First First First First First Second Third Four
01:21 ICT Chủ nhật, 17/10/2021

Báo cáo Công tác văn hóa và thông tin 6 tháng đầu năm 2015

Thứ hai - 22/06/2015 15:11
I. CÔNG TÁC THAM MƯU, ĐIỀU HÀNH
1. Công tác tham mưu:
 6 tháng đầu năm 2015, Phòng đã tham mưu cho UBND thành phố ban hành 51 văn bản, trong đó:
- Phương án số 119/PA-UBND-VHTT ngày 13/01/2015 về lắp đặt hệ thống loa truyền thanh không dây dọc tuyến công viên bờ biển đường Trần Phú, thành phố Nha Trang;
- Kế hoạch số 121/KH-UBND-VHTT ngày 13/01/2015 về triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2015;
- Kế hoạch số 141/KH-UBND-VHTT ngày 14/01/2015 về triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2015;
- Kế hoạch số 325/KH-UBND-VHTT ngày 23/01/2015 về tổ chức phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2015 thành phố Nha Trang;
- Kế hoạch số 912/KH-UBND-VHTT ngày 09/3/2015 về tổ chức các hoạt động Thông tin tuyên truyền – Văn hóa văn nghệ - Thể dục thể thao hưởng ứng các ngày lễ lớn trong năm 2015 trên địa bàn thành phố Nha Trang;
- Kế hoạch số 984/KH-UBND-VHTT ngày 16/3/2015 về triển khai tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975-02/4/2015) và hưởng ứng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/41975-30/4/2015);
- Kế hoạch số 1330/KH-UBND-VHTT ngày 09/4/2015 tổ chức Hội nghị Sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Nha Trang năm 2014;
- Kế hoạch số 1531/KH-UBND-VHTT ngày 20/4/2016 V/v Thông tin, tuyên truyền trực quan, văn hóa- văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố Nha Trang lần thứ XVI tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng;
- Kế hoạch số 1642/KH-UBND-VHTT ngày 24/4/2015 Lễ hội Lân – Sư – Rồng đường phố phục vụ Chương trình Festival Biển 2015;
- Kế hoạch số 1753/KH-UBND-VHTT ngày 05/5/2015 về triển khai hoạt động thông tin đối ngoại năm 2015;
- Kế hoạch số 2035/KH-UBND-VHTT ngày 19/5/2015 về tuyên truyền giáo dục quốc phòng – an ninh năm 2015 trên địa bàn thành phố Nha Trang;
2. Công tác điều hành:
6 tháng đầu năm 2015, Lãnh đạo đơn vị đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:
- Tổ chức Hội nghị tổng kết ngành văn hóa – thông tin năm 2014 và ký kết giao ước thi đua thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu văn hóa – thông tin, gia đình, thể thao và du lịch và công tác truyền thanh cho 27 xã, phường.
- Tham mưu UBND thành phố đi thăm và tặng quà cho 15 Thôn, Tổ dân phố văn hóa tiêu biểu năm 2014 nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc; 08 cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.
- Tổ chức thành công Hội thi múa Lân thành phố Nha Trang lần thứ XIX – 2015 và Liên hoan Hát dân ca nhạc cổ thành phố lần thứ IX -2015; Hội nghị gặp mặt, biểu dương các gia đình hạnh phúc tiêu biểu nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3; Hội thi Gia đình hạnh phúc lần thứ nhất năm 2015 hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2015.
- Tham mưu thực hiện lễ dâng hương tại Tượng đài Trần Hưng Đạo ở Công viên Bạch Đằng và phục vụ văn nghệ tại Hội Hoa xuân thành phố Nha Trang năm 2015.
- Tham mưu UBND thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết Phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2014.
- Kiểm tra công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, treo Quốc kỳ 27 xã, phường vào Tết dương lịch năm 2015 và Tuần lễ mừng Đảng – mừng Xuân Ất Mùi 2015, 40 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975-02/4/2015) và hưởng ứng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015), quan kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015); Đại hội Đảng bộ các cấp, Hội nghị điển hình tiên tiến thành phố Nha Trang giai đoạn 2011-2015, Nếp sống văn minh đô thị và An toàn giao thông năm 2015.
- Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Phòng Văn hóa và Thông tin giai đoạn 2011-2015.
- Hướng dẫn các xã, phường, Ban quản lý các chợ quản lý tốt các hoạt động trò chơi trong dịp tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015. Tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke, đại lý Internet, hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử quá giờ quy định; quảng cáo bằng băng rôn và chữ viết trong hoạt động quảng cáo; kinh doanh du lịch; kiểm tra các đối tượng chèo kéo khách.
- Phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho Lãnh đạo UBND và công chức văn hóa- xã hội các xã, phường.
Trong 6 tháng đầu năm 2015, Phòng đã ban hành 11 kế hoạch hoạt động, trong đó:
- Kế hoạch kiểm tra chữ viết trong quảng cáo trên địa bàn thành phố Nha Trang;
- Kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh băng, đĩa phim, nhân bản bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2015,
- Kế hoạch hoạt động văn hóa và thông tin “Mừng Đảng – Mừng Xuân Ất Mùi năm 2015”,
- Kế hoạch kiểm tra, xử lý các đối tượng buôn bán hàng rong, đeo bám, chèo kéo khách du lịch trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2015,
- Kế hoạch kiểm tra, thu hồi xuất bản phẩm vi phạm trên địa bàn thành phố Nha Trang,
- Kế hoạch kiểm tra về thực hiện Quy chế nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2015.
- Kế hoạch phổ biến giáo dục, pháp luật năm 2015.
- Kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh đại lý Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2015.
- Kế hoạch tổ chức tuyên truyền "Quy chế thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Nha Trang" năm 2015.
- Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2015.
- Kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2015.
- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 17-NQ/TU ngày 06-10-2004 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về một số giải pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương và chế độ trách nhiệm của cán bộ, công chức, đảng viên trong thi hành nhiệm vụ phục vụ nhân dân; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 03/10/2013 của UBND thành phố về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 17/10/2013 của UBND thành phố về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm.
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
1. Công tác thông tin - tuyên truyền:
- Đã tổ chức hướng dẫn thông tin tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng các ngày lễ lớn trong năm như: Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02/1930-03/02/2015); Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975-02/4/2015); Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015) và Quốc tế Lao động 1/5; Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ IV tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX; Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015) đặc biệt là thông tin, tuyên truyền về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế- xã hội của đất nước, địa phương như: Chỉ thị 09/CT-BCA28 ngày 19/8/2014 của Bộ Công an; Nghĩa vụ quân sự năm 2015; Tuần lễ Quốc gia An toàn – Vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ lần thứ 17 năm 2015; Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy năm 2015, Ngày Sách Việt Nam 21/4, An toàn giao thông, văn minh đô thị, phòng, chống dịch bệnh ở người và gia súc.
2.  Hoạt động văn hóa văn nghệ:
- Phối hợp Trung tâm Văn hoá – Thể thao thành phố tổ chức các hoạt động văn hóa- văn nghệ “Mừng Đảng - Mừng Xuân Ất Mùi 2015 như:
+ Hội thi múa lân thành phố lần thứ XIX – 2015, với 27/27 xã, phường tham gia, kết quả có 18 đội lân được Ban Tổ chức tặng giấy khen thành tích xuất sắc, trong đó 01 giải A, 04 giải B, 05 giải C và 08 giải khuyến khích.
+ Liên hoan Tiếng hát dân ca-nhạc cổ thành phố Nha Trang lần thứ IX-2015 với sự tham gia của 27 xã, phường của thành phố Nha Trang được ghép thành 18 đội với 35 tiết mục dự thi gồm các trích đoạn cải lương, dân ca 3 miền, vọng cổ, bài chòi…Kết thúc Liên hoan BTC đã trao giải cho 35 tiết mục dự thi gồm 4 giải A, 11 giải B, 9 giải C và 11 giải khuyến khích.
- Tham mưu UBND thành phố tổ chức 9 đêm chương trình văn nghệ phục vụ tại Hội Hoa xuân năm 2015 từ 11/2/2015 đến 18/2/2015 và 23/2/2015 (nhằm ngày 23 tháng Chạp năm Giáp Ngọ đến 30 tháng Chạp năm Giáp Ngọ và Mùng 5 tháng Giêng năm Ất Mùi).
- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố tổ chức Chương trình ca-múa –nhạc chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975-02/4/2015) tại Quảng trường 2/4. 
3. Về quản lý văn hoá và hoạt động quảng cáo:
a) Công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật và cấp phép hoạt động kinh doanh karaoke:
- 6 tháng đầu năm 2015, Phòng đã tham mưu UBND thành phố ký cấp phép 03 giấy phép kinh doanh karaoke.
- Đã tiếp nhận 10  hồ sơ xin phép biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn thành phố của các đoàn nghệ thuật từ các tỉnh, thành phố khác đến biểu diễn.
b) Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính:
6 tháng đầu năm 2015, Đội Kiểm tra liên ngành văn hoá - thông tin thành phố đã tiến hành kiểm tra 125 cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa. Qua kiểm tra phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 14 trường hợp ( 01 trường hợp kinh doanh nhà hàng – giải khát; 09 cơ sở kinh doanh băng đĩa; 01 cơ sở karaoke và 03 trường hợp quảng cáo). Đề xuất Chủ tịch UBND thành phố ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 33 triệu đồng, tịch thu 130 đĩa DVD.
c) Công tác quảng cáo:
6 tháng đầu năm 2015, Phòng tiếp nhận hồ sơ Thông báo quảng cáo băng rôn do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp gồm 96 đơn vị, trong đó băng- rôn dọc 8.294 tấm, băng rôn ngang 330 tấm; khác: 05.
4. Công tác xây dựng đời sống văn hoá:
a) Về xây dựng gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa:
-  Đã tham mưu UBND thành phố kiểm tra đề nghị công nhận mới, công nhận lại danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa cho 155 thôn, tổ dân phố năm 2014 và tổ chức Hội nghị sơ kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Nha Trang năm 2014.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 2572/UBND-VHTT ngày 04/6/2012 của UBND thành phố về Thực hiện phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Nha Trang giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020. Trong đó tập trung triển khai đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa năm 2015, đã có 78.123/79.051 hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 98,8%.
- Hướng dẫn Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” các xã, phường  triển khai đăng ký giải quyết dứt điểm các vấn đề nổi cộm về vệ sinh môi trường tại các thôn, tổ dân phố trong thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH”.
- Tham mưu UBND thành phố làm việc với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về xây dựng nếp sống văn minh, “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” trên địa bàn thành phố Nha Trang giai đoạn 2011-2014”.
b) Về thực hiện Nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội:
Kết quả vận động: (số liệu của 27/27 xã, phường báo cáo)
+ Việc cưới: có 784 đám cưới, có 14 trường hợp tổ chức theo nếp sống mới).
 Việc tang: có 534 đám tang, trong đó có 458 trường hợp khai tử đúng hạn, có 152 trường hợp hỏa táng.
+ Có 373 trường hợp chấp hành không rải vàng mã, tiền thật trên đường đưa tang.
5. Công tác di sản văn hoá:
a) Về tu bổ di tích:
- Tiếp tục đôn đốc các xã, phường thực hiện Nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 18/7/2013 của HĐND thành phố Về hỗ trợ tu bổ ccas di tích lịch sử văn hoastreen địa bàn thành phố Nha Trang, 6 tháng đầu năm 2015, đã tu bổ xong di tích Đình Vĩnh Châu, xã Vĩnh Hiệp với kinh phí 636 triệu đồng.
- Phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di tích thực hiện kiểm kê di tích giai đoạn 2014-2015 trên địa bàn thành phố.
b) Công tác quản lý, kiểm tra các lễ hội, di tích:
- Hướng dẫn các xã, phường có đình, đền, lăng, miếu chỉ đạo tổ chức, quản lý lễ hội và tiến hành trang trí các di tích lịch sử văn hóa đón Tết cổ truyền dân tộc 2015.
- Đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tốt Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 Âm lịch) và lễ hội Tháp Bà ponagar.
- Trên địa bàn thành phố có 41 đình tổ chức lễ hội thường kỳ.
- Tham mưu UBND thành phố báo cáo cho Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về Giám sát công tác quản lý nhà nước đối với các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn thành phố.
6. Công tác thể dục, thể thao:
 - Tham mưu UBND thành phố tổ chức thành công lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2015 cho 17 phường nội thành.
- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang kiểm tra hồ sơ Đơn đăng ký Tiên tiến Giáo dục thể chất của các trường học do thành phố quản lý.
- Đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố tổ chức tập huấn công tác thể dục, thể thao cho công chức phụ trách thể dục, thể thao các xã, phường.
7. Công tác du lịch:
- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các phòng, ban liên quan triển khai thực hiện Chương trình kích cầu Du lịch Khánh Hòa năm 2015 trên địa bàn thành phố và Kế hoạch hoạt động của ngành Du lịch thành phố năm 2015.
- 6 tháng đầu năm 2015, tổng số khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại thành phố là 1.380.175 người; trong đó khách quốc tế là 346.700 người; khách nội địa là 1.027.475 người. Số ngày khách lưu trú 3.121.850 ngày; trong đó ngày khách quốc tế là 1.079.200 ngày; khách nội địa là 2.043.450 ngày. Tổng doanh thu du lịch đạt 1.752 tỷ đồng và có 30 lượt tàu khách quốc tế cập cảng,  có 20.683 du khách lên bờ tham quan thành phố.
- Về công tác kiểm tra, xử lý việc tự ý nâng giá, ép giá dịch vụ tại các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch, Phòng đã phối hợp với phường Lộc Thọ, Vạn Thạnh và Xương Huân tiến hành kiểm tra đột xuất 09 cơ sở hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch, qua kiểm tra hầu hết các cơ sở đều chấp hành tốt việc niêm yết công khai giá dịch vụ. Đoàn kiểm tra cũng nhắc nhở các chủ kinh doanh không được thực hiện việc ém phòng, tự ý nâng giá phòng và phải công khai giá dịch vụ, hàng hóa tại cơ sở trong các dịp nghỉ lễ (30/40) và Quốc tế Lao động (1/5) năm 2015.
 - Tổ Kiểm tra cơ sở lưu trú về hoạt động kinh doanh du lịch kiểm tra được 09 cơ sở, chưa phát hiện cơ sở nào vi phạm trong hoạt động kinh.
- Tổ Kiểm tra liên ngành về buôn bán hàng rong, chèo kéo khách du lịch thành phố đã tổ chức kiểm tra 32 lượt nhằm kịp thời, chấn chỉnh, nhắc nhở công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm tham quan phục vụ khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 và các ngày lễ lớn trong năm 2015.
8. Công tác gia đình:
- Tiếp tục đôn đốc thực hiện Kế hoạch số 1516/UBND-VHTT ngày 26/4/2013 của UBND thành phố về Thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn thành phố Nha Trang.
- Tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2015 và tổ chức, hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch công tác gia đình năm 2015 cho các xã, phường.
- Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ( Khóa IX) về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và báo cáo kết quả tình hình hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình thành phố giai đoạn 2008-2015.
- Tham mưu Ban Chỉ đạo công tác Gia đình thành phố tổ chức thành công Hội nghị gặp mặt, biểu dương các gia đình hạnh phúc tiêu biểu nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3.
- Báo cáo kết quả triển khai Đề án tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước giai đoạn 2010-2015.
6 tháng đầu năm 2015, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 02 vụ bạo lực gia đình, thuộc xã Vĩnh Ngọc và xã Vĩnh Lương, cả 02 vụ đã được hòa giải thành.
9. Công tác báo chí, phát thanh, xuất bản: 
a) Công tác báo chí:
- 6 tháng đầu năm, Phòng đã tổng hợp 181 tin bài viết về thành phố Nha Trang phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy và UBND thành phố.
- Báo cáo tình hình phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí Quý I/2015 và 6 tháng đầu năm 2015.
b) Công tác phát thanh:
6 tháng đầu năm, Phòng đã biên tập 10 tin và hướng dẫn tuyên truyền về thực hiện Luật giao thông đường bộ, đường thủy nội địa và đường sắt; Luật Biển Việt Nam; tuyên truyền thực hiện Quy chế nếp sống văn minh đô thị trong hoạt động Quảng cáo và Trật tự đô thị và An toàn giao thông; tăng cường công tác phòng, chống dịch lở mồm, long móng gia súc trên địa bàn thành phố; công tác tuyên truyền gọi công dân nhập ngũ; Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; tăng cường phòng chống bệnh dịch sốt xuất huyết và tay chân miệng; triển khai dự án đầu tư xây dựng Chợ Đầm Nha Trang trên hệ thống Đài truyền thanh cơ sở; tuyên truyền Thông tư 33/2014/TT-BLĐTBXH ngày 24/12/2014 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thực hiện một số Điều của Luật An toàn thực phẩm.
- Theo dõi hoạt động hệ thống loa truyền thanh không dây dọc tuyến công viên bờ biển đường Trần Phú.
c) Công tác xuất bản:
- Phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thanh tra một số cơ sở in ấn trên địa bàn thành phố.
- Tổ chức kiểm tra 13 cơ sở xuất bản phẩm về kiểm tra thu hồi sách vi phạm trên địa bàn thành phố Nha Trang theo chỉ đạo của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa.
10. Công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin:
- Tham mưu BBT Cổng thông tin điện tử thành phố phê duyệt Quyết định ban hành quy chế quản lý, vận hành Cổng thông tin điện tử thành phố; Quyết định ban hành Quy trình kiểm tra, duyệt và xuất bản thông tin Cổng thông tin điện tử thành phố; Quyết định ban hành Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin trên Cổng thông tin điện tử thành phố.
- Ban hành Quyết định số 238/QĐ-VHTT-CNTT ngày 09/2/2015 về ban hành quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử Phòng Văn hóa và Thông tin.
 - Ban hành Quyết định số 239/QĐ-VHTT-CNTT ngày 09/2/2015 về Quy trình kiểm tra, duyệt và xuất bản thông tin trên Trang thông tin điện tử Phòng Văn hóa và Thông tin.
- Chỉ đạo UBND phường Phương Sài quản lý, hoạt động và sử dụng trang thông tin điện tử phường http://phuongphuongsai.gov.vn đúng với Nghị định 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ.
- Tổ chức Tổ kiểm tra, giám sát tình hình ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước thuộc thành phố.
- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tình hình ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước thuộc thành phố.
- Tham mưu UBND thành phố thay thiết bị hệ thống mạng nội bộ khu liên cơ quan thành phố.
- Góp ý Đề án triển khai mô hình một cửa liên thông theo hướng hiện đại tại 14 đơn vị cấp xã.
11. Công tác bưu chính- viễn thông:              
a) Internet:
+ Về cấp phép Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ Trò chơi điện tử công cộng: 6 tháng đầu năm, Phòng đã tiếp nhận 119 đơn xin cấp Giấy chứng nhận. Đã kiểm tra cấp phép có 92 hồ sơ đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận, 27 hồ sơ không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận.
+ Về công tác kiểm tra kinh doanh đại lý Internet: Đã kiểm tra 16 cơ sở kinh doanh đại lý Internet và trò chơi điện tử. Phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 07 cơ sở (bao gồm 05 cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, 01 cơ sở niêm yết nội quy sử dụng dịch vụ trò trơi điện tử không đúng quy định, 01 cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và hoạt động ngoài khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 22 giờ đêm hàng ngày), đề xuất Chủ tịch UBND thành phố ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 27.250.000 đồng.
b) Bưu chính, viễn thông:
- Báo cáo danh sách các cơ sở kinh doanh điện thoại di động trên địa bàn thành phố.
- Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông xác nhận tiêu chí 8 về Bưu điện trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới của đơn vị xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang.
12. Thực hiện nếp sống văn minh đô thị:
- Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền “Quy chế nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Nha Trang” năm 2015.
- Tổ Kiểm tra liên ngành thực hiện Quy chế nếp sống VMĐT đã kiểm tra 02 lượt, Tổ đã lập biên bản nhắc nhở các cơ sở đảm bảo vệ sinh môi trường và chấm dứt các hành vi vi phạm.
- 6 tháng đầu năm, tiếp tục triển khai thực hiện Quy chế nếp sống văn minh đô thị, chủ yếu là đảm bảo mỹ quan đô thị về quảng cáo rao vặt và quảng cáo trên cây xanh công cộng, đã thực hiện tẩy xóa, tháo gỡ quảng cáo rao vặt không đúng nơi quy định được 7.416 tờ quảng cáo và 14 băng-rôn.
13. Hoạt động văn hoá - thông tin cơ sở:
a) Về công tác tuyên truyền trực quan:  Công chức văn hóa – xã hội, thể thao, gia đình và du lịch 27 xã, phường đã tham mưu tổ chức thực hiện tốt hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan. Kết quả thực hiện như sau:
- 1.692 câu khẩu hiệu; 598,32 m2 pano, 168 lượt cổ động bằng xe và 3.019 lượt tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh xã, phường.
b) Về công tác kiểm tra văn hóa: Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra hoạt động văn hoá, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, kiểm tra văn minh đô thị trên địa bàn. Đã kiểm tra 182 lượt cơ sở, phát hiện và xử lý 09 trường hợp, với số tiền phạt 31.500.000 đồng. 
c) Về hoạt động văn hóa- văn nghệ: Đã tổ chức được 197 buổi văn hóa- văn nghệ phục vụ nhân dân nhân.
14. Thực hiện công tác xã hội hóa về hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan:
Đã vận động tài trợ tuyên truyền trực quan về an toàn giao thông được 200m2; chào mừng năm mới 2015 và giao nhận quân năm 2015 được 10 băng- rôn ngang, 320 băng-rôn; Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 được 150 băng-rôn dọc; Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975-02/4/2015), 300 băng rôn dọc. Tổng số tiền là : 83.104.000 đồng.
15. Công tác cải cách hành chính:
- 6 tháng đầu năm, Phòng đã kịp thời tham mưu UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố thuộc các lĩnh vực do ngành quản lý.
- Đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Phòng Văn hóa và Thông tin năm 2015.
- Đã tham mưu UBND thành phố ký ban hành 51 văn bản các loại thuộc lĩnh vực Văn hóa – Thông tin trên địa bàn thành phố.
- Đã tham mưu UBND thành phố cấp 03 giấy phép đăng ký kinh doanh karaoke và 92 Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ Trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố, thực hiện đúng quy trình, đúng thời gian theo quy định, không có hồ sơ tồn đọng, trễ hạn.
16. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:
Trong 6 tháng đầu năm 2015, Phòng đã nhận 06 trường hợp về giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân. Phòng đã trả lời đơn thư và giải quyết 04 trường hợp, tham mưu UBND thành phố giải quyết 01 trường hợp, 01 trường hợp phòng đang tham mưu giải quyết theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.
17. Công tác phòng, chống tham nhũng:
6 tháng đầu năm 2015, Phòng đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phổ biến kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, công chức và nhân viên; đồng thời đề ra kế hoạch, biện pháp triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực hoạt động, quản lý của đơn vị, nên trong 6 tháng đầu năm tình hình nội bộ cơ quan không xảy ra các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Mỗi cán bộ, công chức và nhân viên đều có ý thức chấp hành tốt các quy chế, nội quy, quy định của cơ quan, tập trung thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm: 6 tháng đầu năm, đơn vị đã kịp thời tham mưu UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ của ngành và hướng dẫn các xã, phường triển khai thực hiện tốt các hoạt động thông tin, tuyên trực quan chào mừng các ngày lễ lớn trên địa bàn thành phố và các nhiệm vụ kinh tế, chính trị của UBND thành phố chỉ đạo. Chỉ đạo kiểm tra kịp thời các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, xuất bản phẩm, Internet, công tác kiểm tra chèo kéo khách du lịch.
2. Hạn chế: Tình trạng quảng cáo trên trụ điện, cột điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh vẫn còn xẩy ra, nhiều xã, phường ít quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tổ Kiểm tra liên ngành văn minh đô thị thành phố chưa thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở nên tình hình mỹ quan đô thị trên lĩnh vực quảng cáo rao vặt, môi trường còn nhếch nhác.
IV. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015
1. Tổ chức hướng dẫn thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015-2020; kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa (16/7/1930-16/7/2015); kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2015); 70 năm Ngày thành lập Công an nhân dân (19/8/1945- 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ( 19/8/2005-19/8/2015); tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Khánh Hòa kháng chiến ( 23/10/1945- 23/10/2015); tuyên truyền 85 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam ( 18/11/1930-18/11/2015) và Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời tập trung tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế- xã hội của tỉnh, thành phố như: Tuyên truyền công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự thành phố năm 2016; tuyên truyền Luật biển Việt Nam năm 1982; tuyên truyền chủ quyền biển, đảo; tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn giao thông, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, văn minh trong việc tang; phòng chống dịch bệnh, phòng, chống các tệ nạn xã hội, giữ gìn vệ sinh môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm, tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh….
2. Tập trung tham mưu triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nhất là thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh trong việc tang và hướng dẫn các xã, phường báo cáo kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" năm 2015 và đề  nghị công nhân danh hiệu “ Thôn, Tổ dân phố văn hóa năm 2015.
3. Tập trung kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; cà phê giải khát, trò chơi điện tử, Internet, điện thoại di động và xuất bản phẩm, in ấn, photocoppy.
4. Tăng cường kiểm tra tình hình buôn bán hàng rong, chèo kéo khách du lịch tại các điểm tham quan du lịch trên địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự, mỹ quan đô thị nhất là dịp Festival Biển Nha Trang- Khánh Hòa năm  2015.
5. Triển khai các hoạt động hưởng ứng Chương trình Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa năm 2015.
6. Triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình nhất là tổ chức tốt các hoạt động Ngày gia đình Việt Nam 28/6 và thực hiện báo cáo công tác thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định tại Thông tư 23/2011/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2011
7. Tổ chức kiểm tra, khảo sát công tác triển khai mô hình phòng, chống bạo lực gia đình xã, phường năm 2015.
8. Tổ chức kiểm tra các di tích lịch sử văn hóa và tổ chức kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11/2015;
9. Triển khai tập huấn cho đội ngũ công chức chuyên trách công nghệ thông tin thành phố bảo đảm đáp ứng khả năng tiếp nhận quản lý và vận hành ổn định các hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 theo Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của UBND thành phố.
10. Triển khai phổ biến Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ về hoạt động in và Thông tư 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định 60/2014/NĐ-CP cho các hộ kinh doanh dịch vụ photocopy.
11. Kiểm tra đơn vị đăng ký thể dục thể thao tiên tiến cấp tỉnh và cấp thành phố năm 2015.
12. Bình xét thi đua hoạt động Văn hóa – Thông tin, Thể thao, Gia đình và Du lịch 27 xã, phường năm 2015.
13. Kiểm tra, đánh giá công tác văn hóa, thông tin năm 2015 và Bình xét danh hiệu thi đua ngành Văn hoá – Thông tin năm 2015
 
Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2015 và nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015 của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố./.
 
Kính báo cáo./.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Chung tay day lui Covid
Nha Trang Diem Den An Toan
Nói không với tin giả về covid-19
Đăng ký cấp chứng thư số cơ quan và cá nhân
Video phải
Góp ý dự thảo văn bản
Pho bien giao duc phap luat
Tuyen truyen Bien Dao
Công Báo Khánh hoà
Cổng thông tin điện tử Khánh Hoà
Bộ Văn hóa Thể thao
Sở Văn hóa Thể thao
Hình ảnh hoạt động

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 7


Hôm nayHôm nay : 139

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 203650

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4881273