nhập ngũ năm 2014.
- Tổ chức ký kết giao ước thi đua thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ văn hóa – thông tin, thể thao, gia đình và du lịch 27 xã, phường năm 2014.
- Tổ chức phúc tra đề nghị công nhận và công nhận lại danh hiệu thôn – tổ dân phố văn hóa năm 2013 cho 81 thôn – tổ dân phố trên địa bàn thành phố.
- Tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức cơ quan năm 2014.
- Tham mưu UBND thành phố chuẩn bị, phục vụ công tác tổ chức lễ hội Chiến thắng Bạch Đằng Giang tại Đền Trần Hưng Đạo và Giỗ tổ Hùng Vương mồng 10 tháng 3 âm lịch tại Đền Hùng Vương.
- Tham mưu UBND thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Nha Trang năm 2013.
- Tổ chức kiểm tra hoạt động kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch trong dịp lễ 30/4 và Quốc tế lao động 01/5.
- Tổ chức kiểm tra công tác tuyên truyền trực quan Kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2014) trên địa bàn thành phố Nha Trang.
- Tổ chức kiểm tra công tác tuyên truyền trực quan Ngày Môi trường Thế giới (5/6); Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam; Ngày Gia đình Việt Nam (28/6)
- Tham mưu UBND thành phố tổ chức đoàn đi thăm và tặng quà 08 cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố nhân dịp kỷ niệm 89 năm Ngày Báo chí Cách mạnh Việt Nam 21/6.
- Tham mưu UBND thành phố tổ chức hoạt động hưởng ứng năm Gia đình Việt Nam 28/6/2014.
Trong 6 tháng đầu năm 2014, Phòng đã ban hành các kế hoạch hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan, văn hóa – văn nghệ trên địa bàn thành phố như: Kế hoạch hoạt động thông tin tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2014); Kế hoạch hoạt động thông tin tuyên truyền đợt cao điểm đảm bảo trật tự An toàn giao thông trong dịp tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 trên địa bàn thành phố Nha Trang (từ ngày 15/01/2014 đến ngày 25/3/2014); Kế hoạch kiểm tra hoạt động đại lý Internet trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2014; Kế hoạch công tác Văn thư – Lưu trữ năm 2014; Kế hoạch kiểm tra chuyên đề công tác quản lý di tích lịch sử- văn hóa trên lĩnh vực phòng, chống cháy nổ và chống mất cắp di tích trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2014; Kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2014.
- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 17-NQ/TU ngày 06-10-2004 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về một số giải pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương và chế độ trách nhiệm của cán bộ, công chức, đảng viên trong thi hành nhiệm vụ phục vụ nhân dân; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 03/10/2013 của UBND thành phố về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 17/10/2013 của UBND thành phố về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm.
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG: 
1. Công tác thông tin - tuyên truyền:
Trong 6 tháng đầu năm 2014, Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin đã tập trung chỉ đạo, điều hành các bộ phận phụ trách chuyên môn của cơ quan và công chức văn hóa – thông tin, thể thao, gia đình và du lịch các xã, phường tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền mừng Đảng - mừng Xuân Giáp Ngọ năm 2014; kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2014); tuyên truyền công tác nghĩa vụ quân sự năm 2014; hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ lần thứ 16 năm 2014; hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3/); kỷ niệm 39 năm ngày giải phóng Nha Trang – Khánh Hoà (02/4/1975-02/4/2014) và 39 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất Tổ quốc (30/4/1975-30/4/2014); Ngày Văn hoá các Dân tộc Việt Nam (19/4); kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ ( 07/5/1954-07/5/2014); Hướng dẫn công tác tuyên truyền về tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ; tuyên truyền Ngày giỗ Tổ Hùng Vương mồng 10 tháng 3 âm lịch;, 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2014); Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5; ngày Môi trường Thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2014; Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6); tuyên truyền Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn 2014; thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang; thực hiện nếp sống văn minh đô thị, phòng chống các tệ nạn xã hội, giữ gìn vệ sinh môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp tục tuyên truyền kịp thời các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và thành phố giao.  
2.  Hoạt động văn hóa văn nghệ:
- Trong 6 tháng đầu năm 2014, Phòng đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thể thao tổ chức thành công: Liên hoan hát Dân ca – nhạc cổ thành phố lần thứ VIII – 2014; Hội thi múa Lân thành phố lần thứ VIII – 2014; Hội diễn nghệ thuật quần chúng thành phố Nha Trang lần thứ XVIII-2014 với sự tham gia của 16 đội được liên kết từ 27 xã, phường..
- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh Khánh Hòa, trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang, Câu lạc bộ Guitar Cường Tùng tổ chức 13 đêm văn nghệ tại Hội Hoa Xuân thành phố 2014 từ ngày 23/01/2014 đến 04/2/2014).
3. Về quản lý văn hoá và hoạt động quảng cáo:
a) Công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật và cấp phép hoạt động kinh doanh karaoke:
- Trong 6 tháng đầu năm 2014, đã tiếp nhận 06 hồ sơ xin phép đăng ký kinh doanh karaoke, đã tham mưu UBND thành phố cấp phép và trả kết quả 04.
- Tham gia với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định 02 cơ sở kinh doanh karaoke. Trong đó 01 cơ sở đủ điều kiện cấp phép tại số 50 đường Hồng Bàng, phường Tân Lập và 01 cơ sở không đủ điều kiện cấp phép (gần trường học) tại số 57 Phước Long, phường Phước Long.
- Theo dõi, quản lý việc tổ chức chương trình nghệ thuật dân gian “Hô và hát bài chòi” tại phường Vĩnh Trường do Trung tâm Văn hóa – Thông tin tỉnh.
- Tiếp nhận 01 hồ sơ biểu diễn xiếc của Đoàn xiếc Long An từ ngày 08/3 – 16/3/2014 trên địa bàn thành phố.
- Tiếp nhận Giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam từ ngày 08/5/2014 đến ngày 13/5/2014.
- Tiếp nhận hồ sơ biểu diễn xiếc của đoàn xiếc-hài kịch Bình Minh biểu diễn trên địa bàn thành phố từ ngày 06/05 đến 12/05/2014 và hồ sơ tổ chức biểu diễn nghệ thuật gây quỹ từ thiện để giúp đỡ nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Hội nạn nhân chất độc da cam.
b) Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính:
6 tháng đầu năm, Đội Kiểm tra liên ngành Văn hoá - Thông tin thành phố đã tiến hành kiểm tra 219/175 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, quảng cáo, đạt tỷ lệ 125,14%. Qua kiểm tra phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 51 trường hợp (trong đó 03 cơ sở kinh doanh karaoke, 08 cơ sở kinh doanh băng đĩa, 05 cơ sở kinh doanh quảng cáo, 25 cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử gần trường học; 08 cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử quá giờ theo quy định, 01 kinh doanh nhà hàng, 01 kinh doanh cà phê giải khát). Đề xuất Chủ tịch UBND thành phố ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 196 triệu đồng chẵn, tịch thu 157 đĩa CD, VCD.
c) Công tác quảng cáo:
- Trong 6 tháng đầu năm 2014, Phòng tiếp nhận hồ sơ Thông báo quảng cáo băng rôn do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp gồm 106 đơn vị, trong đó băng rôn ngang 700 cái, băng rôn dọc 6.294 cái, khác 08 cái.
4. Công tác xây dựng đời sống văn hoá:
 a) Về xây dựng gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa:
-  Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 2572/UBND-VHTT ngày 04/6/2012 của UBND thành phố về Thực hiện phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Nha Trang giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 3502/UBND-VHTT ngày 21/8/2013 của UBND thành phố về việc triển khai công tác vận động, tuyên truyền nhân dân không rải tiền thật, rắc vàng mã khi đưa tang trên đường phố.
- Hướng dẫn các xã, phường tiếp tục công tác tuyên truyền trực quan về vận động cán bộ, nhân dân không rải tiền thật, rắc vàng mã khi đưa tang trên đường đưa tang năm 2014.
- Ban hành văn bản đề nghị Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu UBND thành phố điều chỉnh chỉ tiêu giao cho các xã, phường về phát triển Gia đình văn hóa, Thôn – Tổ dân phố văn hóa năm 2014 theo văn bản số 641-CV/TU ngày 21/5/2014 của Thành ủy Nha Trang.
- Hướng dẫn UBND xã Vĩnh Phương tổ chức lễ phát động xây dựng Thôn văn hóa ở 03 thôn Tân Thành, Liên Thành và Vĩnh Thành.
- Tổng hợp báo cáo kết quả đăng ký Gia đình văn hóa toàn thành phố năm 2014 là 77.914/78.818 hộ đạt 98,9%.
b) Về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội:
Tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện nếp sống văn minh đô trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
Kết quả vận động:
+ Việc cưới: có  944 đám cưới, có 19 trường hợp tổ chức theo nếp sống mới (số liệu của 27/27 xã, phường báo cáo).
+ Việc tang: có 664 đám tang, trong đó có 563 trường hợp khai tử đúng hạn, có 87 trường hợp hỏa táng (số liệu của 27/27 xã, phường báo cáo).
+ Có 380/664 trường hợp chấp hành không rải vàng mã, tiền thật trên đường đưa tang.
5. Công tác di sản văn hoá:
a) Về tu bổ di tích:
- Đã tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các xã, phường tăng cường phòng, chống thiên tai, cháy nổ, trộm cắp tại các di tích lịch sử đình, đền, miếu năm 2014 trên địa bàn.
- 6 tháng đầu năm 2014, có 03 di tích là đình Vạn Thạnh, phường Vạn Thạnh đình Bình Tân, phường Vĩnh Trường, đình Xương Huân, phường Xương Huân đã tiến hành công tác giao thầu tu bổ di tích với dự toán kinh phí là 2 tỷ 028 triệu, trong đó đình Bình Tân là 938 triệu,  đình Vạn Thạnh 427 triệu, đình Xương Huân 648 triệu.
- Tháng 5/2014, Đình Vạn Thạnh, phường Vạn Thạnh đã tu bổ xong và được nghiệm thu hoàn thành, đồng thời UBND thành phố đã thành lập Hội đồng bồi thường để chuẩn bị công tác tu bổ đình Phú Vinh, xã Vĩnh Thạnh.
b) Công tác quản lý, kiểm tra các lễ hội, di tích:
- Đã xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề công tác quản lý di tích lịch sử- văn hóa trên lĩnh vực phòng, chống cháy nổ và chống mất cắp di tích trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2014. Đã tổ chức kiểm tra được 12 di tích lịch sử trên địa bàn thành phố. Qua kiểm tra, chưa phát hiện di tích bị xâm hại.
6. Công tác thể dục, thể thao:
- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 3127/UBND-VHTT ngày 08/8/2011 của UBND thành phố về phát triển thể dục, thể thao thành phố Nha Trang giai đoạn 2011-2015.
- Đã tổ chức giao chỉ tiêu số người tập luyện thể thao thường xuyên và số hộ gia đình thể thao thường xuyên năm 2014 cho các xã, phường.
- Phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố mở lớp tập huấn bồi dưỡng công tác thể dục, thể thao năm 2014 cho 54 cán bộ lãnh đạo UBND và chuyên trách thể dục, thể thao các xã, phường.
- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố kiểm tra hồ sơ đăng ký Đơn vị tiên tiến Giáo dục thể chất cấp thành phố và tỉnh của các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố.
7. Công tác du lịch:
- Đã phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện Kế hoạch số 4254/UBND- VHTT ngày 03/10/2013 của UBND thành phố Nha Trang về hoạt động của ngành du lịch thành phố Nha Trang 2014.
- Đã tham mưu UBND thành phố xây dựng kế hoạch Kiểm tra liên ngành về hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố Nha Trang trong các ngày nghỉ lễ năm 2014 và thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố Nha Trang trong các ngày nghỉ lễ năm 2014. Kết quả: Đoàn Kiểm tra liên ngành đã kiểm tra được 07 cơ sở. Qua kiểm tra phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 01 cơ sở. Đề xuất Chủ tịch UBND thành phố ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 12 triệu đồng.
- Tham mưu Công văn số 418/VHTT-DL ngày 25/4/2014 V/v đảm bảo môi trường du lịch thân thiện cho du khách đến tham quan, du lịch tại thành phố Nha Trang gửi đến 300 cơ sở lưu trú du lịch nằm trên địa bàn thành phố và Công văn số 434/VHTT-TT ngày 29/4/2014 V/v chỉ đạo UBND các phường thực hiện tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch tuân thủ các quy định pháp luật. Kết quả, có 07 phường (Vĩnh Hòa, Tân Lập, Phương Sài, Vạn Thắng, Vạn Thạnh, Phước Long và Vĩnh Nguyên) tiến hành kiểm tra, nhắc nhở được 32 cơ sở lưu trú du lịch về chấp hành giá dịch vụ, hàng hóa trong các ngày nghỉ lễ.
- Trong 6 tháng đầu năm, tổng số khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại thành phố là 1.476.950 người so với cùng kỳ tăng 113,7%; trong đó khách quốc tế là 396.150 người so với cùng kỳ tăng 133,6%; khách nội địa là 1.550.100 người. Số ngày khách lưu trú 3.551.900 ngày; trong đó ngày khách quốc tế là 1.302.450 ngày; khách nội địa là 2.258.530 ngày. Tổng doanh thu du lịch đạt 2.378,8 tỷ đồng.   
- Trong 6 tháng đầu năm, thành phố có 22 tàu du lịch khách quốc tế, tổng số khách lên bờ tham quan 14.780 khách.
- Đã xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2014. Kết quả 6 tháng đầu năm, Tổ đã kiểm tra được 43 cơ sở, chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm trong hoạt động kinh doanh.
- Đã chỉ đạo Tổ kiểm tra liên ngành về bán hàng rong, chèo kéo khách du lịch thành phố đã tổ chức kiểm tra được 26/48 lượt.
8. Công tác gia đình:
- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 1516/UBND-VHTT ngày 26/4/2013 của UBND thành phố về Thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn thành phố Nha Trang.
- Đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thành phố và Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố tổ chức gặp mặt, tọa đàm nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 với 120 đại biểu tham dự và tổ chức truyền thông hưởng ứng Ngày Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 với 28 xe cổ động của các xã, phường và Trung tâm Văn hóa- Thể thao thành phố tham gia.
- Đã tổ chức gặp mặt, giao lưu nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2014 với gần 110 đại biểu tham dự trong đó có 27 đại biểu là Chủ nhiệm các Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững.
- Phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố mở lớp tập huấn bồi dưỡng cho 108 Câu lạc bộ phát triển Gia đình bền vững của 27 xã, phường và Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình các xã, phường.
- Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 13 vụ bạo lực gia đình, trong đó 02 vụ thuộc phường Vạn Thạnh, 01 vụ phường Vĩnh Trường, 01 vụ Phước Hòa, 04 vụ thuộc phường Phước Long và 03 trường hợp phường Xương Huân, 01 thuộc xã Phước Đồng, 01 vụ thuộc xã Vĩnh Thái, cả 14 vụ đã được hòa giải thành.
- Thực hiện tổng hợp và báo cáo công tác thu thập thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình 6 tháng đầu năm 2014 theo Thông tư số 23/2011/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
9. Công tác báo chí, phát thanh, xuất bản: 
a) Công tác báo chí:
- Trong 6 tháng đầu năm 2014, Phòng đã tổng hợp  346  tin bài viết về thành phố Nha Trang từ các báo nhằm phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố.
- Đã tham mưu cho UBND thành phố báo cáo cho Sở Thông tin và Truyền thông về tình hình phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 6 tháng đầu năm. Kết quả có 10 cơ quan phát ngôn với 21 lượt, 16 cơ quan cung cấp thông tin với 36 lượt.
- Đã tham mưu UBND thành phố thành lập 02 đoàn đi thăm và chúc mừng 08 cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 89 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2014).
b) Công tác phát thanh:
-  Báo cáo kết quả khảo sát hiện trạng Đài truyền thanh cơ sở năm 2014 cho Sở Thông tin và Truyền thông.
- Trong 6 tháng đầu năm 2014, đã biên soạn 17 bài tuyên truyền và hướng dẫn tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh cơ sở trong đó tập trung tuyên truyền về Hiến pháp năm 2013, Luật đất đai năm 2013, Luật Biển Việt Nam, về tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm; công tác gọi thanh niên lên đường nhập ngũ; phòng, chống dịch bệnh lở mồm, long móng trên gia súc; An toàn gia thông và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, phòng, chống ma túy v.v...
c) Công tác xuất bản:
Trong 6 tháng đầu năm 2014, đã thực hiện kiểm tra 10 cơ sở kinh doanh buôn bán các loại bản đồ giao thông – du lịch Nha Trang trên địa bàn thành phố.
10. Công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin:
- Tham mưu UBND thành phố thành lập Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử thành phố và phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Biên tập; chế độ nhuận bút cho hoạt động của Cổng thông tin điện tử thành phố hàng tháng năm 2014.
- Báo cáo kết quả công tác bàn giao thư điện tử công vụ cơ quan cho các cơ qaun, phòng, ban và UBND các xã, phường.
- Báo cáo kết quả hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp chứng thư số chuyên dùng năm 2014.
- Báo cáo danh sách đề nghị câp mới, cấp lại mật khẩu và xóa tài khoản điện tử công vụ năm 2014.
- Báo cáo kết quả thực hiện việc tăng cường sử dụng thư điện tử công vụ trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố.
- Thực hiện chạy thử Trang thông tin điện tử của Phòng tại địa chỉ http://pvhttnt.vn
11. Công tác bưu chính- viễn thông:              
 a) Viễn thông:
- Đã hoàn thành thống kê danh sách cơ sở đại lý internet bao gồm trò chơi điện tử gần trường học trên địa bàn thành phố năm 2014 là 326 cơ sở (trong đó có 26 cơ sở gần trường học).
- Trong 6 tháng đầu năm 2014, Đội Kiểm tra liên ngành Văn hoá - Thông tin thành phố đã tiến hành kiểm tra 52 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet. Qua kiểm tra phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 04 đại lý Internet không niêm yết đầy đủ nội quy, nội quy cấm theo quy định. Đề xuất Chủ tịch UBND thành phố ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 1.400.000 đồng.
b) Bưu chính:
- Đã thực hiện hoàn thành thống kê báo cáo các cơ sở hoạt động kinh doanh điện thoại di động năm 2014 là 227 cơ sở.
12. Thực hiện Nếp sống văn minh đô thị:
- Trong 6 tháng đầu năm 2014, tiếp tục xây dựng Kế hoạch tổ chức tuyên truyền “Quy chế nếp sống văn minh đô thị năm 2014” và kiểm tra văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Nha Trang đợt 1 (từ ngày 20/4/2014 đến 20/6/2014).
- Tổ chức 11/24 buổi kiểm tra về thực hiện Quy chế nếp sống văn minh đô thị tại 12 tuyến đường trọng điểm trên địa bàn thành phố Nha Trang, đã lập biên bản nhắc nhở 11 trường hợp.
- Đã phối hợp với Thành đoàn Nha Trang và Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố tổ chức huy động lực lượng đoàn viên, hội viên ra quân tẩy xóa quảng cáo rao vặt theo Kế hoạch số 1983/UBND-VHTT ngày 26/3/2014 của UBND thành phố. Kết quả có 1.233 người tham gia, đã tẩy xóa được 4.900 trụ, bốt điện có dán quảng cáo.
13. Hoạt động văn hoá - thông tin cơ sở:
a) Về công tác tuyên truyền trực quan:  Công chức văn hóa – thông tin, thể thao, gia đình và du lịch 27 xã, phường đã tham mưu tổ chức thực hiện tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, địa phương. Kết quả thực hiện như sau:
- 1.445 câu khẩu hiệu; 322 m2 pano, 82 lượt cổ động bằng xe và 1.818 lượt tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh xã, phường.
b) Về công tác kiểm tra văn hóa:  Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra hoạt động văn hoá, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, kiểm tra văn minh đô thị trên địa bàn. Đã kiểm tra 324 cơ sở, lập biên bản vi phạm 12 trường hợp, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 37.200.000 đồng. 
c) Về hoạt động văn hóa- văn nghệ: Đã tổ chức được 130 buổi văn hóa- văn nghệ phục vụ nhân dân nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn.
14. Thực hiện công tác xã hội hóa về hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan:
Đã vận động thực hiện xã hội hóa công tác thông tin, tuyên truyền về Mừng Đảng- Mừng Xuân Giáp Ngọ 2014, công tác gọi công dân nhập ngũ, Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Gia đình Việt Nam, với tổng số tiền 87.036.800 đồng, trong đó thực hiện 141 m2 pano, 340 m2 (34 câu) băng rôn ngang 2 mặt, 660 câu băng rôn dọc phục vụ công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của UBND thành phố.
15. Công tác cải cách hành chính:
- Trong 6 tháng đầu năm 2014, Phòng Văn hóa và Thông tin đã kịp thời tham mưu UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố thuộc các lĩnh vực do ngành quản lý.
- Đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Phòng Văn hóa và Thông tin năm 2014.
- Đã tham mưu UBND thành phố ký ban hành 50 văn bản các loại thuộc lĩnh vực Văn hóa – Thông tin trên địa bàn thành phố.
- Đã tham mưu UBND thành phố cấp 04 giấy phép đăng ký kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố, thực hiện đúng quy trình, đúng thời gian theo quy định, không có hồ sơ tồn đọng, trễ hạn.
16. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:
- Trong 6 tháng đầu năm 2014, Phòng đã tiếp nhận và tham mưu giải quyết theo thẩm quyền 10 đơn kiến nghị của công dân.
- Phòng đã giải quyết đơn kiến nghị xin chuyển Lăng Ông của Tập thể nhân dân Hòn Rớ, làm việc với Chủ quán cà phê Snow Lotus  làm việc và ký cam kết không tiếp tục gây ồn ảnh hưởng đến người dân xung quanh theo đơn kiến nghị của Khu nghỉ mát Anna Mandara; giải quyết đơn khiếu nại về tình trạng gây tiếng ồn của quán Sky – 109 Hồng Bàng, phường Tân Lập của Ông Trần Trung; giải quyết đơn khiếu nại về gây tiếng ồn của quán Mộc DJ của Bà Lê Thị Tuyết Mai; giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hằng, phường Vạn Thắng; bà Thái Thị Liên, phường Phước Tiến; giải quyết việc gây tiếng ồn của quán thời trang Hollis; giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hùng về quán cà phê Hoa Sứ; giải quyết tờ trình xin ý kiến chỉ đạo về xử lý đối với cơ sở kinh doanh gây tiếng ồn đến khu dân cư của UBND phường Tân Lập.
- 01 đơn xin giảm mức phạt, Phòng đang tham mưu UBND thành phố giải quyết theo đúng quy định.
17. Công tác phòng, chống tham nhũng:
- Trong 6 tháng đầu năm 2014 Phòng Văn hóa và Thông tin đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phổ biến kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, công chức và nhân viên; đồng thời đề ra kế hoạch, biện pháp triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực hoạt động, quản lý của đơn vị, nên trong 6 tháng đầu năm 2014 tình hình nội bộ cơ quan không xảy ra các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Mỗi cán bộ, công chức và nhân viên đều có ý thức chấp hành tốt các quy chế, nội quy, quy định của cơ quan, tập trung thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm:
- Trong 6 tháng đầu năm 2014, lãnh đạo Phòng đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy và hướng dẫn của ngành cấp trên để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, công tác của đơn vị theo kế hoạch đã xây dựng từ đầu năm; đồng thời hoàn thành các nhiệm vụ công tác đột xuất do UBND thành phố và ngành cấp trên giao.
- Sự phối hợp đồng bộ của đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan với các Phòng nghiệp vụ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa và Công chức văn hóa - thông tin, thể thao, gia đình và du lịch các xã, phường đã tạo thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao.
- Tổ chức triển khai kịp thời các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của thành phố.
- Chủ động, kiểm tra, xử lý kịp thời nhiều vụ việc vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, quảng cáo panô, hộp đèn và quảng cáo rao vặt theo chỉ đạo của UBND thành phố, góp phần tạo môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn thành phố.
2. Hạn chế, khuyết điểm:
Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số mặt hạn chế cần khắc phục trong thời gian đến:
 - Công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở xã, phường chưa được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời, công tác thực hiện Quy chế nếp sống văn minh đô thị ở xã, phường chưa thực sự quan tâm đúng mức, tình trạng dán quảng cáo rao vặt vẫn còn tái diễn liên tục chưa có biện pháp mạnh để xử lý.
 a. Nguyên nhân khách quan:
Một số quy định của pháp luật của ngành chưa được ban hành như: xử lý vi phạm hành chính đối với chèo kéo khách du lịch, về quảng cáo số điện thoại và địa chỉ người làm dịch vụ, quy chế quản lý hoạt động Đài Truyền thanh cơ sở…
b. Nguyên nhân chủ quan:
- Khối lượng công việc nhiều, thiếu lãnh đạo Phó Trưởng phòng phụ trách chuyên môn và có 02 nhân viên chuyển cơ quan khác nên hầu hết cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan đều phải kiêm nhiệm nhiều việc nên có lúc nhiệm vụ  hoàn thành không kịp thời.
- Một số xã, phường chưa thật sự quan tâm đến công tác văn hóa – thông tin, nhất là công tác xây dựng đời sống văn hóa, công tác gia đình, văn minh đô thị và thông tin, tuyên truyền.
- Nhân viên hợp đồng của Phòng chưa thật sự an tâm công tác do chế độ phụ  cấp trách nhiệm không có lại kiêm nhiệm nhiều việc, tư tưởng không ổn định, đội ngũ công chức văn hóa – thông tin một số xã, phường lại kiệm nhiệm nhiều việc nên không đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ đề ra, công tác chuyên môn thường làm lấy lệ, đại khái.
IV. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014
1. Tiếp tục hướng dẫn thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của quê hương, đất nước: kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7/2014; Kỷ niệm 84 năm ngày truyền thống đấu tranh Cách mạng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa (16/7/1930-16/7/2014); kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc Khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2014); tuyên truyền tháng “An toàn giao thông” và Ngày khai giảng năm học mới (2014 –2015); tuyên truyền kỷ niệm 69 năm ngày Nha Trang - Khánh Hòa kháng chiến 23/10/2014; tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1944 – 22/12/2014); tuyên truyền công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự thành phố năm 2015; tuyên truyền Luật biển năm 1982; Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; tuyên truyền chủ quyền biển, đảo; tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn giao thông, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, văn minh trong việc tang;  phòng chống dịch bệnh, phòng, chống các tệ nạn xã hội, giữ gìn vệ sinh môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm, tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp tục tuyên truyền kịp thời các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và thành phố giao.  
2. Tiếp tục kiểm tra, theo dõi tình hình buôn bán hàng rong, chèo kéo khách du lịch tại các điểm tham quan du lịch trên địa bàn thành phố Nha Trang.
3. Đôn đốc các xã, phường thực hiện báo cáo công tác thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định tại Thông tư 23/2011/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2011.
4. Tổ chức kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, quảng cáo, kiểm tra các cơ sở lưu trú du lịch theo Kế hoạch đã được UBND thành phố phê duyệt.
5. Tổ chức kiểm tra chuyên đề công tác quản lý di tích lịch sử- văn hóa trên lĩnh vực phòng, chống cháy nổ và chống mất cắp di tích trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2014
6.  Phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở xã, phường.
7. Tổ chức kiểm tra, khảo sát công tác triển khai mô hình phòng, chống bạo lực gia đình xã, phường năm 2014.
8. Tổ chức kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11/2014;
9. Kiểm tra đơn vị đăng ký thể dục thể thao tiên tiến cấp tỉnh và cấp thành phố năm 2014.
10. Hướng dẫn các xã, phường báo cáo kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" năm 2014 và đề  nghị công nhân danh hiệu “ Thôn, Tổ dân phố văn hóa năm 2014.
11. Tiến hành kiểm tra tình hình kinh doanh, in ấn và phát hành lịch năm 2015, sách báo, băng đĩa nhạc, đĩa hình.
12. Bình xét thi đua hoạt động Văn hóa – Thông tin, Thể thao, Gia đình và Du lịch 27 xã, phường năm 2014.
13. Bình xét danh hiệu thi đua ngành Văn hoá – Thông tin năm 2014.
14. Kiểm tra, đánh giá công tác văn hóa, thông tin, tuyên truyền năm 2014.
Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014 của Phòng Văn hóa và Thông tin./.
 
Kính báo cáo./.

Những tin mới hơn

 
Nói không với tin giả về covid-19
Đăng ký cấp chứng thư số cơ quan và cá nhân
Video phải
Góp ý dự thảo văn bản
ngay gia dinh 2
Bien Đảo
Công Báo Khánh hoà
Cổng thông tin điện tử Khánh Hoà
Bộ Văn hóa Thể thao
Sở Văn hóa Thể thao
Hình ảnh hoạt động

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 9

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 7


Hôm nayHôm nay : 1001

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2545

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1517240